Multibestraffning av landsbygden

I varje familj, i varje by, i varje samhälle finns alltid någon som andra ser ned på. Åtminstone lite granna. Åtminstone så pass att lyhördheten för olika behov eller förväntningar inte existerar. I vårt land är det landsbygden som är strykpojken. Alla negativa epitet som det rådande samhällsklimatet kan klistra på andra uppfylls alltid med råge av landsbygdsbon. Den enda gången landsbygden och dess innevånare är av intresse är i valtider. Självklart måste än det ena än det andra problemet åtgärdas. ”vi har fråga i fokus” heter det ofta. Men fokusen avtar på valnatten och försvinner som en fis i världsrymden när valet passerats.

Bilen är för landsbygdsbon ingen lyxartikel. Den är en livsnödvändighet. Utan bilen dör landsbygden. Det är något som mer miljöinriktade partier som Miljöpartiet och dagens Centerparti inte verkar ha något begrepp om. Deras horisont sträcker sig inte långt utanför stadsmurarna. För det är just stadsmurar som byggs upp med dagens beskattningssystem av bilar och drivmedel. Ett upplevt eller verkligt problem i de större städerna skall åtgärdas med hjälp av bestraffning, läs skatter. Skatter som enbart är verksamma på landsbygden. För där finns inga alternativ till bilen.

Varje åtgärd för miljön har väldigt kort hållbarhet, bästföredatum har passeras snabbt. Ta exemplet ETANOL, denna gudagåva som skulle göra Sverige oberoende av importerad olja. Som skulle skapa ett kluster av etanolfabriker baserad på skogsråvara, Snabbt utfärdades miljöpremier för etanolbilar och för att tvinga alla svenska bensinstationer till försäljning av detta nya omhuldade drivmedel ålades bensinstationerna att installera etanolpumpar. De som inte hade råd eller tillräcklig försäljning fick lägga ned. En bestraffning av landsbygden som ledde till att mellan 1500 och 2000 bensinstationer avvecklades. Bestraffningen innebar för landsbygden en sämre service och glesare mellan tankställen. Mer drivmedel behövdes för att hålla landsbygden vid liv. Nu när detta fiasko som etanolen de facto var, förlorat i betydelse är det ingen rikspolitiker som förslagit stöd till landsbygden för att återuppbygga och säkerställa drivmedelsförsörjningen. Dessutom har åtskilliga hundratals kommunala skattemiljoner pumpats in i detta fantasifoster, miljoner som kunnat användas bättre i samhällets tjänst. Etanolsatsningen som skulle tillvarata skogsråvaran var inte färdigtänkt eller utvecklat, trots det sjösattes det fullskaligt. Den etanol som framställs baseras på sockerrör, importerat, vin, importerat eller säd. Undrar hur många liter som totalt framställts av skogsråvara. Inte många gissar jag.

Nu har vi nästa bestraffning av landsbygden. Eldrivna fordon. Jättekäckt och innovativt, här är den nya ”halleluja lösningen” som skall genomföras storskaligt och utan tanke på konsekvenser.  Låt oss börja med tillgången till el. Kärnkraften som stått för en stor del av Sveriges energiförsörjning monteras ned, utan plan för hur den eleffekt som försvinner skall ersättas. Jovisst det finns alltid lite drömscenarios men inga hållbara lösningar. Under denna sommar har Sverige blivit importör av el, bland annat av Tysk el från kolkraft, ni vet Fridolin kol, och myndigheter och forskare varnar för kommande brist på el kapacitet. Där ses risken för att måsta stänga strömförsörjningen för olika områden under en kommande så kallad tioårsvinter som betydande. I ett sådant scenario, kommer då de största förbrukarna, städerna och industrin att drabbas, knappast det blir landsbygden. Varningarna viftas bort, ” det löser sig”, hur, jo genom import av gas och kolkraft. Eldrivna fordon är i sin linda. Dyra, och därför för många ett ouppnåelig fordon. Framförallt för landsbygdsborna. De kräver ett stabilt elnät med förmåga att klara belastningsökningen vid laddning. Jag har inget belägg för detta, men jag gissar att landsbygdens vägnätsstandard knappast är speciellt gynnsamt för denna högteknologiska produkt. Man kan fråga sig varför kör landsbygdsborna omkring med gamla drivmedelsslukande och tunga fordon. Jo, de är stryktåliga, lätta att laga även av lokala verkstäder och klarar vägstandarden bättre än nyare bilar.

Nästa landsbygdsbestraffning är drivmedelsskatter. Idag utgör de ungefär 10 kronor litern. Vi skall åka med icke existerande kollektivtrafik är motivet. Och, utlovas lite lamt, att reseavdragen skall ses över. Nu är det så att även landsbygden består av en befolkning som  har en demografisk sammansättning som samhället i övrigt. Det vill säga det finns pensionärer som också behöver transporter. Kanske till och med högre andel pensionärer än i städerna. Dessutom kräver det omfattande enskilda vägnätet som utgör en viktig del av landsbygdens kommunikationer snöröjning och underhåll. Där är det traktorn, läs jordbrukstraktorn, som är garanten för fungerande vinterväghållning. Vintern är för övrigt bästa tiden på året för vårt vägnät. Snön fyller ut alla de skavanker som årtionde av eftersatt vägunderhåll skapat. Det går inte många kronor av skatteintäkterna från drivmedel till vägnätet på landsbygden.

Nu har det visat sig att storstädernas medelålders män med höga inkomster är de som kör mest bil. I storstäderna finns en väl utbyggd och kraftigt subventionerad, via statliga och kommunala skattemedel, kollektivtrafik. Fokusera på problemet. Och det inte via höjda skatter som slår hejvillt mot landsbygden. Vi landsbygdsbor har med största sannolikhet högre total skattebelastning per intjänad krona än storstadsborna och färre för att inte säga obefintliga alternativ. Om man frånser att flytta till en stad. Men det är kanske det som är meningen. Den totala samhällsservicen är i stort sett obefintlig. För att skapa någorlunda jämförbara och likartade förutsättningar krävs ett väl tilltaget skattemässigt grundavdrag för alla som bor utanför de stråk med kollektivtrafik som finns och långt från basal samhällsservice. Som exempelvis livsmedelsaffärer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>