Koldioxidutsläpp

Av , , Bli först att kommentera 7

Koldioxidutsläppen per capita i Sverige är väldigt låga när man jämför med andra länder.

Mycket beror detta på att elen i Sverige produceras av vattenkraft och kärnkraft.

Sveriges klimatpåverkande utsläpp har minskat med 26 % sedan 1990.

Viktigt att komma ihåg att mycket gjorts men mera återstår att göra.

Bli först att kommentera

Plantbeställning

Av , , Bli först att kommentera 10

Nu har jag beställt skogsplantor för vårens planteringar. Viktigt att bruka skogen och att skapa fina växande skogar. Skogen är viktig för jobb och företagande samt råvara för plankor, papper och biobränslen.

Växande skogar binder koldioxid och minskar koldioxidens klimatpåverkan.

Bli först att kommentera

Kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 11

Kommunfullmäktigemötet i måndags blev ännu ett långdraget möte på grund av många ajourneringar.

Den nuvarande politiska ledningen har nog lite att jobba på för att hålla ihop sin koalition.

Tyvärr så ödslas mycken tid till att diskutera småsaker som om att ordet kund ska stå med eller inte i en handling.

Väldigt lite tid ägnas åt att diskutera kommunens svåra ekonomiska problem och hur vi löser dem.

Bli först att kommentera

Kommunstyrelse

Av , , Bli först att kommentera 8

Lång dag i kommunstyrelsen i Vilhelmina. Många diskussioner om hur vi

ordnar upp kommunens ekonomi. Helt nödvändigt med en ekonomi i balans. Måste minska kostnader.

Lång diskussion om remissen om Strategi för skydd av skog i Västerbottens län. Jag är glad över att ha fått med en skrivning om att vi redan har restriktioner i en stor del av kommunens skogar och att skogen har stor betydelse för jobben .

Kampen för att skogarna ska brukas är oerhört viktig. Växande skogar ger förutsättningar för jobb och företagande samtidigt som skogen binder koldioxid.

Bli först att kommentera

Mera pengar till vanligt folk.

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag får stora delar av Sveriges löntagare och pensionärer mera pengar i börsen på grund av den budget som Sveriges Riksdag antog i December. Förslaget kom från Moderaterna och Kristdemokraterna, Där sänktes skatten för vanliga löntagare och för pensionärer.

Bli först att kommentera

Bättre företagsklimat

Av , , Bli först att kommentera 6

I Vilhelmina behövs ett bättre företagsklimat. Kommunen måste bli bättre på att ge service till företagen och att de kommunala avgifterna upplevs som rimliga.

Med tanke på senaste tidens medierapportering så är det absolut nödvändigt att förtroendet mellan företag och kommun stärks.

Det får absolut inte finnas några som helst misstankar om att företag gynnas eller missgynnas vid kommunala upphandlingar!

Bli först att kommentera

Ny regeringskoalition

Av , , Bli först att kommentera 5

Den nya regeringskoalitionen börjar nu sitt arbete och det blir nog inte lätt för dom.

Det är verkligen tur att riksdagen antog budgeten från Moderaterna och Kristdemokraterna före Jul. Där sänktes skatten för vanliga löntagare genom ett nytt jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt för statlig skatt.

Den nya koalitionen med S, MP, L och C däremot börjar med att lova slopad värnskatt , vilket ger höginkomsttagare som Ygeman och Löven sänkt skatt med 3000 kronor i månaden och ingen sänkning i vanliga inkomstlägen.

Tydligt bevis på olika prioriteringar !

Bli först att kommentera

Flygskatt återinförs

Av , , 2 kommentarer 7

Flygskatten som avskaffades av riksdagen före jul föreslås nu att bli återinförd.

Det är fel politik som drabbar oss som bor i Norrlands inland och som inte har goda alternativ.

Flygskatten är även negativ för satsningar på turismen.

Flygskatten är ju en skatt på avstånd och inte på utsläpp!

2 kommentarer

Viktig seger mot staten!

Av , , Bli först att kommentera 11

Det är oerhört glädjande att markägarna vann målet mot staten i Miljödomstolen. Nu slås fast att skogsbruk är pågående markanvändning i det aktuella området och att markägarna ska ha ersättning vid nekade avverkningstillstånd.

Nu får vi hoppas att Skogsstyrelsen är förnuftiga och inte överklagar utan respekterar domen och betalar ut pengarna.

Nu behövs tydlig lagstiftning och tydliga regler så att ersättning utgår när staten vill hindra ett aktivt skogsbruk!

 

Bli först att kommentera

Nytt politiskt läge !

Av , , Bli först att kommentera 3

Rekordmånga människor har de senaste dagarna gått med i Moderaterna.

Vill du också visa ditt stöd för ett borgerligt parti som går att lita på? Som förenar liberalism och konservatism. Som inte är ett stödparti till socialdemokraterna.

Bli medlem i Moderaterna!

Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se

Bli först att kommentera