Green grabbing

Green grabbing är ett fenomen som talas mycket tyst om. Detta trots att det används i rätt stor omfattning. Markområden i framförallt utvecklingsländer köps upp av olika miljöfonder eller organisationer och ”skyddas” från lokalbefolkningen. De får inte fortsätta bruka den mark som fött dem i förmodligen generationer. I Sverige finns en variant av green grabbing som här kallas ”skydd av natur”, nyckelbiotoper, naturreservat, biotopskydd mm. Kärt barn har många namn men effekten är densamma. Lokalbefolkningens behov och intressen väger fjäderlätt när man på förment ”vetenskaplig grund” berövar dem deras möjligheter att verka, bo och självständigt fortsätta att vårda sina arv.

När det gäller ”Green grabbing” i ett vidare perspektiv går det inte att frigöra sig från tanken att detta med ”klimatkompensation” är en bidragande orsak till fenomenets tillväxt. Det är väldigt bekvämt att fortsätta sitt lyxliv med långväga semesterresor och oförändrade vanor i trygg förvissning om att ”jag har klimatkompenserat”, men omedveten om att denna ”kompensation” drabbar någon fattig familj i någon annan världsdel.  Överhuvud taget verkar intresset för att undersöka hela denna suspekta verksamhet medialt obefintligt

Så när ni nu läser i tidningen om hur nya naturreservat bildas så vet då att detta är en fråga om Green grabbing, inte en fråga om skydd av naturen eller vad det nu sägs för att motivera beslutet. Det finns inga begrepp som missbrukats lika mycket som ”höga naturvärden” eller ”biologisk mångfald”. Att det råkar finnas en unik skogs, åker, strand eller ängsmiljö beror inte på den klick av befolkningen som livnär sig på reservatsbildning, utan på den lokalbefolkning som vårdat sitt arv, och som är bättre skickad än de som ser ett ”arealmål” för skydd som sin huvuduppgift. Det som nu pågått under några årtionden med restriktioner, reservatsbildning och osynliggörande av lokalbefolkningen kunskap och engagemang för sin lokalmiljö håller snabbt på att såga av den gren vi sitter på.

Det som nu Skogsstyrelsen håller på med när det gäller fjällnära skogar är ett tydligt exempel på Green Grabbing.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>