Äldreomsorg i kommunal regi

Av , , 2 kommentarer 7

Känns mantrat ”skola, vård och omsorg” igen? Eller är det ett passerat stadium för socialdemokraterna? Kanske ersatt med ”parker, torg och kulturbyggnader”. Det nya absolut viktigaste ändamålet för våra skattemedel.

Efter att det uppdagats att en äldre man, i princip, förvägrats sina basala behov. Som exempelvis hygieniska. Går nu den juniora och framtida stjärnskottet inom socialdemokratin  ut i egenskap som  ordförande för äldrenämnden och säger att ” nämnden är upprörd” och att det hela skall utredas.

Vad då utredas eller vara upprörd över? Det som socialdemokraterna och äldrenämnden beslutat om i form av anslag till äldreomsorgen ger en tydlig fingervisning om att det inte finns tillräckligt med personal. Ansvaret är äldrenämndens och dess ordförande. Beslutet om ramarna till äldreomsorgen har tagits där. Inte bland personalen. Skyll inte på någon utarbetad person bland personalen. Nu har jag inga belägga för detta påstående men en vild gissning är att det inom ”skola, vård och omsorg” finns fler utarbetade personer än inom andra yrkeskategorier. Varför? Jo ett konstant underskott av personal i förhållande till uppdrag och förväntningar får oss samhällsmedborgare. Ekvationen går helt enkelt inte ihop. Någonstans pyser det över när man inte känner att man riktigt räcker till. Om det nu inte är så att personal inom ”skola, vård och omsorg” är de mest utbrända så räcker det med att konstatera att det förhållandet existerar.

Vi har en gemensam kassa för skattemedel, även om man inom såväl landstig som kommuner vill ge sken av att det inte existerar. Landstinget underhåller gökungen Region Västerbotten med sjukvårdspengar och lägre personaltäthet än vad som krävs för trygg och effektiv vård. Kommunerna underhåller en organisation med utpräglad elefantiasis och fokuserar på monumentbyggnader i stället för skola och omsorg. Barngrupperna i förskolan och dagis är underbemannade, äldrevården är underbemannad utifrån behoven, skolan saknar personal. Allt detta på bekostnad av barn och äldre.

Det är helt uppenbart att lokala politiker inte klar av att hantera skola, vård och omsorg. Förstatliga sjukvården och lägg ned landstingen, förstatliga skolan och äldrevården. Alla dessa områden är basala och får inte som idag användas som gummisnoddar i den kommunala eller i landstingets budgetar.

2 kommentarer