När pendeln svänger

Av , , Bli först att kommentera 4

Man behöver inte leva speciellt länge för att vara med om de tvära kasten som sker i vår uppfattning om vad som är ”rätt och riktigt”. De som ifrågasätter en företeelse initialt blir ifrågasatta, förhånade och i vissa fall utfrysta eller utstötta. Ibland verkar det som om våra liv är likt gnuernas som i stora flockar drar fram över savannerna. Ingen skall avvika från massan. Den likriktade mängden ger trygghet.  Men när så det börjar svänga i opinionen så går det fort och pendeln tendrar att slå över hårt mot motsatta hållet. Ibland kanske alltför hårt.

Låt mig ta några exempel. Löntagarfonderna var kulmen på en politik som helt riktades mot enskilt ägande i näringslivet. Arkitekterna bakom detta socialiseringsexperiment skapade en grogrund för den, förlåt uttrycket, vulgärkapitalism som vuxit fram i spåren av detta i Sverige. Men idag ser vi det inte som vulgärkapitalism utan som en naturlig utveckling. Svänger det igen mån tro? Invandring och flyktingpolitik är något som på mycket kort tid varit föremål för snabba svängningar. Den tidigare ministären Reinfeldt offrade två ministrar som hade ofinheten att varna för följderna av en okontrollerad invadering och de ekonomiska konsekvenser som detta skulle komma att få för kommunerna.  Alla som ifrågasatte förd politik betecknades som rasister, även om de flesta som med brösttoner uttalade sig i frågan, knappast hade en aning om vad de talade om. Nu svänger pendeln och det snabbt. Invandrings- och flyktingpolitiken är inte längre ett tabubelagt ämne. Beröringskräcken har släppt och ersatts med, åtminstone rudimentära analysförsök. Fast inte riktigt helt. Fortfarande är detta ett ämne för ”politisk profilering” för en del partier. Hur långt kommer pendeln att slå åt motsatt håll? Socialdemokraterna i Danmark kan ge en fingervisning om färdriktningen.

Ett område där pendeln kommer att svänga och slå väldigt hårt inom en nära framtid är skogsbruket. Där har utvecklingen nått så långt att det inte längre räcker med att ”skydda värdefulla biotoper” utan nu skall stora områden undantas från traditionellt skogsbruk. De dubbla budskapets tunga står framförallt Miljöpartiet för. Vi skall ha ett fosilfritt samhälle, men inte baserat på skogsråvara uppenbarligen. En rent schizofren miljöpolitik. Vad som är extra känsligt är att det som nu pågår i form av att förhindra att skogsägare från att bruka sin skog är ett klart brott mot den Svenska grundlagen. Dessutom är det ett brott mot olika traktat kring mänskliga rättigheter. Även om man bor i kungliga huvudkommunen så är det förvånansvärt att exempelvis FN förbundet eller Amnesty inte uppmärksammar dessa flagranta brott mot de mänskliga rättigheterna. Om det som sker idag i Sverige och hur svenska skogsägare behandlas av myndigheter skett i något utvecklingsland skulle de svenska protesterna mot det landet varit betydande och i väldigt högt tonläge.

Varför tror jag då att pendeln kommer att svänga för skogsbruket? Jo det har gått alltför långt i inskränkningen av äganderätten. Alltför många myndigheter och enskilda tjänstemän försöker sätta sitt eget avtryck i skogspolitiken. Som skogsägare är det svårt att förhålla sig till alla de olika bestämmelserna som påverkar näringen. Dessutom har det lämnats fritt spelrum för olika så kallade miljöorganisationer att överklaga alla beslut som rör skogsbruket, utan egna ekonomiska konsekvenser. Snart inser även förhärdade miljöpartister att skogen är framtidens klimatsmarta möjlighet. Och dessutom att svensk ekonomi är beroende av skog. Inte av kaffekokare i huvudstaden. Om inte Sverige hänger på utvecklingen baserad på svensk skogsråvara så blir vi snabbt frånsprungna. Mer hinder, mer förordningar som påverkar skogsnäringen är långsiktigt ohållbart. Det kommer att behövas stora satsningar i form av forskning och utveckling. Pengar som utan problem kan tas från olika ”avsättningsprojekt” och myndigheter som bromsar utvecklingen. Reservatens tid kommer att vara förbi.

Pendeln kommer att svänga och dessutom slå hårt. Beslutade naturreservat kommer att upphävas, biotopskydden avvecklas när skogsindustrin börjar få ont om råvara.

 

Bli först att kommentera

Dataskyddsförordningen

Av , , Bli först att kommentera 4

Dataskyddsförordningen, GDPR ( General Data Protection Regulation) är en EU förordning som gäller som ny lag från och med den 25 maj. Det skall ge ett ”integritetsskydd” för oss medborgare. Förordningen gäller som svensk lag, men, men, givetvis finns undantag. Och då framförallt för oss i Sverige.

Låt oss ta sidor som Eniro, Hitta.se, Ratsit och Merinfo, sidor som innehåller, i vissa fall, rätt detaljerade personupplysningar, långt mer än telefonnummer. Där finns det mesta som behövs för att ge en fullständig bild av dig som person. Dessa sajter kommer även i fortsättningen att kunna leverera, för många oönskad, personinformation och uppgifter eftersom de har något som kallas ”utgivningsbevis”, det vill säga de är enligt tryckfrihetsförordningen jämställda med tidningar. Kul användning av vår grundlag och väldigt nödvändigt skydd för dessa utgivare. Men som integritetsskydd, värdelöst. Hur förhåller sig svenska traditionella medier till detta? Känner de sig besläktade med dessa företag? Jag vet att man från socialdemokratiskt håll vill se över tryckfrihetsförordningen, men om det skulle skärpa kraven på vilka som är berättigade till ”utgivningsbevis” vet jag ej. Journalistförbundet är tveksamma till en revidering av tryckfrihetsförordningen, vilket tyder på att det kan finna en ”gravad hund” i den föreslagna förändringen.

Nästa del i detta är offentlighetsprincipen, också utifrån svensk grundlag, som säger att alla har rätt att ta del av det som finns registrerat hos en myndighet, Såvida det inte rör sig om sekretessbelagda personuppgifter. Däremot finns inget i svensk lag som säger att en myndighet är skyldig att lämna ut uppgifter i elektronisk form. Det är ett eget statligt påfund för att tjäna pengar på personuppgifter.

Däremot är det inget i den nya lagstiftningen som förbjuder företag att använda personnummer som kundnummer. Det är upp till var och en av oss om vi vill lämna ut personnumret. Javisst, är det så, men om du nekar att lämna ut personnumret så får du inte handla.

Personuppgifter kopplat till personnummer  måste vara en av de absolut bästa verktygen för diverse brottslig verksamhet. Var och vem som skall rånas eller bedras kan selekteras ut relativt enkelt.

Vad ger då den nya Dataskyddsförordningen oss som medborgare i form av förstärkt integritetsskydd. Inte mycket. I Sverige räcker det med att vara folkbokförd för att hela ditt liv skall finnas tillgängligt. När den nya lagen är på plats är det dags att testa den. Tyvärr är den svenska datainspektionen den som skall hantera alla besvär och överklaganden, inte europadomstolen.

 

Bli först att kommentera

Äldreomsorg i kommunal regi

Av , , 2 kommentarer 10

Känns mantrat ”skola, vård och omsorg” igen? Eller är det ett passerat stadium för socialdemokraterna? Kanske ersatt med ”parker, torg och kulturbyggnader”. Det nya absolut viktigaste ändamålet för våra skattemedel.

Efter att det uppdagats att en äldre man, i princip, förvägrats sina basala behov. Som exempelvis hygieniska. Går nu den juniora och framtida stjärnskottet inom socialdemokratin  ut i egenskap som  ordförande för äldrenämnden och säger att ” nämnden är upprörd” och att det hela skall utredas.

Vad då utredas eller vara upprörd över? Det som socialdemokraterna och äldrenämnden beslutat om i form av anslag till äldreomsorgen ger en tydlig fingervisning om att det inte finns tillräckligt med personal. Ansvaret är äldrenämndens och dess ordförande. Beslutet om ramarna till äldreomsorgen har tagits där. Inte bland personalen. Skyll inte på någon utarbetad person bland personalen. Nu har jag inga belägga för detta påstående men en vild gissning är att det inom ”skola, vård och omsorg” finns fler utarbetade personer än inom andra yrkeskategorier. Varför? Jo ett konstant underskott av personal i förhållande till uppdrag och förväntningar får oss samhällsmedborgare. Ekvationen går helt enkelt inte ihop. Någonstans pyser det över när man inte känner att man riktigt räcker till. Om det nu inte är så att personal inom ”skola, vård och omsorg” är de mest utbrända så räcker det med att konstatera att det förhållandet existerar.

Vi har en gemensam kassa för skattemedel, även om man inom såväl landstig som kommuner vill ge sken av att det inte existerar. Landstinget underhåller gökungen Region Västerbotten med sjukvårdspengar och lägre personaltäthet än vad som krävs för trygg och effektiv vård. Kommunerna underhåller en organisation med utpräglad elefantiasis och fokuserar på monumentbyggnader i stället för skola och omsorg. Barngrupperna i förskolan och dagis är underbemannade, äldrevården är underbemannad utifrån behoven, skolan saknar personal. Allt detta på bekostnad av barn och äldre.

Det är helt uppenbart att lokala politiker inte klar av att hantera skola, vård och omsorg. Förstatliga sjukvården och lägg ned landstingen, förstatliga skolan och äldrevården. Alla dessa områden är basala och får inte som idag användas som gummisnoddar i den kommunala eller i landstingets budgetar.

2 kommentarer