Andelsägd solkraft

I takt med att solceller blir allt effektivare och prismässigt attraktivare så investeras det lite här och var på våra tak. Miljösmart, ekonomiskt (för de flesta) och relativt enkelt. Elnätägarna är tvungna att installera en elmätare som går åt båda hållen, dvs reducer elförbrukningen för överskottsel och ta betalt för den el som konsumeras från nätet. Bra för oftast produceras solel när elförbrukningen är som lägst. Vad som skulle vara önskvärt är att staten i stället för bidrag till solceller gjorde som man gjort i Tyskland. Lämnade en prisgaranti för all el som levereras av den småskaliga elproduktionen, i tio år. Det skulle göra att själva investeringen var belåningsbar.

Men nu börjar andelsägd solkraft komma upp på agendan. Och det är något helt annat. Kopplingen mellan produktion och konsumtion av el finns inte längre. En eldsjäl här i Umeå startade för åtskilliga år sedan andelsägd vindkraft. Jag  och 2200 andra har andelar i denna vindkraftsförening. Tillsammans investerade vi över 200 miljoner i vindkraftverk och kände oss nöjda, klimatsmarta och att detta var i linje med den statliga miljöpolitiken. Men, men riktigt så enkelt var det inte. Även om vi kunde peka på hur många andelar som vi har och att varje medlems  förbrukningen av el i princip aldrig översteg produktionsandelen ( vilket var ett villkor enligt stadgarna) så blev vår satsning betraktad som ett företag, rent skattemässigt, eftersom den direkta kopplingen mellan vindkraften och mig som förbrukare saknades. Föreningen prövade frågan till högsta skatteinstans och där fastslogs att föreningen bedrev näringsverksamhet och därmed var skyldig att betala (eller rättare ta ut från medlemmarna) energiskatt.

Så om du funderar på andelsägd solkraft. Undersök villkoren noga. Och då menar jag de skattemässiga villkoren. Undersök också hur kvittningen mellan producerad och konsumerad el kommer att hanteras. Förmodligen går det inte att kvitta eftersom den direkta kopplingen mellan produktion och konsumtion saknas. Dessutom kommer du att få betala överföringsavgifter från produktionsanläggningen till ditt hem. Med erfarenhet från andelsägd vindkraft avråder jag alla från att gå in i det äventyr som andelsägd solkraft skulle innebära. Det är bra för landet Sverige med solkraft, det är bra för miljön med solkraft, men när det kommer ned på sista raden för dig som investerare och konsument är det tveksamt.

Satsa i stället på  eget tak och de solceller som ryms där. Där är spelreglerna klara och villkoren givna. Men samtidigt vet vi av erfarenhet att om några år kommer moder Svea att vilja ha en del av kakan. Här finns oexploaterad jungfrulig skattemark att sätta klorna i. Den som lever får se.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>