Bostadsbidraget skall hjälpa inte stjälpa

Bostadsbidraget är omodernt och bör ses över.
Det är alltid svårt att försöka förändra eller ta bort ett bidrag som många uppfattar som bra. Men baksidan av detta bostadsbidrag är mörk och en skuldfälla som är svår att förstå.

I januari varje år ”kör” Skatteverket över inkomstuppgifter från senaste taxeringsåret till Försäkringskassan(FK). I år är det alltså 2014 års inkomst som redovisas till FK som sedan kontrollerar det preliminära bostadsbidraget och gör en slutlig bedömning av bostadsbidraget för 2014.

Skatteverkets inkomstuppgifter för individen samkörs med bostadsbidragssystemet. Utifrån det regleras de preliminära besluten om bostadsbidrag och besked om slutligt bostadsbidrag skickas ut till de som haft bostadsbidrag två år tidigare. Det är helt i sin ordning att man inte kan få bostadsbidrag om inkomsten varit för hög.

Det som oroar mig är att de människor som har en väldigt låg inkomst och söker bostadsbidrag ofta underskattar sina inkomster och hamnar i en ond cirkel. De som drabbas är ofta unga, lågavlönade, ensamstående eller invandrare. Och jag tror att dagens system i sig är en nedåtgående ekonomiskspiral för dessa individer. En ekonomisk spiral som gör att de fastnar i en skuldfälla.

Bostadsbidragets regelverk innehåller ”systemfel” som skapar en ”negativ ekonomisk spiral” och ett bidragsberoende istället för att stimulera individen till egen försörjning.

De som har väldigt låg inkomst och söker försörjningsstöd hos sociala måste enligt kommunens regler söka bostadsbidrag och om individen uppger för hög ”tänkt inkomst” vid ansökan av bostadsbidrag får han/hon ett avslag av bostadsbidraget och både bostadsbidrag och försörjningsstöd uteblir. Uppger den sökande för låg inkomst får han/hon ett återkrav och en skuld till Försäkringskassan. Kraven i dessa två system gör att många väljer att skriva en låg inkomst och det innebär allt för ofta ett återkrav för den som sökt bostadsbidrag.

Personer som är i verkligt djup kris både ekonomiskt och känslomässigt hamnar ännu längre från ett självständigt liv med nuvarande bidragssystem. Hårdast drabbad är de människor som faktiskt gjort allt för att göra rätt, rätt utifrån vad olika ”myndighetspersoner” sagt åt dem att göra.

Några av dom jag mött har känt sig tvingad av sociala att söka bostadsbidraget för att få en chans till försörjningsstöd. Det finns också personer som anmält förändringen till Försäkringskassan men trots det får ett återkrav. Det beror på att man vid omräkningen av bostadsbidraget gör en ny preliminärberäkning på de månader som återstår av året medan det slutliga bostadsbidraget slås ut över årets tolv månader. Att möta dessa förtvivlade människor gör mig ont och bostadsbidraget är i detta fall ett stort hinder.

Statlig fordran är den enhet som hanterar de återkrav som inte direkt betalas tillbaka till staten. 40% av kunderna som får ett återkrav betalar direkt igen sin skuld. 60% går till statlig fordran. Under 2013 hanterade Statligfordran en kapitalskuld på 2,7miljarder vilket innebär 3,1 miljarder med ränta. Förvisso bara 1,5% den totala utbetalningen från Försäkringskassan men för den som får skulden är det tufft.

Av beviljade bostadsbidrag 2011 var 40% fel och de uppträcks vid avstämningen 2013 och det är 70 tusen ärenden och 423miljoner i skuld.

Mitt förslag är därför att Centerpartiet skall föreslå Regeringen att modernisera bostadsbidraget så det blir säkrare eller avskaffa bidraget som är ett lån och ersätta det med ett bidrag som ger trygghet eller skapa ett microloån för att köpa egen bostad. Syftet är självklart att göra individen mer självständig och ta bort risken att hamna i en skuldfälla.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>