Ansvarsmässigt teflonbehandlade politiker

Av , , 4 kommentarer 26

Så har det inträffat igen. En praktskandal, som till skillnad från tidigare ”händelser” äventyrar rikets säkerhet, och inte bara det utan även otaliga privatpersoners. DN som grävt i skandalen runt Transportstyrelsen har kommit med smått sensationella uppgifter, Inrikesministern som är ansvarig för polisverksamheten har vetat om säkerhetsluckorna i ett och ett halvt år. Infrastrukturministerns departement ungefär lika länge. Och vad har de gjort för att skydda riket, ingenting. Försvaret, polisen och personer med skyddad identitet får leva i ovisshet om det på sikt kommer att drabba riket eller dem. Kostnaden för att städa upp efter dataläckorna kommer att bli enorma. För i och med att outsourcingen av datahanteringen inom Transportstyrelsen har även överlämnats nycklarna till datasystemen som till och med kan radera spåren efter kopiering eller ingrepp i systemen. Kanske måste nya IT mässiga infrastrukturer byggas upp.

Nu börjar dels försvaret av dessa ”viktiga” ministrar och dels försöken att hitta förklaringsvariabler som lyfter ansvaret från statsminister och ministernivå till i bästa fall tjänstemannanivå ( eftersom avskedandet av generaldirektören inte hade avsedd effekt) eller något annat, exempelvis ”nyliberal politik” som en socialdemokratisk bloggare framför.

Ingenstans, ingenstans väcks frågan om vilket ansvar har landets statsminister och de ministrar som han utser haft.  Det är faktiskt så att Stefan Löven är ytterst ansvarig att detta kunnat ske. Jamen det är osäker om han haft någon Information, invänder nickedockorna. Löven har själv sett till att han kan leva i en skyddande bubbla i och med att han överfört ansvaret för krishantering som skapats efter tsunamin från sig själv, den enda som har makt att styra alla departement och ministrar till inrikesministern. Det är ointressant om han haft information eller inte, det handlar om ansvar och för att leva upp till detta ansvar krävs att han ser till att han har tillräckligt med information för att säkerställa detta. De ministrar som nu är inblandade, Inrikes- och Infrastrukturministrarna har definitivt inte tagit sitt ansvar. Sedan spelar det ingen roll om ”de fått information” eller inte. De har inte styrt sina departement så att de kunnat trygga nationens säkerhet.

Men det går väl så när meriten för att bli minister vilar på tre saker, låg ålder, det vill säga oerfarna och lätt styrbara, Helst ingen arbetslivserfarenhet eller någon utbildning och sist men inte minst vara en del av del politiska adel, söner eller döttrar till kompisar inom partiet.

Den här gången har det gått för långt. Avsätt såväl infrastrukturminister som inrikesministern. Dvs avskeda dem. De har flagrant brustit i sitt ansvar och det innebär att de inte kan komma i fråga för landshövdinge eller generaldirektörsposter eller för den delen som ansvariga för någon utredning. Synd att vi i Sverige inte har det institut som finns i USA, det vill säga riksrätt. Men Stefan Löven måste ställas till svars inför riksdagen för hur han som ytterst ansvarig brustit i att säkerställa rikets säkerhet. Sedan bör även Riksdagen tvinga fram en kostnadsberäkning för återställandet av säkerhetsnivån före IBM affären. För de som nu idag lever med skyddad identitet, kvinnor, poliser och andra måste få nya identiteter och nya liv i säkerhet.

Inget av detta kommer dock att ske, för vårt lands politiker är ansvarsmässigt teflonbehandlade. En utredning kommer att tillsättas och dess sammansättning av ledamöter kommer att komma fram till att ministrarna inte haft något ansvar för skandalen. Det i sin tur kommer att spä på det politikerförakts som redan idag finns. För att säga det är mitt ansvar, det är mitt fel att det gått så långt det är ett avsnitt i politikerskolan som på ett tidigt stadium utgått ur utbildningen.

4 kommentarer