Om 11 år släcks landsbygden ned

Och Miljöpartiets våta dröm går i uppfyllelse. Ingen landsbygdsbefolkning, inga fossildrivna fordon utan Södermalmsnormen gäller överallt. Kärnkraften avvecklas och alla aktiviteter som kräver maskinell medverkan drivs med el, en el som skall produceras med, ja vad då. Vindkraft? Sol? I och för sig, när landsbygden avfolkats kan hela Norrland bestå av en enda skog av vindkraftsstolpar.

Nu har man från politiskt håll, alla är eniga om färdplanen, börjat darra lite på manschetten. 2030 kanske är en väl tidig tidpunkt för ett fosilfritt samhälle, kanske en viss förskjutning kan vara på plats. Det är trots allt många fordon som skall ersättas. Personbilar, lastbilar, traktorer, grävmaskiner mm. Och tekniken sägs finnas men det är tveksamt om den fungerar. En jordbrukstraktor exempelvis, som går på el får en vikt som kommer att kompaktera och förstöra åkermark. För att inte tala om skrotningsuppdraget när rikets ledande skikt nu genomför en utrensning av en fullt fungerande fordonspark. För fosilfritt är fosilfritt.

Sedan har vi sådana små detaljer som laddning av de elbilar som skall ersätt alla fossildrivna fordon. Den senaste innovationen inom bostadsbyggnad är att alla lägenheter i ett nybyggt område behöver inte ha tillgång till parkering, och dessutom behövs inga gästparkeringar. Tanken är kanske att de boende skall dra elsladdar från lägenheterna. El, ja det är ett kapitel för sig. Redan idag är det brist på överföringskapacitet och ett balansmässigt underskott för södra Sverige. Inte lär den situationen bli bättre när ytterligare kärnkraftsreaktorer ställs av. Sedan är det frågan, behöver vi i Sverige överhuvud taget någon industri.? För att ersätta kolet i stålverkens processer med el, en teknik som är fullt möjlig, kräver mängder med el. Man kan räkna med en kärnkraftsgenerator per stålverk. Priset på el lär skena i omställningen från fossildrivet till eldrivet. Vad blir det slutligen vet ingen, men tillgång och efterfrågan styr. Vad elen kommer att kosta är skrivet i stjärnorna, men 5, 7, eller 10 kr per KWH är ingen utopi. Våra eluppvärmda villor lär bli den nya skuldfällan.

Samtidigt finns sedan tio-femton år tillbaks i tiden fullt fungerande teknik för framställning av drivmedel ur skogsråvara. Nu talar jag inte om floppen etanol, utan om drivmedel som direkt kan användas i befintliga fossildrivna fordon. Tekniken är styvmoderligt behandlad av såväl staten som skogsindustrin och naturvården. Skogsindustrin vill inte ha någon konkurrens om råvaran och naturvården vill helst förbjuda all avverkning av skog. För vem behöver bilar när det finns tunnelbana?

Färdvägen framåt mot det fossilfria landet Sverige har redan påbörjats. Skatten på drivmedel kommer att höjas varje år. Ett litet uppvaknande börjar faktiskt att ske. Även om i princip samtliga politiska partier har valt att negligera landsbygden och dess förutsättningar börjar man inse att drivmedelspriset har stor inverkan på landsbygdsbornas vardag. När det inte finns något alternativ till bilen blir varje skattehöjning kännbar. Trafikverket håller på att abdikera från landsbygden. Plogning och vägunderhåll faller på landsbygdsborna. Vi skall bygga ut järnvägen och kollektivtrafiken heter det och öka reseavdraget i deklarationen. Men tyvärr är åldersstrukturen på landsbygden sådan att den stora skaran är pensionärer.

Höjningen av drivmedelsskatterna är rena landsbygdsskatter. Vi landsbygdsbor bär ett mycket högre skattetryck än stadsborna. Den resa som nu påbörjats mot ett fosilfritt samhälle är ogenomtänkt. Det finns ingen plan, ringa riktlinjer, ingen analys av vad kommer detta att innebära för samhället. Och då menar jag hela Sverige och inte enbart de tre storstäderna. Det är inget svar på problematiken att bygga höghastighetsjärnvägar, att öka reseavdraget,  att tala om kollektivtrafik som inte finns, att staten fortsätter att abdikera från landsbygden, listan kan göras lång. Men det finns en gemensam länk och det är att drömmar och visioner som påverkar människors vardag har fått fritt spelrum. De effekter som dessa drömmar och visioner får för människor utanför storstäderna är i princip ointressant för dagens beslutsfattare.

Så om 11 år släcks landsbygden ned. Tur att landsbygden har en befolkning som varit med förr och lärt sig att förlita sig på sin egen förmåga. Landsbygdsborna har alltid varit preppers.

 

6 kommentarer

 1. Petter

  – Mina beräkningar visar att det behövs ett batteripack som väger 4,5 ton för att klara 4 timmars drift av en traktor. Sen behöver det laddas om och ett nytt batteripack tas i bruk.
  Ett eldrivet batteri i bilar laddas upp vid inbromsning och behöver heller inte samma maxeffekt som ett för traktor. Dessutom, ett batteripack för traktor skulle kosta 5,5 miljoner kronor styck och eftersom det skulle behövas tre i snitt blir kostnaden alldeles för hög.
  – Vikten skulle man klara även om traktorn blir trögare men det är ju framför allt kostnaden som är orimlig. Tre batterier kostar då 16,5 miljoner kronor och det håller inte

 2. Jonsson

  På grund av valen – det förra samt kommande – har jag följt med i lokaltidningarna. För att om möjligt bli klokare. Tidningarna har mycket ofta uppfostrande insändare från miljöhåll, där främst maten, bilen och fritiden i naturen belyses – upprepade gånger. Och lilla Mp är beroende av att få ut sitt budskap just via media.
  Från början hade Mp tre frågor: miljön, öppna gränser och hemvärn.
  Hur nu detta parti med begränsad kassa kan få lägga rabarber på klimatpolitiken, det är ett mysterium. Fantasin verkar sakna gränser och tak. Men, tydligen går man på tvärs med S om transporter, både om bil- och flygfärder.
  Om Parisavtalet skulle praktiseras totalt globalt innan fungerande alternativ kommit på plats – då står mänskligheten inför stora problem. De starkaste överlever. Nu utmärker sig förstås Sverige eftersom Mp vill ha ledartröjan. Helt klart finns det två Sverige, och kanske fler.
  Nu vill förstås Mp ha närodlat och självklart ska folk även producera sin egen gröna el hemma.
  Likt försäljare har de svar på allt. Men om något låter för bra så är det förmodligen rätt lurt. Det bästa vore om S tog över miljöpolitiken.

  • Lennart Lindberg (inläggsförfattare)

   Vad jag saknar i all denna klimatdebatt är någon form av stringens jag tvivlar att det finns någon som helst konsekvensanalys runt ”det fosilfria samhället”

 3. Jonsson

  Ja, i dagsläget får vi bara politiska utspel, men ingen plan. I ”Skogsaktuellt” idag påstås i ett debattinlägg att, klimatfrågan är löst. Ungdomarna kan sluta strejka. Lösningen är klimatskatter – Macron nämns som förebild – och Wetterstrands två bränslefabriker. Landsbygden ska kompenseras för att bränsleråvaran tas ut därifrån.
  Denna råvara tycks outsinlig till skillnad från den fossila. Det saknas politiskt helikopterperspektiv. Att man påstår sig vara på väg att lösa vetenskapliga problem skulle ju även kunna vara ett sätt att få in mer forskningsmedel. Det har hänt förr. Frågan är större och mer komplicerad än vad Mp försöker låtsas om.
  Det handlar kanske snarare om röstmaximering – och ska se ut som om Mp kompetent klarat biffen?
  Det blir intressant att se vilken betalning landsbygden får som tack!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>