Det nya halvkilot

Av , , 2 kommentarer 13

Det finns en hel del väl etablerade måttenheter som vi vant oss vid. Att en liter mjölk innehåller en liter, att ett halvt kilo smör är ett halvt kilo, att två kilo socker eller mjöl också är två kilo, att ett halvt kilo kaffe också är ett halvt kilo. Uppräkningen kan göras rätt lång. För det är etablerade begrepp precis som en matsked eller en tesked i recept.

När jag som kokkaffedrickande konsument så skall köpa mina halvkilos kaffepaket har nu förpackningen ändrat utseende. Ny design, kan tänkas men, paketet såg mindre ut än tidigare. Inte konstigt eftersom det nya halvkilot var 450 gram. Så Gevalia, som är aktuellt märke, vågar tydligen inte öppet höja priset på sina produkter utan minskar innehållet.

Så det nya halvkilot är nu 450 gram. Undrar när den nya litern blir 9 dl. och skall man följa i Gevalias spå blir det nya kilot 9 hekto. Man kan fråga sig varför vi konsumenter hela tiden skall behöva finna oss i att priset bibehålls men kvantiteten minskar. Är det månde för att producenterna inte vågar motivera en prishöjning utan i stället minskar kvantiteten?

Bäst att passa på och tanka bilen medan det fortfarande registreras en liter i pumparna och det faktiskt levereras en liter bensin. Vem vet, kanske Sveriges mest landsbygdsfientliga parti, Miljöpartiet, kommer på en ny skatt riktat mot landsbygden. En deciliter per liter drivmedel.

2 kommentarer

Palmolja

Av , , Bli först att kommentera 9

SVT:s Anders Lundin gjorde ett reportage från en palmoljeodling i ett naturprogram. Efter att sedvanligt kritiserat palmoljeplantagen som etabelrats på bekostnad av nedhuggen regnskog, svepte teamet iväg till Sverige och likställde Svenskt skogsbruk med dessa palmoljeplantager. Logiken var svår att hitta, men det spelar ingen roll när rådgivningen till programinnehållet bistods av en Statstjänsteman, (anställd på en av landets länsstyrelser) tillika aktiv motståndare till allt vad skogsbruk heter.

Förmodligen satte sig TV teamet ned med en kopp kaffe efter förrättat värv, tog en kaka från en av alla dessa kakburkar som finns på alla arbetsplatser i Sverige och var mycket nöjda med sig själva. Här hade man lyckats med att både kritisera palmoljeindustrin och svenska skogsägare i ett och samma program. Men, de läste förmodligen inte på innehållsförteckningen på kakburken. Om de gjort det skulle de sett att kakorna innehåller palmolja. För i vårt skenheliga land, som är snara att kritisera allt och alla så understödjer vi aktiv palmoljeindustrin.

Sverige importerar runt 125000 ton palmolja årligen (2015). Av det går ungefär hälften till biodrivmedel. Ni vet den nya given från vår miljöinriktade regering för att minska koldioxidutsläpp. Där har palmoljan sin givna plats. Inte svensk råvara från våra åkrar eller vår skog. För i sedvanlig ordning är det bättre att låta någon annan bära konsekvenserna av vår konsumtion, vare sig det gäller livsmedel, farmaceutiska produkter eller petroleumbaserade insatsvaror.

Så tillbaks till våra kakburkar. I Sverige används ungefär 6 kilo palmolja per person och år i våra livsmedelsprodukter. Mot det skall ställas vårt förhatliga jordbruk där våra fisande kor bidrar till mjölk som i sin tur genererar bland annat smör. Svensk konsumtion av smör ligger på cirka 3 kilo per år. Det innebär att palmolja är ett vanligare livsmedel än inhemskt producerat smör. Men det är klart, vi slipper se palmoljeplantagerna, och vi slipper alla dessa kor som per definition är värre för miljön än oljeplantagerna.

Gör ett försök att hitta skorpor, färdigproducerade kakor eller andra livsmedel som inte innehåller palmolja. Man får leta rätt länge.

Bli först att kommentera

Olovlig bosättning

Av , , 2 kommentarer 23

Det har visat sig att det är svårt för en markägare att med lagens hjälp avhysa individer eller grupper av individer som olovligen flyttar in i någon annans hus, bygger kåkstäder på annans mark eller på annat sätt mer eller mindre permanent tar annans mark eller egendom i besittning.

Efter ett antal mycket avslöjande reportage så har nu även regeringen vaknat till liv och inser att dagens regelverk är ohållbart. En ny lagstiftning är på gång där ”äganderätten skall stärkas”. I fortsättningen skall inte en hus- eller markägare behöva fastställa identiteten på den som olovligen förfogar över annans egendom. Men däremot skall Kronofogdemyndigheten göra en ”proportionalitetsprövning” där hus- eller markägarens legitima intresse till sin egendom skall ställas mot ockupantens behov. Detta skall ske i alla fall och om det finns barn på bosättningen skall ockupanternas intresse anses väga tyngre än ägarintresset. Barn i dessa sammanhang skall alltså inte vara föremål för socialförvaltningen utan en angelägenhet för hus- eller markägaren.

Det här med proportionalitetsprövning är som att öppna Pandoras ask. Fullständigt ogenomtänkt och ytterligare ett bevis på att ingen svensk regering vågar ta steget fullt ut när det gäller försvar av äganderätten. Vad blir konsekvensen av ett sådant inslag som proportionalitetsprövning vid intrång? Exempel. Ett av dagens omhuldade så kallade ”ekoturistföretag” beslutar att bygga en camp på någons mark.  ”Ekoturistföretagets” intresse att tjäna pengar på markägarens bekostnad väger tyngre än markägarens intresse att själv få disponera sin egendom. Att införa denna vinkling kommer att leda till nytt synsätt på all form av intrång i våra domstolar.

Sedan har vi den andra sidan av myntet. När en olovlig bosättning upphört och ockupanterna flyttat så finns en plats som är i starkt behov av sanering. Den som då är ansvarig är markägaren. Markägarens ansvar för det som sker på dennes mark är obegränsat och klart uttryckt i Miljöbalken.

Vi har i Umeå haft och har ett antal kåkstäder som mer eller mindre olovligt har vuxit fram och där tiggare huserat. Såväl kommunen som kyrkan har som markägare tvingats till sanering av områdena. Det är inte så att de här grupperingarna som anser sig kunna ta för sig av andras egendom omfattas av ”håll Sverige rent”. Kostnaden för sanering av använt område offentliggörs aldrig.  Och med den tilltänkta lagstiftningen så blir det markägarens ansvar. Inte kommunens eller statens. Och saneringskostnaden kan bli omfattande beroende på antal bosättare och hur länge de levt på området.

Frågan är om det finns någon bortre gräns för hur länge en hus- eller markägare skall behöva finna sig i en olovlig ockupation. Förmodligen inte. Det blir som en Lorry-sketch. Tänkte inte på det.

 

2 kommentarer

537@gmail.com

Av , , Bli först att kommentera 1

Den mailadressen har bombarderat min blogg med kommentarer den senaste veckan med ”Viagra erbjudanden”. Jag gissar att jag inte är ensam. Allt kommer som kommentarer vilket innebär att han/hon måste besöka bloggen och aktivt skriva kommentarerna, eller vad man nu skall kalla det.

Jag önskar att jag hade tillräckliga kunskaper i IT teknik för att spamma sönder denna adress. Kanske någon annan har det

Bli först att kommentera

Etanolsatsningen

Av , , 2 kommentarer 5

Etanolbilarna skulle frälsa världen. Åtskilliga miljarder i skattepengar skyfflades in i ”etanolsatsningen”. Krav ställdes på att i princip alla bensinmackar skulle ha tillgång till etanolbränsle. Miljöpartiet var de som ivrigast ställde detta krav. Tusentals bensinmackar lades ned på grund av detta och landsbygdens redan bristfälliga samhällsservice försämrades ytterligare. ”Miljöbilspremier” beviljades för inköp av etanolbilar. Undrar om någon beräkning gjorts av samhällskostnaden för detta fiasko. För i slutänden är det så att etanolen inte framställs i Sverige, annat än marginellt. Merparten av all etanol är importerad

Nu har vi nästa stora begivenhet. Elbilar och biogasbilar. En elbil kostar i klimatutsläpp i sin produktionen lika mycket som en gammal Volvo 245 bidrar med under hela sin livslängd. Krav börjar återigen att resas på att en anpassning av samhällsstrukturen skall ske för att tillgodose behoven för el och biogasbilar.

Samtidigt har vi i Sverige en tillgång som i princip är obegränsad. Skogen. Allt som idag framställs med olja som bas kan framställas av skogsprodukter. Skoglig råvara kan även ersätta en rad andra energi och klimatkrävande produkter. Vad sker då med vår skog. Vi bildar naturreservat på löpande band. Utan att det finns bakomliggande naturvärden utan det finns ett ”arealmål” som måste, enligt någon stor tänkare, uppfyllas. Använde de hundratals miljoner som idag går åt till reservatsbildning till satsningar på skoglig forskning. Där gör den bättre nytta. I Piteå har det under många år bedrivits forskning runt biodrivmedel från skog. Resultaten är entydiga. Det går att skala upp försöksanläggningen till fullskalig produktion. En produktion som kan tillgodose stora delar av vårt behov av drivmedel. Men det saknas pengar och det saknas stabila spelregler från samhället.

Det går alldeles utmärkt att i såväl bensin som diesel blanda i tallolja eller motsvarande. Det görs redan idag. Det är dessutom ett krav från staten om ökad inbladning av biobaserad råvara i vårt bilbränsle. Skogen kan tillhandahålla och förse raffinaderierna med behövlig råvara. Men då krävs också att en utbyggnad av produktionsförmågan sker, att det satsas på forskning. Det är lite av en skam för ett land som Sverige att vi idag i stället använder palmolja, en produkt som framställs med, många gånger tveksamma metoder.

Etanolbilssatsningen, detta monumentala fiasko, borde ha lärt våra makthavare en sak. Långsiktiga stabila lösningar baserad på inhemsk produktion är att föredar i stället för dessa ”quick fix” som etanol-, el- och biogasbilar. Börja tänka långsiktigt och vad som är bra för hela Sverige. Inte bara vad som är genomförbart i de större städerna.

2 kommentarer

Återvändande IS terrorister

Av , , Bli först att kommentera 10

En smått obegriplig debatt har blossat upp omkring återvändande IS terrorister. För det är terrorister och inte krigare, möjligen det föraktliga klientel som kallas legosoldater. Vår kulturminister har hänvisat till att i Umeå tar vi väl hand om dessa. Jag har lite svårt att förstå detta att vi med skattemedel understödja en ”återanpassning” av vuxna individer som valt att ge sig av till ett annat land och där idka terror. För det är vad det handlar om. Mord, avrättningar, våldtäkter, förstörelse av tusenåriga kulturminnen och hållande av, oftast minderåriga kvinnor i renodlat slaveri. Det är tydligen frågan om ett antal hundra som nu kommer tillbaks till Sverige med svansen mellan benen. Och med sedvanlig svensk syn på dylika fenomen så är det givetvis synd om dem. Inte om offren som de förorsakat lidande och kanske livslångt trauma för. Det finns en orsak till den flyktingvåg som kommit från Syrien och IS är en del av den förklaringsvariabeln.

Det är ett hån mot alla dessa som plågats, fått se sina anhöriga mördas och våldtas, som fått hela sitt liv sönderslaget att vi i Sverige uppenbarligen inte betraktar detta som krigsbrott. Det finns en internationell lagstiftning mot krigsbrott. Att Sverige inte vill pröva alla återvändande IS terrorister mot den lagstiftningen är uppenbart. De återvändande IS terroristerna skall omedelbart arresteras och de skall granskas utifrån deras gärningar och om det de deltagit i är krigsbrott. Inte hålla på att tjafsa om det är frågan om brott mot en nationell lagstiftning om terrorbrott.

Låt vara att det kan vara svårt att leda till bevis om och att de begått krigsbrott, men det är en skyldighet för oss som demokrati att faktiskt pröva frågan. Det är inte en fråga om ”islamofobi” som är svaret på allt som liknar krav eller ifrågasättande av det som sker i islams namn. Det är dessutom viktigt för alla i Sverige boende muslimer att markera att detta utgör en liten klick av alla muslimer i Sverige. En klick som missbrukat religionens namn. Med tydlig markering så kanske även de mer militanta religiösa grupperingar som verkar här i landet får lite svårare att värva nya medlemmar till sin terrorverksamhet.

Sedan skall vi inte glömma att Sverige är ett land som emottagit och är beredd att ge skydd för delar av de miljontals flyktingar som kommit från krigets Syrien. En syrisk familj som tvingats fly från våld och rena krigsbrott riskerar alltså att få träffa på någon av de IS terrorister som kanske varit med och dödat eller våldfört sig på familjen eller familjemedlemmar. Treorister som genomgår ett ”återanpassningsprogram” omhuldade av naiv svensk konfilkträdsla. Tänk dig själv hur trygg du skulle vara om du som flykting plötsligt träffar på och kan identifiera en mördare i ett land du uppfattat som tryggt.

Bli först att kommentera

Treenigheten

Av , , Bli först att kommentera 12

Det finns en symbiotisk treenighet  i form av politiker-media-medborgare. När den fungerar som den ska så är demokratin fulländad.

Politikerna är folkvalda och har sitt uppdrag av väljarna. Politikerna förväntas vara oförvitliga och orädda. Politikerna förväntas ha en klar ide om vad de vill åstadkomma. Politikerna förväntas även ha förmåga att utöva den makt som lagts i deras händer utan att snegla på opinionssiffror eller rädas för mediala vinklingar som kan skada eller ifrågasätta deras image.

Media har sin makt av att kunna attrahera en publik som är beredd att betala för att lyssna på deras analyser. Media förväntas att inte sortera eller sålla i ett nyhetsflöde utifrån politisk hänsyn eller egen agenda. Media förväntas att göra rapporteringar utan att denna tippar över i en sensationsjournalistik. Media förväntas fylla rollen som tredje statsmakt genom att vara obunden till politiker och/eller politisk uppfattning. Medierna förväntas respektera den demokratiska processen.

Medborgarna förväntar sig att politikerna faktiskt gör vad de utlovat. Medborgarna förväntar sig att media också rapportera vad som händer i samhället på ett öppet och transparant sätt, ungefär som i eden i en domstol, att intet förtiga, lägga till eller undandra. Medborgarna har sin makt i valprocessen och i sin mediekonsumtion.

Det har skett ett mycket omtumlande systemskifte för såväl politiker som media under det senaste året. Plötsligt upptäcker såväl media som politiker att medborgarna inte accepterar att bli satta vid sidan om. Att medborgarna inte finner sig i att bli ”undervisade” i vad som är rätt och fel. Att medborgarna inte accepterar att de inte tillerkänns egen tankeförmåga, analysförmåga eller att självständigt kunna bilda sig sin egen uppfattning baserad på tillgänglig information. Det vill säga förmåga till källkritik

Lokalt har vår länstidning VK gjort ett antal hedervärda insatser i form av granskande journalistik. Studiefrämjandet och nu senast Umeå Kommuns minst sagt besynnerliga syn på vilka frihetsgrader som tjänstemän och politiker kan kosta på sig med mina och dina skattepengar. Plötslig uppstår en situation där våra politiker rycks ur sin bekvämlighetszon. De är svarslösa inför det slöseri som uppdagats. Sådana här relationer skall vi väl inte ha mellan media och politik. Reaktionen från politisk och tjänstemannaledning inom Umeå kommun visar på nödvändigheten av granskande journalistik.

Den politiska och högre tjänstemannaorganisationen världsfrånvända och insiktslösa reaktionerna på slöseriet med skattemedel inom kommunen visas allra tydligast i ett uttalande om att ”tjänstemännen måste få bygga sitt varumärke”. Inom Region Västerbotten finns många individer som lär behöva bygga sitt varumärke.

Bli först att kommentera

Debattera detta på VK Debatt

Av , , Bli först att kommentera 4

Under ordet fritt kommer i stort sett varje dag ett inlägg som, förmodligen, valts ut av Ordet fritt redaktionen som ett lämpligt inlägg att debattera. Glad i hågen går man så in på Vk.se och söker detta inlägg. Mycket riktigt finns det där, men sen. Hur kommer man åt att läsa vad som sagts under detta ämne som skall debatteras? Via Facebook eller någon annan kanal? Jag kan definitivt inte hitta en ingång där jag kan läsa debattinläggen. Möjligen är jag för dum så jag inte förstått hur man går tillväga. Kanske en lite förklaring och instruktion kunde avhjälpa problemet.

Bli först att kommentera

Regionkommun Västerbotten???

Av , , 2 kommentarer 18

Efter lindrigt sagt massiv kritik av fenomenet Region Västerbotten finns nu starka krafter för att lägga ned verksamheten. Alla verkar ha förstått hur det sticker i ögonen på skattebetalarna att en verksamhet som är fullständigt odemokratiskt varje år kan stjäla pengar från sjukvården. Alla utom de som är verksamma inom Region Västerbotten. Där fortsätter nyanställningar med flera annonser varje månad. Som om inget hänt.

Landstinget har under årtionden, även före Region Västerbottens tillkomst, byggt upp en parallell organisation till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen torde vara den som är bäst skickad att hantera länsövergripande struktur-,utvecklings- och näringslivsfrågor. Problemet är att vårt län, liksom andra län, har en uppsjö av avsatta politiker som måste hitta en sysselsättning. Därför skapades detta vuxendagis som kallas Region Västerbotten. Jag skulle vilja veta en enda, endast en enda, fördel eller framgång för länet som tillkommit enbart för att vi haft Region Västerbotten. Det finns inte, allt som sker i länet med bredband, infrastruktur, näringsliv etc sker med eller utan Region Västerbotten.

När nu det finns så kraftigt ifrågasättande av Region Västerbottens existens har även styrande politiker i Landstinget vaknat till liv och meddelat att Region Västerbottens tjänster kanske inte behövs. Vad händer då? Jo, en ny Region Västerbotten skall uppstå under namnet Regionkommun Västerbotten. Allt för att alla dessa före detta politiker skall ha fortsatt försörjning på sjukvårdens bekostnad.

Lägg ned Region Västerbotten nu. Avskeda alla anställda. Ta en diskussion med Länsstyrelsen och landshövdingen om rollfördelningen mellan Landstinget och Länsstyrelsen. Länstyrelsen är statlig, styrs via uppdragsbrev från regeringen och har en mycket långvarig erfarenhet av regionala frågor. Det är den naturliga kanalen för regional utveckling. Inte vare sig Region Västerbotten eller Regionkommun Västerbotten. De arbetsuppgifter som anses nödvändiga för utveckling av länet kan nog innebära att Länsstyrelse behöver förstärka sin organisation. Frågan är bara om alla de som idag är anställda av Region Västerbotten verkligen behövs, om deras speciella kompetens efterfrågas. Om inte så finns en annan arbetsmarknad.

Detta med Landstingets verksamhet som inte är sjukvård, det enda som motiverar rätten till skatteuppbörd är en klar valfråga. Inte en krona till annat än sjukvård så länge som sjukvården behov inte är fyllda. Klarar inte Landstingets politiker av att hantera detta så finns bara en enda väg att gå. För över sjukvårdens uppgifter till staten. Först då kanske vi får en över landet jämställd sjukvård och vi slipper uppleva mer det som skett i Sollefteå. Jag gissar att Region Västernorrland sitter i orubbat bo trots de kraftiga inskränkningar som sker i det länets sjukvård.

 

2 kommentarer

Västerbottensveckan

Av , , 1 kommentar 13

Stefan Löven har valt att inte delta i årets Almedalsvecka. Mycket klokt. Almedalsveckan är ett vuxendagis för politiker och journalister med liten eller ingen nytta för de skattepengar som där förslösas. Även från vårt län måste ”alla som är något” delta för att visa upp sig. Jag tycker att vårt läns politiker och politikerstyrda organisationer skall följa Stefan Lövens exempel och i stället för Gotland fokusera på de som legitimerar deras existens, väljarna i vårt län.

Gör en Västerbottensvecka i, exempelvis Lycksele, som ligger rätt centralt för vårt län. Låt politikerna visa upp sig och de politiska organisationerna som verkar i skymundan utan egentlig insyn, framträda. Vi har ett antal riksdagsmän som sitter på länets bänk i riksdagen. De tillhör idag, med något enstaka undantag, osynliga klubben. Ge dessa ett forum för att presentera sina idéer för vad de vill göra i rikspolitiken för vårt län, och vad de åstadkommit sedan föregående val. Länsstyrelsen och kommunerna torde också ha en hel del att bidra med när det gäller länets framtida utveckling och hur de ser på länets möjligheter. Region Västerbotten får även en möjlighet att utveckla varför de existerar på bekostnad av länets sjukvårdsresurser och kommunal omsorg. Inte minst viktigt nu när alla partier verkar vara överens om att organisationen skall läggas ned, men enbart för att likt fågel Fenix återuppstå igen.

Eftersom vi nästa år har ett val vore det på sin plats att göra en Västerbottensvecka redan i år. Avboka Almedalen och satsa helhjärtat på Lycksele. Förutom demokratisk närhet så stannar vårt läns skattepengar inom länet. Att avstå från en ”informell och trevlig träff” på Gotland kommer inte att innebära någon som helst förlust för länet och dess skattebetalare. Visserligen är kanske en Västerbottensvecka inte lika hipp för de politiska företrädare som vill ta en öl i Visby i glada vänners lag, men börja med att bjuda in Stefan Löven. Jag tror att han kommer. En Västerbottensvecka ligger helt i linje med hans argument för att avstå från Almedalen.

 

1 kommentar