Sverige, Nordkoreas lärjunge

Av , , Bli först att kommentera 9

Så har Sverige förenat sig med länder som Nordkorea. Med samma syn på friheten på internet. Jamen, det handlar ”bara” om att förhindra nedladdning av upphovsrättsligt material. Svensk Riksdag har under att antal år krupit för och anpassat lagstiftningen till i första hand amerikansk film- och musikindustris önskemål. Vi har sett hur ungdomar jagats för fildelning med fullkomligt groteska skadeståndskrav. Vi har sett hur filmbolagen kunnat rent integritetskränkande spåra och köpa uppgifter från den lagring av internettrafik som tvingats fram via lagstiftning.

Nu har Pandoras ask öppnats i och med att svensk domstol har beslutat att det är helt i sin ordning att blockera internetsajter när en organisation eller affärsintressen bedömer att det inkräktar på deras intjäningsmöjligheter. Vad blir nästa steg? Vår eminenta kulturminister har fört fram tanken att begränsa Facebook. Det ligger i tiden att inte ha några betänkligheter mot fria media, fri tillgång till internet och skyddande av personuppgifter. Än så länge har inte Ipredlagen skrivits om, trots ett tydligt beslut i EU Domstolen.

Är det då synd om amerikansk film eller musikindustri? Det är de som ligger bakom domens tillkomst och som skapat möjligheter att blockera sajter. Inte det minsta. Den intjäning som film och musikbolag har, eller för den delen filmstjärnor och musikartister, får svenska bankers vinstnivåer att framstå som om de vore glada amatörer.

Det är dags att grundlagsskydda ett fritt internet, för det här är bara början. Klåfingriga politiker som vill visa sig ”handlingskraftiga” kan med ett pennstreck börja blockera olika internetsidor och tvinga nätens ägare med hot om vite att stänga misshagliga sajter. Domen i sig talar för en sådan utveckling. Det har enligt medieuppgifter kostat nätoperatören 4,5 miljoner i rättegångskostnader, vilket kommer att skrämma andra operatörer från motstånd när krav kommer på att olika internetsajter skall blockeras.

 

Bli först att kommentera

Det är skillnad på skit och skit

Av , , 1 kommentar 14

Den farligaste skiten kommer från enskilda avlopp. Det har vi kungsord på, eller åtminstone Havs-och Vattenmyndighetens ord. De enskilda avloppen står för all övergödning, de, kanske även lantbruket, orsakar all algblomning och måste snabbt åtgärdas. Det investeras som aldrig förr i minireningsverk, nya infiltrationsbäddar med fosforfällor och när inget annat hjälper, slutna avloppssystem. De nya enskilda avloppen har hög verkningsgrad när det gäller reningen, visserligen kan vattnets hårdhetsgrad påverka minireningsverkens funktion, men i huvudsak ger de hundratusentals kronor som ägare till fastigheter med enskilda avlopp investerar avsedd effekt. Ett minimum av gödningsämnen släpps ut i naturen.

Sedan har vi de 431 tillståndspliktiga kommunala, i huvudsak, reningsverken. De har, tillsammans med de kommunala avloppsledningsnäten, stora problem med något som kallas bräddning. Det vill säga när avloppsledningsnätet överbelastas och orenat vatten släpps rakt ut från reningsverken. Överbelastningen kan bero på exempelvis att de asfalterade ytor som är städernas signum, med dagvatten som leds in i avloppsnätet eller på bristfälligt underhåll av avloppsnätet och/eller reningsverk.

Är då detta något problem? Tja, enligt tillgänglig miljöstatistik så är utsläppen från kommunala reningsverk ca 240 ton fosor i hav och vattendrag årligen. Bräddningen från den kungliga huvudkommunen är 659000 kubikmeter orenat avloppsvatten och den värsta kommunen släpper ut 1112800 kubikmeter. Visst det går att åtgärda problemet. Få stopp på att orenat avlopp släpps ut i våra vatten. Men det kostar pengar. Pengar som kommunerna uppenbarligen inte har. Däremot är det inga problem att ställa krav på enskilda fastighetsägare. Där spelar det ingen roll om de har råd eller inte. Avloppet skall åtgärdas, om inte utdöms vite.

I Umeå kommun har vi nu en ny VA-strategi. Kan inte utläsa ur den att det skall finnas några problem med bräddning, att det kommunal avloppsledningsnätet behöver renoveras eller hur höga utsläppsnivåer av fosfor som går från reningsverken. Däremot skall fungerande högeffektiva minireningsverk ersättas med kommunal reningsteknik i många gånger långa ledningssystem. Kanske är Umeå kommuns reningsverk undantaget som inte har några miljöskadliga utsläpp.

1 kommentar