Det självklara skall utredas

Regeringen har nu gett Statskontoret i uppdrag att utreda det samlade statliga behovet av personliga kundmöten. En utredning skall vara klar i april 2012, sex månader före FK helt avvecklat sin medverkan på Servicekontoren.  Är det en utredning som behövs då vi vet att alla inte klarar av att hantera en webbsida eller en telefon?  Det som är bra med en utredning är att behovet blir synligt. Men det är också viktigt att frågorna ställs utifrån hela befolkningens perspektiv.

Jag vågar redan idag säga att det alltid kommer att finnas behov av ett personligt möte. Det personliga mötet behövs i alla statliga myndigheter. Min bedömning är att samordningsvinsterna för samtliga statliga myndigheter är stora om alla hjälps åt att skapa dessa mötesplatser.
 En ytterligare dimension vore att utöka samarbetet mellan de statliga myndigheterna och kommunen. Genom den samordningen gör vi ytterligare vinster. Den största vinsten är att minska det personliga lidandet som kan uppstå när ”människor ramlar mellan stolarna” eller trillar mellan system och regelverk som inte alltid är kompatibla. Sen finns det också en kunskapsvinst för de anställda inom myndighets Sverige eftersom samarbete leder till ökad kunskap om andra myndigheters regelverk och också lämpliga kontaktvägar. Och förutom dessa vinster finns det också en ekonomiskvinst.  
För mig är det självklart att det finns en vinst med det personliga mötet, för de kunder jag möter är det också en självklarhet.  Att det finns stora vinster att Försäkringskassan(FK) går ut i skolan och informerar om socialförsäkringen, att FK ordnar riktade Informationsträffar tex till blivande föräldrar eller pensionärer tror jag de flesta förstår.  Vinsterna är enligt min mening att man utgår från kundens behov, att kunden får hjälp att ta till sig så väl den publika hemsidan som sin egen personliga sida, att kunden får hjälp att göra rätt från början och på så sätt klarar man sig själv på sikt, att personer med extra behov alltid har tillgång till rätt service och att vi värnar om rättsäkerheten.
Så vad kommer då utredningen att föreslå?
Inget nytt under solen…..att bygga broar förenar……..
Och min kvalificerade gissning är att utredningen föreslår
  • ett fördjupat samarbete mellan de statliga myndigheterna
  •  ett statligt kontorsnät för att effektivisera och spara skattepengar
  • ett utökat samarbete med kommunerna
  • ett nytt koncept för dagens servicekontor, Framtidens mötesplats för de kunder som har behov av ett personligt möte kommer att representeras av samtliga statliga myndigheter men också av kommunen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>