Socialförsäkringsrapport 2011:5

Kanse inte så lockande rubrik men i socialförsäkringsrapporten 2011:5 finns en hel del intressant läsning. En läsning som leder till insikter och önskemål. Önskemål om förbättringar.

Försäkringskassan(FK) har i uppdrag att handlägga, besluta om och betala ut underhållsstöd. Sedan 202 har regeringen haft målet att underhållet för barn till särlevande föräldrar i första hand ska regleras av föräldrarna själva i stället för av FK. Och FK har nu undersökt hur särlevande föräldrar reglerar underhåll för sina barn, hur barnen bor och hur samarbetet fungerar mellan föräldrarna. Rapporten bygger på resultat av enkätundersökning och fokusgruppsintervjuer med särlevande föräldrar samt intervjuer med handläggare av underhållsstöd.

 
Med denna gedigna undersökning som vägledning kan man skapa bättre förutsättningar för barn till särlevande föräldrar. Förutsättningar som gör att både barnen och föräldrarna mår bättre.  
Enligt undersökningsresultatet saknar många av de särlevande föräldrarna kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter de har i fråga om underhåll för sina barn. I regel känner föräldrarna till att de är underhållsskyldiga för sina barn men de känner inte till att det finns två olika regelverk, ett civilrättsligt och ett offentligrättsligt, som reglerar underhåll och vad de innebär. Begreppen underhållsbidrag och underhållstöd anses ofta ha samma betydelse.
 
Underhållsstödsnivån på 1 273 kronor per månad är starkt normerande även för föräldrar som själv sköter underhållet utan Försäkringskassans hjälp. Undersökningen visar också att det finns ett mycket litet samband mellan föräldrarnas inkomster och underhållsbidragets storlek. Men de allra flesta föräldrarna i undersökningen, både boföräldrar och underhållsskyldiga tycker att underhållet borde vara anpassat till föräldrarnas inkomster.  
 
Undersökningen visar att underhållsstödet fyller en viktig funktion för föräldrar som är i konflikt med varandra och bidrar till att barnen får underhåll. Det finns också flera barn som har rätt till underhåll men som inte får något alls. Barnen utanför underhållsstödet från FK har visserligen större möjligheter att få ett högre underhåll men löper också en relativt stor risk att inte få något underhåll alls.
 
Jag vill att Centerpartiet jobbar för barnen och föräldrarnas bästa.
 
Vi måste därför skapa förutsättningar för
  • Att särlevande föräldrar får mer kunskap om rättigheter och skyldigheter i fråga om underhåll
  • Att föräldrar i allmänhet får en ökad kunskap om vad barn kostar
  • Att föräldrar får stöd i att beräkna underhållsbidraget
  • Att regeringen ger myndigheten(FK) i uppdrag att stötta särlevande föräldrar tex. genom att erbjuda obligatoriskt samtal vid separation där ett föräldra/barn kontrakt upprättas. Ett avtal för barnets bästa.
  •  Att myndigheten(FK) även i fortsättningen kan gå in och stötta föräldrar med stora kommunikativa problem så att barnen inte riskerar att bli utan underhållsbidrag. En stöttning som bör ske i samverkan med kommunens verksamhet.

3 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>