EU samarbete gagnar fred

Av , , Bli först att kommentera 6

Europas historia är fylld av krig. Man har genom åren slagits och slagits för att

erövra landområden från sin granne.

EU samarbetet har medverkat till att vi har haft fred i stort sett sedan andra världskriget,

Men konflikterna om landområden finns där under ytan fortfarande.

Ungrare vill ha tillbaka förlorat land. Österrikare vill ha tillbaka förlorat land.

Ryssar vill återupprätta Sovjetunionen. På Balkan är inte gränserna givna och det är inte

så många år sedan krig och död rådde där.

När nationalister i Österrike och Italien försöker bilda en gemensam nationalistisk front

så börjar de bråka om var gränsen mellan länderna ska gå.

Vi ska inte ta freden för given. Konflikter och krig finns under ytan.

 

Bli först att kommentera

Bra att samarbeta inom EU

Av , , Bli först att kommentera 7

Nu är det en vecka kvar till EU valet. Intresset verkar vara ganska stort

och vi får hoppas på ett högt valdeltagande.

Jag har varit positiv till EU ganska länge. Jag minns vår bilsemester i

Tyskland ner till Luxemburg 1988. Då fanns fortfarande järnridån och kalla kriget.

Det kändes spänt som främling i en liten gränsstad mellan Väst-och Östtyskland.

I Luxemburg hade bilarna EU flaggor och jag tänkte att vi borde också vara med i EU.

Jag röstade ja i folkomröstningen om EU. Då fanns ett stort motstånd som nu verkar

ha svängt.

Nu när britterna lämnar får vi anpassa EU budgeten efter det. Ingen höjning av avgiften.

Eu är ett stort fredsprojekt . Handel och handelsavtal och skydd av yttre gränsen är viktiga.

Skogsfrågor , jakt och klåfingriga vapenregler ska EU inte syssla med.

Beslut ska tas på lägsta möjliga nivå.

Bli först att kommentera

Det behövs mera statliga pengar till kommuner

Av , , Bli först att kommentera 8

Den senaste rapporten från Sveriges kommunen och Landsting, SKL,

visa att var tredje region och var fjärde kommun hade underskott 2018.

Kommuner och regioner måste naturligtvis se över alla sina kostnader för att

anpassa utgifterna till intäkterna.

Det skulle behövas att statens överskott i större omfattning överförs till

kommuner och regioner för att möta kommande utmaningar.

Bli först att kommentera

En bra skola

Av , , Bli först att kommentera 8

Den ekonomiska situationen i Vilhelmina är tuff. Vi har dragit på oss allt för stora kostnader

och måste anpassa verksamheten efter de intäkter som vi har i kommunen.

Det är oerhört viktigt att en av de områden som prioriteras är skolan.

Våra barn som nu växer upp ska få en bra utbildning med välutbildade och kunniga

lärare. En bra start i livet behövs för att sedan kunna välja vilken väg och inriktning

på sina fortsatta studier och arbeten man vill satsa på.

Bli först att kommentera

Växande skogar binder koldioxid

Av , , Bli först att kommentera 8

Några veckor sedan kom en ny rapport från Skogforsk som visar att

skogen binder 3 gånger mera koldioxid per år än man tidigare trott..

Det visade sig att ett år tillväxt i Sveriges skogar binder tre års utsläpp

av koldioxid. Ökad avverkning medför att mera koldioxid binds förutsatt

aktiv skogsvård och skogsskötsel.

Jag är glad att Moderaterna står upp för svenskt skogsbruk!

Bli först att kommentera

Sidbyte

Av , , Bli först att kommentera 13

Jag tittade på den politiska debatten  i SVT på söndagskvällen.

Lite bedrövad blir man.

Jag växte upp i ett hem där mina föräldrar var jord och skogsbrukare och aktiva centerpartister.

Det var väl kanske naturligt att jag röstade på centern i mitt första val 1976.

Glömmer aldrig valkvällen när jag satt på luckan på K4 och Torbjörn Fälldin blev statsminister.

Att nu se centern och liberalerna stå bredvid och stötta en s mp regering är därför omtumlande.

Att de dessutom står bakom flygskatt och höjda bränslepriser ännu värre.

Det drabbar vi som bor i utkanten av Sverige och beroende av transporter.

Sverige behöver en politik som håller ihop landet och inte försvårar boende på landsbygden !

 

Bli först att kommentera

Nej till höjd timtaxa

Av , , Bli först att kommentera 7

Moderaterna säger nej till höjd timtaxa för Miljö och byggnadsnämnden.

Många enskilda och företagare upplever idag att kommunens avgifter är

alltför betungande.

För ett företagarvänligt Vilhelmina krävs rimliga taxor !

Bli först att kommentera

Moderater säger nej till höjd skatt

Av , , Bli först att kommentera 18

Vilhelmina kommun har en svår ekonomisk situation där de alltför höga

kostnaderna måste anpassas till inkomsterna. Det kommer att ta några år att minska kostymen.

Förslag har framförts att höja kommunalskatten med 50 öre. Vi moderater säger

nej till detta och lämnar därför in en egen budgetremiss. Vilhelmina har redan en av landets högsta

skatter och en höjning skulle placera oss i topp i hela landet. En höjd kommunalskatt drabbar främst de medlåga inkomster. Det drabbar företagande och framtidstro .

Det är viktigt att alla är med och sparar. Därför föreslår vi sänkta arvoden med 10 % och

sänkta partistöd med 20 % .

Alla måste vara med och dela på bördorna!

Bli först att kommentera

Bra länsårsmöte för Moderaterna

Av , , Bli först att kommentera 5

Vid dagen årsmöte för Moderaterna i länet togs en rad viktiga och bra beslut.

Vi fortsätter att kämpa mot regeringskoalitionens höjda bränsleskatter som slår hårt mot folk

som är beroende av bilen.

Viktigt att ha höga krav på maten vid offentliga upphandlingar för att gynna vårt svenska lantbruk !

Moderaterna för fram skogens betydelse i EU valet. Skogen är oerhört viktig för företagande, jobb och boende

på landsbygden. Brukande av skogen är av enorm betydelse för koldioxidbindning då växande skogar binder stora mängder

koldioxid. Den privata äganderätten är en grundläggande förutsättning för frihet, demokrati och utveckling !

 

Bli först att kommentera

Tuff kommunal ekonomisk situation

Av , , 2 kommentarer 20

Många kommuner har en tuff situation ekonomiskt. Efter att ha ställt upp på en alltför generös flyktingpolitik så drar plötsligt staten undan stora bidrag till kommuner.

Vi har i Vilhelmina en av landets högsta kommunalskatter och tvingas nu till stora nedskärningar.

Visst vore det rimligt att regeringen tog ansvar och hjälper till.

Nu ska stora summor istället satsas på att folk ska vara lediga.

Slopa familjeveckor och friår och hjälp kommunerna istället!

2 kommentarer