Förändringar i sjukförsäkringen? Ja tack!

Vårpropositionen aviserar en hel del förslag på förändringar inom sjukförsäkringen, det var på tiden.

Förslagen till förändring skall ut på remiss och min förhoppning är att sittande regering lärde sig av misstagen i samband med förändringen av sjukförsäkringen 2008. Så min uppmaning är ”Ta tid på er i själva utredningsfasen, lyssna på specialister och handläggare som jobbar med socialförsäkringen och fatta därefter beslut om nödvändig förändring. Och snälla använd sunt förnuft, empati och skapa ett möjliggörande regelverk istället för att skapa fallgropar.    
Den tidsgräns som finns inom sjukförsäkringen gör idag att människor utan arbetsförmåga som inte har så alvarlig sjukdom att dom kan få fler dagar med sjukpenning på normalnivå eller tillhör dom som i vissa fall kan få fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå blir utförsäkrad. En risk vi handläggare, som arbetar i verkligheten pekat på redan inför regeländringen juni 2008. Men var det någon som lyssnade? Icke!
Jag har många gånger fundera på varför ingen lyssnade och kommit fram till att det var ivern att förändra ett system som låste in människor till ett system som skapade möjligheter att få försörja sig själv som gjorde att det vart så bråttom.  Tack och lov har ni haft mod att erkänna era misstag men tyvärr fortsätter ni att envisas med att i de flesta fall tillämpa tidsgränser med antal sjukpenningdagar. Alla borde förstå att man inte kan tids styra sjukdom!  
Människor som ”utförsäkras”, har slut dagar med sjukpenning erbjuds idag att delta i samverkan med AF under tre månader. Teamet på Af gör ett bra arbete och hjälper många men även här finns det fallgropar. Om man är sjuk och inte orkar ta till sig den insats som görs på AF är insatsen bortkastad och man har på så sätt slösat med individens eget förmågekapital och också med allas skattepengar.  Lägg istället resurser på att skapa möjligheter till en kvalitativ och multimodal rehabilitering med fokus på egen försörjning.  
Och vad är det då som föreslås och vad innebär det? 
  • Ett så kallat oskälighetskriterium ska införas vid sjukförsäkringens bortre tidsgräns. Det innebär att reglerna ska kunna frångås om det finns uppenbara hinder för återgång i arbete på grund av sjukdom. Allt detta hade man sluppit om man behåller rehabiliteringskedjan, fortsätter ställa krav på vården och arbetsgivaren, samverkar med AF och tar bort tidsgränsen på antal sjukpenningdagar.
  • Personer som har lämnat den tidsbegränsade sjukersättningen och som saknar SGI ska kunna få sjukpenning motsvarande aktivitetsstödet, det vill säga 223 kronor om dagen.  Det bästa vore att a-kassan vore en del av det allmänna socialförsäkringsskyddet! Man slipper riskera att personer som inte tycker sig ha råd att betala fackavgift eller a-kassa blir ”nollklassade” och stå helt utan ersättning.
  • Samma personer ska också kunna få bostadsstöd.  Alla har rätt att bo så ett bostadsstöd är ett måste till de med väldigt låga inkomster. Och har man en årsinkomst på 57 900kr som aktivitetsstödet skulle innebära förstår man själv att det är svårt att klara av att betala hyran

  • Ytterligare 3000 platser ska skapas inom arbetsmarknadspolitiken för personer med nedsatt arbetsförmåga samtidigt som kvalitén höjs på arbetslivsintroduktionen. Hur skapar man 3000platser och vad är det för platser? Om det är kortare yrkesutbildningar som leder till arbete så är det perfekt. Om det däremot är lönebidragsanställningar är satsningen helt fel eftersom det redan idag är svårt att hitta lönebidragsanställningar.   
  • Det ska ges ytterligare resurser till förstärkt samverkan mellan Försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Samverkan mellan AF & FK är ett måste för att verkligen klara av att hjälpa människor vidare i deras yrkesinriktade rehabilitering.   

  • Man vill också se åtgärder för att stärka förtroendet för Försäkringskassan och myndighetens beslut i sjukförsäkringsärenden, bland annat ytterligare användning av kompletterande medicinska utredningar. Ett ökat förtroende får man genom att finnas till för medborgarna, i klartext betyder det att servicekontoren måste få finnas kvar. Ett ökat förtroende får man också genom att ha ett regelverk som känns begripligt med andra ord skippa tidsgränsen för antal dagar med sjukpenning och arbeta aktivt med rehabiliteringskedjan och komplettera genom att erbjuda människor medicinska utredningar och en planering av så väl medicinsk- som yrkesinriktad rehabilitering. När budgeten för denna typ av tjänster minskades sist försökte vi i personalen verkligen göra vår röst hörd men då utan resultat. Tack och lov har man nu förstått att det finns ett behov.

  • Regeringen vill se en ambitionshöjning i FKs samverkan med AF och avser att omdisponera ekonomiska medel för att finansiera den. Man vill också se en del tekniska justeringar inom sjukförsäkringen. Bland annat ska arbetsgivare inte behöva betala för en ny sjuklöneperiod när någon som varit sjukskriven återgår i arbete och därefter åter insjuknar. Samverkan behövs verkligen och även en justering inom sjukförsäkringen. Men vad kostar det att ändra återinsjuknanderegeln som enligt förslaget skall utökas från nuvarande fem arbetsdagar och vad får man för dessa pengar?   

 

Inför arbetet som nu skall göras vill jag uppmana er politiker till att lyssna. Ta möjligheten att lyssna till verkligheten så blir det en bra förändring. En förändring som ökar förtroende för så väl politiken som för Försäkringskassan
Etiketter: ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>