Död mans EKG

Prisutvecklingen på massaved kan liknas vid död mans EKG. I princip linjärt. Visst, vid några enstaka tillfällen svänger det uppåt och vid andra nedåt, men prisnivån ligger stabilt runt 200 -250 kr per kubikmeter. Så har det sett ut i årtionden. Märkligt att en råvara som faktiskt tar åtskilliga år att odla fram inte värderas högre.

I denna mycket miljömedvetna värld som vi anses leva i så är skogsbruk och dess avverkningsmetoder självklart starkt ifrågasatt. Många förståsigpåare, såväl allmänna tyckare som mer seriösa börjar allt tydligare förespråka ”hyggesfritt skogsbruk”. Hyggesfritt skogsbruk kan, som jag förstått upplägget liknas vid en gallring, hård gallring kanske, eller blädning. Det vill säga upprepade gallringar där de grövsta, fullväxta träden tas ut.  Alla skogsägare som gjort en gallring vet att lönsamheten är blygsam. Avverkningskostnaderna blir höga, eftersom avverkningsgruppen får betalt per kubikmeter och en gallring ger få kubikmeter per arbetsdag. Alltså sticker avverkningskostnaden iväg. Dessutom, om avverkningen, gallringen, inte görs på ordentligt fryst mark så vet men att som ett brev på posten så kommer vid första ordentliga vindstöt så rasar träden runt skotningslederna. De tunga skotarna trycker sönder rotsystemet och träden längs skotningslederna blir ofta vindfällen.

Så till ekonomin. Ger ett hyggesfritt skogsbruk högre avräkningspriser? Knappast, det är bara att se hur massaveden betalats och för den delen även timmer under de senaste 20-30 åren. Även vid högkonjunktur speglas inte det i prislistorna. Däremot kryddar ofta virkesköparna kontrakten med ”premier” så kanske kan anses spegla aktuellt konjunkturlägen. Till det skall läggas det system med ”vrak” som tillämpas. Generellt klassas alltid 5% av avverkningsvolymen som vrak. Det vill säga den virkesvolymen tillfaller virkesköparen utan ersättning till skogsägaren. Vid en avverkning som ger en virkesvolym om 1000 kubikmeter så klassas 50 kubikmeter, i princip en fullastad timmerbil, som vrak. Är det då så att virkesköparna inte använder dessa volymer? Man kan fråga sig. I Sverige avverkas runt 90 miljoner kubikmeter per år, vilket ger 4,5 miljoner kubikmeter som skogsägarna inte får betalt för om systemet tillämpas även för skogsbolagen och inte enbart mot privatskogsbruket. Rimligt?  Däremot så får vi skogsägare alltid betala avvecklingskostnaden för det som klassas som vrak.

Hyggesfritt skogsbruk? Inte mig emot, men då krävs också en ordentlig revidering av prisnivån och att vi faktiskt får betalt för allt som avverkas och levereras. Och en betalning som speglar det verkliga värdet av virket. Varken massaindustrin eller sågverken går på knäna på grund av virkespriset. Det är dags att skaffa en hjärtstarter för att få igång den döde mannens EKG till en mer aktiv kurva.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>