Flygskatt återinförs

Av , , Bli först att kommentera 6

Flygskatten som avskaffades av riksdagen före jul föreslås nu att bli återinförd.

Det är fel politik som drabbar oss som bor i Norrlands inland och som inte har goda alternativ.

Flygskatten är även negativ för satsningar på turismen.

Flygskatten är ju en skatt på avstånd och inte på utsläpp!

Bli först att kommentera

Viktig seger mot staten!

Av , , Bli först att kommentera 10

Det är oerhört glädjande att markägarna vann målet mot staten i Miljödomstolen. Nu slås fast att skogsbruk är pågående markanvändning i det aktuella området och att markägarna ska ha ersättning vid nekade avverkningstillstånd.

Nu får vi hoppas att Skogsstyrelsen är förnuftiga och inte överklagar utan respekterar domen och betalar ut pengarna.

Nu behövs tydlig lagstiftning och tydliga regler så att ersättning utgår när staten vill hindra ett aktivt skogsbruk!

 

Bli först att kommentera

Nytt politiskt läge !

Av , , Bli först att kommentera 2

Rekordmånga människor har de senaste dagarna gått med i Moderaterna.

Vill du också visa ditt stöd för ett borgerligt parti som går att lita på? Som förenar liberalism och konservatism. Som inte är ett stödparti till socialdemokraterna.

Bli medlem i Moderaterna!

Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se

Bli först att kommentera

Inlandsbanan

Av , , Bli först att kommentera 12

Det är klokt att satsa på en upprustning av Inlandsbanan vilket förespråkas av företagsledare och kommunstyrelseordförande i en artikel i Dagens Industri.

Klimatsmarta och miljövänliga transportsystem behöver utvecklas. Trafikverkets analys av en storskalig uppgradering av Inlandsbanan är väldigt positiv och måste leda till konkreta satsningar på upprustning.

Bli först att kommentera

God fortsättning på år 2019 !

Av , , Bli först att kommentera 9

Jag önskar alla en god fortsättning på år 2019 !

Viktigt att skapa bättre företagsklimat med lägre skatter, enklare regler , rimliga avgifter och bra kommunal service !

Bli först att kommentera

Ökad användning av förnybar energi

Av , , 4 kommentarer 9

Biobränslen från skogen används mer och mer. Tidigare användes mest trädbränslen för elproduktion och för att producera värme.

Nu ökar främst användningen av biodrivmedel. Mycket bra !

4 kommentarer

Kommunfullmäktige i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 9

Det blev en lång dag på måndag med sammanträden från 8 på morgonen till nästan 12 på natten. Först extra kommunstyrelse, sedan gruppmöten och från 10.00 kommunfullmäktige.

Den presenterade delårsrapporten inger oro för kommunens ekonomi. Det pekar mot ett underskott på ca 36 miljoner 2018, en helt otrolig siffra. Jag har varit borta från politiken i 8 år och aldrig tidigare upplevt en sådan obalans i ekonomin. Mycket har gjorts för att spara pengar och mera kommer att göras. Frågan är om det räcker. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för ekonomin och jag befarar att det behövs stora förändringar i verksamheterna för att räta upp situationen.

Under dagen pratade jag mycket om skogens betydelse för företagande och jobb i inlandet och min oro för att  nuvarande och kommande restriktioner i brukandet får svåra konsekvenser för skogsägande, inkomstmöjligheter och jobb i inlandet.

Jag tycker att staten måste ta ansvar och ersätta de skogsägare som tvingas avstå från att bruka områden med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper. Stora arealer är redan idag avsatta som reservat eller frivilligt avsatta av skogsbolag eller privata markägare. Det måste finnas en gräns för hur mycket som avsätts och jag tycker att den gränsen är nådd. Skogen måste brukas för att binda koldioxid, producera sågtimmer, papper, energi och nya material som exempelvis ersätter plast. Då skapas möjlighet till företagande och jobb  samt därigenom möjligheter att bo och leva i inlandet.

Jag stred för att vi skulle säga ja till en folkomröstning om stopp för  reservathysterin och ja till att bruka skogen med god naturhänsyn. Tyvärr röstade majoriteten i kommunfullmäktige nej till det vilket var synd. Det kunde ha blivit en manifestation för folks oro för att äganderätten åsidosätts och att skogen måste brukas även i framtiden.

Bli först att kommentera

Markägare måste ersättas !

Av , , Bli först att kommentera 12

Regeringen har gett i uppdrag till Skogsstyrelsen att inventera skogsområden med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper.

När ett område klassats som nyckelbiotop innebär det att i stort sett ingen vill köpa skogen och den blir då värdelös. Staten genom skogsstyrelsen kan göra detta utan att behöva ersätta markägaren.

Det här är ett orimligt system som behöver ändras. Ett sätt är att skogsstyrelsen slopar begreppet nyckelbiotop och alltid ersätter markägare genom biotopskydd eller naturvårdsavtal. Begreppet nyckelbiotop kan användas vid frivilliga avsättningar av privatskogsbruket eller skogsbolag.

På detta sätt hålls markägare skadeslösa och förhoppningsvis bromsas bevarandehysterin när pengarna sinar !

Bli först att kommentera

Det behövs flera poliser

Av , , 2 kommentarer 8

Sverige har svåra problem med skjutningar och brott kopplade till kriminella uppgörelser. Allt fler enskilda utsätts också för brott, till exempel sexualbrott, våldsbrott och personrån. Trots detta svåra läge så har Sverige det lägsta antalet poliser sedan 2009.

Polisen lyser ofta med sin frånvaro i glest befolkade delar av landet.

Därför är det nu oerhört viktigt att det blir fler poliser i Sverige!

2 kommentarer

Äganderätten attackeras

Av , , Bli först att kommentera 9

De senaste årens inskränkningar i rätten att avverka fjällnära skog hotar äganderätten och försvårar för folk att bo, leva och försörja sig i fjällkommunerna.

Det har gått långt utför när äganderätten måste försvaras i domstolar!

Bli först att kommentera