Kollektivtrafik

Av , , 1 kommentar 10

I Umeå ”satsas” det på kollektiva trafiklösningar. Det är bussar med gas, el eller dieseldrift. Det byggs cykelbanor som skall ersätta ett trafiknät som inte är anpassat till stadens storlek. För den trafikapparat som vi har i Umeå är från 1970-talets trafikplanering. Det enda som händer är att de kommunikationsleder som då skapades succesivt stängs av eller begränsas för trafik. Resultatet är kaosartat i stora delar av centrala Umeå.

Numera kan vi med en timmes flyg direkt från Umeå ta oss till Helsingfors, eller Helsinki som det egentligen heter. Det är en resa som våra kommunala politiker borde företa för att studera hur en stad som är tre, fyra gånger så stor som Umeå löst sin kollektivtrafik. De har spårvagnar som går med hög turtäthet. Enkelt, smidigt och rationellt. Det märks även i trafiken. Bilköerna är mindre, framkomligheten i staden större än, enligt min upplevelse i vart fall. i Umeå. Helsinki har dessutom ett klimat som inte nämnvärt avviker från Umeås. Spårvagnstrafiken har funnits i Helsinki i ca 100 år, eller sedan den tid när befolkningsunderlaget var ungefär som Umeås av idag.

Umeå borde göra som Helsinki. Bygg kollektivtrafiken spårbunden. Tekniken är beprövad och de spårvagnar som fungerar i Helsinki torde utan problem fungera även i Umeå. Det behövs inte speciellt många linjer för att fånga in det trafikflöde som krävs för arbetspendling i Umeå. En slinga Öst, en slinga Väst, en slinga Syd och en slinga Nord, så har man fångat in Universitet, Teg med flygplats, Ersboda och Umedalenområdet. Den ringled som planeras kring Umeå kommer aldrig att kunna lätta på trycket i Umeå. Umeå som stad är och förblir, vilket trafikplanerarna verkar glömt bort, planerad utifrån att det skall finnas biltrafik för att kunna röra sig mellan de olika stadsdelarna.

Med avgångar var sjunde eller femtonde minut betraktas spårvagnarna i Helsingfors som Helsingforsbornas fötter. Snabbt enkelt, smidigt, långsiktigt hållbart och en betydligt bättre lösning än elilar.

1 kommentar