Vad är skogen värd?

För första gången, mig veterligen, har det statliga övergreppen på skogsägare uppmärksammats av TV. Givetvis inte SVT utan TV4, som för övrigt saknar lokalredaktioner. Reportaget beskriver hur enskilda markägare tvingats avstå från att avverka utan ersättning från staten.

Staten i detta fall är inte politiker i riksdag eller regering, utan enskilda tjänstemän inom ”natursektorn” i olika statliga myndigheterna. Dessa lever ett helt eget liv avskärmade från sådan triviala saker som grundlag, övrig lagstiftning eller den förordning om mänskliga rättigheter som är en del av den svenska lagstiftningen. De har en alldeles egen agenda och skapar sina egna lagar eller lagtolkningar.. En agenda som står högt över allt som kan begränsa den storskaliga plan som byggts och fortsätter att byggas när det gäller svenska skogar. Nästa fas i detta byggande är det förslag som håller på att utarbetas, nämligen landskapsvård. Naturvårdsverket beklagar att det finns allt för många enskilda fastighetsägare och undrar om det inte är dags att ändra grundlagen och inskränka äganderätten, så att deras version av Sverige och svenska skogar går att genomföra.

Debatten som förs på tidningarnas debattsidor eller i reportage utmärks av att alltför ofta förs den av individer som har liten eller ingen förankring i skogsbruk, typ poeter och kulturjournalister, eller miljöorganisationer som måste hitta nya strider att elda på i medlemskåren med. Men här gäller inte begreppet ”fake news” trots att många påståenden inte ens tål en ytlig granskning. Eller varför inte olika stadsbor som aldrig varit i en skog, men givetvis har många åsikter om hur skogsbruk skall bedrivas. Aldrig kommer landsbygdens folk, vars närmiljö berörs, till tals. De är ofta de enskilda markägare som drabbas av inskränkningar och förbud. I stället framställs de som miljömarodörer, som skall ”tåla” inskränkningar för ”det allmännas bästa”.

Vad är då skogen värd? För Sverige i form av exportinkomster, eller för oss alla som väljer trä i stället för betong, eller för alla hushåll som använder sig av produkter som kommer från svenskt skogsbruk. Det beror på vilket perspektiv som läggs på skog och skogsbruk. Miljöorganisationerna anser att skogen saknar ekonomiskt värde. Samma ståndpunkt verkar statliga tjänstemän inta. Den mytiska biologiska mångfalden, svagt definierad givetvis, har större värde än rent ekonomiska. Även om biologisk mångfald är svår eller i princip omöjlig att fastställa. Biologisk mångfald är inget statiskt tillstånd. I princip all mark i Sverige är brukad och påverkad av mänskliga aktiviteter och naturen anpassar sig därefter. Mycket av det gamla jordbrukssamhällets flora och fauna är idag borta.

Låt oss därför fråga oss, vill vi ha eller behöver vi exempelvis produkter som  toapapper, hushållspapper, papperskassar, möbler i trä, hus byggda i trä, altaner av trä, kompositmaterial baserat på trä, viscos, tallolja som är en del av inblandning i drivmedel etc? Titta runtomkring i ditt hem så får du en känsla av hur beroende vi är av trä och träprodukter. Om skogsbruket kraftigt skall inskränkas, om rätten att bruka skog skall bli underställd dåligt underbyggda påståenden om ”värdefulla biotoper”, vad skall vi då avstå ifrån? Eller ska Sverige av grumliga miljöskäl förbjuda stora delar av skogsbruket och i stället, som vanligt, förlita sig på import. Denna gång av skogsråvara från länder med helt annan syn på skogsvård och miljö. Exempelvis skogsplantager i Brasilien. Frågan vad är vi beredd att betala för de produkter som kommer från skogen. En högst relevant fråga som drunknar i alla diskussioner om skoglig produktion. Ta exempelvis en tryckimpregnerad bräda till sommarens altanbygge.

En av våra rikstäckande byggvaruhus säljer tryckimpregnerade brädor, altanvirke, för 9,95 per löpmeter. Av det priset är moms 2,98 kr, vilket ger 7 kr per löpmeter till sågverket som sågat, hyvlat och impregnerat brädan samt skogsägaren som skött om och vårdat skogen fram till avverkningsmognad.

Förslag om ändrade avverkningsmetoder, som exempelvis hyggesfritt skogsbruk, ändrar inte kostnaden för avverkning. Fortfarande är det maskiner som sköter avverkningen och de får betalt per avverkad kubikmeter. Hyggesfritt skogsbruk ger rimligen högre avverkningskostnader eftersom mindre volymer kan tas ut per hektar.  Det är fortsatt så att maskinerna måste betalas, maskinförarna ha sin lön och drivmedelsåtgången per kubikmeter skall betalas. Skogsägaren som får betala avverkningskostnaden torde inte nöja sig med de prisnivåer som råder idag. Dessa baseras på rationellt drivet skogsbruk med hyggen som metod. Ska vi dessutom bibehålla samma volymer av skogsråvara så torde, rimligen, större arealer behöva skattas. Hur går det ihop med alla de inskränkningar som idag påverkar skogsbruket?

Så, är 100%, 200%, 300% ökning eller mer av priset för altanvirket eller toapapperet helt ok? Eller ska vi avstå från att använda trä och träråvara, trots att vi är ett skogsland?

Det är hög tid att våra politiker tar tillbaks initiativet från de statliga tjänstemännen som idag tillåts härja fritt och leka med andras egendom. Det är hög tid att våra politiker faktisk går ut och försvarar en näringsverksamhet som är en av de absolut viktigaste för svensk ekonomi. Det hög tid att politikerna förklara hur ett fosilfritt samhälle skall kunna förverkligas utan brukande av svenska skogar. Det är hög tid att sätta ned foten och värna och säkerställa äganderätten och dessutom stärka den. Det är en del av vår grundlag. Om inte det görs, vilka andra av grundlagarna skall vi börja rucka på? Riksdag och regering har abdikerat från ansvar i alltför många frågor. Och grundlagen kan aldrig vara dispositiv. Om den är det upphör samhället att fungera.

En kommentar

  1. Olle

    MP och andra miljöaktivister säger att nu ska vi bli miljövänliga, vi ska bygga hus av trä, vi ska tillverka bränsle av skog osv. osv.
    Men avverkningarna ska stoppas och skogen ska inte avverkas, vilken skog ska vi använda då ??.
    Reservaten och nyckelbiotoper breder ut sig och vi skogsägare får betalt efter vad skogen är värd, när man då gör denna värdering görs de utifrån att det ska bli reservat ,inte vad skogen var värd före . Så värderingen blir då att skogen är noll värd. Sen kan man fråga sig vad dessa organisationer tror ,skogen tar bara åt sig koldioxid när den växer , färdigvuxen skog mycket mindre. Sen tar jag som skogsägare ett stort eget ansvar att jag fredar vissa områden på eget initiativ för att jag vill spara för rekreation . Min farfar som ägde skogen en gång i tiden fick böter för han ”misskötte” skogen på vissa områden på grund av att han ville spara dessa områden till framtiden. All denna ”misskötta” skog vill staten konfiskera idag, Detta var straffet för hans tidiga miljövård,min far sparade detta och jag sparade detta och staten stjäl det .Rättssäkert inte alls ,S MP bedriver stöld och uppluckring av äganderätten . Kommunism skulle man kunna kalla det. Men Sveaskog gör som dom vill !!!!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>