Håravfall – Uppkomst & behandlingsalternativ

Av , , Bli först att kommentera 0

Man har sedan urminnes tider sökt efter botemedel mot för tidigt håravfall. Detta har man alltjämt inte lyckats med och sökandet efter en medicin mot för tidigt håravfall pågår ständigt.

För tidigt håravfall kan uppstå av många olika orsaker där den mest vanliga är genetik. Nedärvt håravfall är väldigt utbrett hos den manliga befolkningen men förekommer även hos kvinnor.

Andra skäl till ofrivilligt håravfall är närings- och vitaminbrist, då primärt brist på järn, eller undernäring vilket inte är särskilt ovanligt vid ätstörningar. Även p-piller och hormonförändringar är kända skäl till håravfall bland kvinnor.

Ofrivilligt håravfall kan dessutom uppkomma p.g.a flera sjukdomstillstånd antigen lokalt i hårbotten eller i kroppen. Detta endera som en direkt verkan av sjukdomen alternativt som en biverkning till användande av läkemedel.

Den slutgiltiga mer vanligt förekommande förklaringen till håravfall är en ohälsosam livsföring när det kommer till olika njutningsmedel, diet och stress eller att man misshandlar sitt hår samt hårbotten med kraftiga produkter eller behandlingar.

Behandlingar mot håravfall

I vissa fall kan håravfall vara en indikation på att något inte står rätt till i kroppen. Andra gånger finns det helt naturliga orsaker. Innan man överväger någon typ av behandling mot ofrivilligt håravfall skall man av det skälet först konstatera orsaken.

Om det ofrivilliga håravfallet orsakas av sjukdomstillstånd, ohälsa, näringsbrist eller hormonella förändringar, där håravfallet är ett symptom på någon annan underliggande omständighet, är det den underliggande orsaken som skall behandlas inte håravfallet i sig.

Om man efter utredning konstaterat att det rör sig om naturligt håravfall kan man välja att förlikas med problemet alternativt göra något åt den m.h.a. någon av följande behandlingsalternativ:

  • Behandling med läkemedel

Genetisk betingat för tidigt håravfall kan bromsas medelst två olika mediciner. Det ena, Finasterid (Propecia), tar man i tablettform och det andra, Minoxidil (Recrea och Rogaine), stryker man på lokalt i hårbotten. Båda dessa mediciner brukar ha väldigt god effekt och kan, om de används rätt, både hindra och skapa en viss tillbakaväxt.

  • Behandling med hårtransplantation

En kirurgisk transplantation av hår går ut på att man omlokaliserar hår från sidorna och nacken till de delar av hjässan som man önskar öka hårväxten i. Hårsäckarna i nacken har ett annorlunda ärftligt program än uppe på hjässan som gör att de aldrig upphör producera hår.

Hårtransplantationer mot håravfall utförs med två olika förfaringssätt. I en av dem tar man ut ett hårstrå i taget i den andra plockar man ut en hudremsa ifrån nacken och utvinner sedan hårtransplantaten ur denna.

Kirurgisk hårtransplantation är den enda behandlingsformen som på ett permanent vis kan återbörda naturlig hårväxt efter för tidigt håravfall.

  • Behandling med hårlaser

Vid en hårlaserbehandling bestrålar man skalpen med laserenergi under ungefär trettio min en gång i veckan. Principen bakom behandlingen är att laserljuset skall aktivera hårfoliklarna att producera hår.

Effekten av hårlaserbehandling mot håravfall har under längre tid debatterats och ännu idag finns det igen väl dokumenterad evidens för om samt i vilken utsträckning åtgärden fungerar.

För mer fakta om håravfall och olika behandlingar klicka här!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Verkningsfulla tekniker för att ta bort åderbråck

Av , , Bli först att kommentera 0

De ådror som har till funktion att föra tillbaka blodet till hjärtat kallas vener. I venerna finns klaffar, en typ av backslag/backventil, som gör att blodet inte kan rinna tillbaka.

Om backventilerna i venerna börjar verka sämre stiger trycket inuti venen. Det stigande trycket gör att kärlet utvidgas och slingrar sig. En kraftigt vidgad ven är ett åderbråck.

Åderbråck är nästan alltid ofarliga men ofta väldigt kosmetiskt störande. Behandling av åderbråck är därför en mycket uppskattad kosmetisk behandling.

Valmöjligheter för att ta bort åderbråck

Det finns ett antal olika alternativa möjligheter för åderbråcksbehandling. Vilken som används avgörs av vilka kärl som vidgats, hur stora de är samt deras stäckning. Ju större blodådrorna är desto kraftfullare åtgärder behöver man naturligtvis använda.

Alla behandlingsmetoder för att ta bort åderbråck handlar om att täta och/eller ta bort de svaga venerna. Blodet hittar då nya vägar tillbaka till hjärtat.

Nedan återfinns en sammanställning av de mest vanligt förekommande metoderna för att ta bort åderbråck:

  • Injektionsbehandling – enkel och effektiv approach mot små åderbråck

Det minst komplicerade tillvägagångssättet att behandla enkla åderbråck är att spruta in ett preparat som får dem att klistra igen. I mindre blodådror sprutas in en vätska och för något större blodådror ett skum.

  • Virknålstekniken – avlägsnar mellanstora blodkärl

En virknålsbehandling innebär att man efter lokalbedövning eller narkos helt enkelt punkterar huden och drar ut de blodkärl som påvisar åderbråck. Metoden fungerar bra på ytligt belägna medelstora slingrande kärl.

  • Laserkirurgi & radiofrekvenskirurgi – koagulerar ådrorna med värme

För att ta bort åderbråck i de stora venerna fanns förut endast en metod som kallas för strippingoperation. Denna innebär dock en del svårigheter och konvalescens.

Radiofrekvenskirurgi och laserbehandling togs fram som ett mindre invasivt alternativ för att ta bort huvudvener och kan många gånger ersätta en strippingoperation. Tekniken går ut på att man för in en sond genom ett litet nålstick vid ankeln alternativt knät. Sonden försluter sedan kärlet m.h.a. värme.

  • Strippingtekniken – en vedertagen metod för att ta bort huvudkärl

Stripping används för att avlägsna stora blodådror. Metoden innebär att man gör ett snitt i ljumsken och ett på knäts insida. Efteråt drar man ut hela den svaga ådern.

Baksidan med strippingtekniken är att operationen måste uträttas i nedsövt tillstånd och att man behöver bli sjukskriven i 1-2 veckor efter operationen.

Så behandlar du dina celluliter

Av , , Bli först att kommentera 0

Celluliter är en mycket vanlig och oönskad åkomma vilka i stort sett bara berör kvinnor, de är helt ofarliga men kan upplevas som mycket kosmetiskt besvärande.

Celluliter - zonerCelluliterna orsakas av att fett under huden trycker hudytan uppåt på samma gång som korta bindvävsband drar tillbaka hudytan mellan fettdepåerna, därigenom uppstår det assymetrier i hudytan.

Det finns många förfaringssätt att avlägsna celluliter, här följer några tips på vad du kan göra.

Träning och kosthållning

Eftersom underhudsfett och celluliter går hand i hand är dessvärre den hårda vägen m.h.a. träning, bra diet och en i övrigt hyfsat hälsosam livsföring en nödvändig åtgärd för den som hoppas bli av med sina celluliter.

Bindvävsmassage mjukar upp och dränerar vävnaden

Bindevävsmassage innebär att man med stöd av en speciell maskin som både suger in och knådar hyn ger vävnaden en djup och intensiv massage. De mest populära metoderna för denna behandling är LPG endermologie och VelaShape.

Massagen resulterar i två saker – Delvis stimuleras kroppen att frisätta fetter och slaggprodukter till blodet. Detta dränerar vävanden på överflödig vätska.

Den andra effekten är att vävnaden under hyn blir mer smidig vilket i sin tur reducerar trycket mellan fettlagret och hudytan. På så sätt slätar huden ut.

Insprutning av coldioxid löser upp fettvävnaden

En annan spännande behandlingsmetod mot celluliter heter Karboxyterapi. Metoden går ut på att man injicerar coldioxid i de utsatta delarna av huden. Koldioxiden stimulerar kroppen att ”restaurera” vävnaden samtidigt som den förstör fettvävnaden i behandlingsområdet.

Karboxyterapi mot celluliter är en ganska okomplicerad behandling som betyder 4-6 besök på mottagningen med ett par veckors intervall.

Chockvågsterapi slår sönder fettet

Chockvågsbehandling används bland annat inom den allmänna sjukvården för att krossa njurstenar. Nu används även metoden för att ta bort celluliter. Själva ”chockvågen” är i verkligheten en radiofrekvensvåg som sänds ut från ett munstycke som läggs mot hudytan. När radiovågen träffar fettvävnaden krossas dom.  På samma gång ökar blodcirkulationen.

Denna tekniken för behandlingkallas för AWT och forskades fram av bolaget Storz. Man utför till att börja med sex-tio behandlingar med en veckas mellanrum. Därefter behandlar man 2-4 gånger varje år.

Plastikkirurgisk fettsugning och fettminskande skönhetsbehandlingar

Sambandet mellan fettvävnad och celluliter är väldigt tydlig. Genom att behandla mot underhudsfettet kan man åtgärda en av de två pusselbitarna som ligger bakom celluliterna.

För att reducera underhudsfett finns förutom kosthållning och träning två valmöjligheter. Fettsugning och fettminskande skönhetsbehandlingar. Båda möjligheterna reducerar fettlagret vilket i sin tur begränsar spänningen mot hudytan vilket gör celluliterna mindre synliga.

Fettsugningar är ett operativt ingrepp som innebär att man tar hål på hudytan och för in en fettsugningskanyl som suger ut fettet.

Icke kirurgisk fettreducering är ett förhållandevis nytillkommet alternativ. En av de mest verkningsfulla teknikerna är s.k fettfrysning (kryolipolys) vilket betyder att man kyler ner vävnaden till 8 grader medelst en särskild maskin. Vid den temperaturen fryser fettvävnaden ihjäl.

Kryolipolys utförs idag med hjälp av flera olika fabrikat.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Så tar du bort dina kärlbristningar

Av , , Bli först att kommentera 0

Lider du av dina kärlbristningar? I fall du har kommit på dig själv med att välja kläder för att täcka generande kärlbristningar är du inte ensam.

För den som lider av ytliga blodkärl finns två åtgärder – laserbehandling eller injektionsbehandling. Oavsett om de störande ytliga blodkärlen finns på näsan, kinder eller på benen finns nu framgångsrik och enkel behandling inom räckhåll!

Vad kännetecknar kärlbristningar?

Kärlbristningar är vener som finns nära hudytan. De är vanligtvis tunna – mindre än 1 mm i diameter, och har oftast en röd eller blåaktig ton. De förekommer i första hand i ansiktet eller på benen, men kan dessutom förekomma på andra delar av kroppen.

Kärlbristningar bildar ingen förhöjning av hyn och det utvecklas inga knölar eller andra ojämna partier. Det är det som särskiljer kärlbristningar från åderbrock.

P.g.a sina ytliga placeringar påverkar dessutom inte kärlbristningar cirkulationen. De är därför inte något medicinskt besvär eller någon hälsorisk utan är egentligen ett rent kosmetiskt problem.

Hur fungerar det att ta bort kärlbristningar med laser?

Att ta bort kärlbristningar med laser skiljer sig ganska mycket från den mer traditionella metoden skleroterapi som genomförs med injektioner. Vid en behandling med laser behöver man inte tränga igenom hyn för att stänga de utvidgade vener som skapar kärlbristningarna.

Laserns värmeenergi tränger ner i huden och fångas upp i kärlet vilket drar ihop sig och försluts. Efter behandlingen dör kärlet och vittrar bort. Man undviker sprutor vilket de flesta upplever som obehagligt. Laserbehandlingen kan dessvärre göra ganska ont när de varma laserstrålarna fångas upp i kärlbristningen.

Både laser och sprutbehandling är effektiva metoder för att ta bort kärlbristningar. Om man bestämmer sig för laser gör man normalt det p.g.a att de är rädda för sprutor alternativt för att de möjligen prövat skleroterapi men alltjämt inte är nöjda med resultatet.

Andra tycker att metoden gjorde ont eller resulterade i små brunaktiga ärr på injektionsplatsen. En rätt utförd laserbehandling av kärlbristningar ska inte ge några dylika komplikationer.

Om du vill ta bort kärlbristningar finns det som du nu vet två bra tänkbara alternativ för framgångsrik behandling. Laser är det modernaste av dem så se till att informera dig noggrant innan du väljer teknik. Det är en gemensam nämnare hos de mest belåtna patienterna – de informerar sig väl innan sin behandling.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Bra och trygga tekniker för att ta bort födelsemärken

Av , , Bli först att kommentera 0

Födelsemärken kan många gånger vara utseendemässigt störande. Många människor vill av det skälet ta bort födelsemärken.

Om du väljer att att ta till dig dessa enkla råd kan du avlägsna missprydande födelsemärken på ett både tryggt och snyggt sätt!

Födelsemärket kan vara en risk

De flesta känner till att födelsemärken kan vara potentiellt farliga och det stämmer. Födelsemärken kan i undantagsfall börja utveckla defekta celler och på så sätt resultera i hudcancer.

Obehandlad kan hudcancer sprida sig och resultera i andra cancerformer. Av det skälet ska födelsemärken ALLTID bedömas av läkare innan de avlägsnas.

Födelsemärken tas bort med olika metoder

Födelsemärken kan tas bort med olika metoder, olika mottagningar föredrar olika tekniker. För det fall att ett födelsemärke ses som en cancerrisk ska det dock utan undantag tas bort på kirurgisk väg. Det här innebär att en läkare skär ut födelsemärket samt lite omgivande vävnad och efteråt syr ihop snittet.

”Detta utförs helt kostnadsfritt inom den allmänna sjukvården”

Andra tekniker att ta bort födelsemärken, vilka efter analys uppfattas som riskfria, är frysning/kryokirurgi, laserbehandling eller diatermi.

Vid frysning kyler man ner födelsemärket så att det får en köldskada. Efter några dagar faller det loss.

Med laser avlägsnar man födelsemärket lager för lager. Värmen från laserljuset hindrar blödning och resulterar i ett litet brännmärke på hyn där man tagit bort födelsemärket. Det här läker vanligtvis väldigt snyggt.

Diatermi betyder att man skär bort födelsemärket med hjälp av en upphettad värmekniv. Värmen försluter blodkärlen och hindrar därigenom blödning. Därefter får man som ett minimalt brännmärke efter den upphettade diatermikniven vilket vanligen läker fint.

En annan metod är skrapning vilket även kallas för kyrettage. Skrapning av ett födelsemärke betyder att man med stöd av en liten slipad sked gröper ur födelsemärket i huden. Det uppstår ett ytligt sår vilket läker snabbt.

Vilken teknik är den bästa för att ta bort födelsemärken? 

Egentligen kan man inte säga att någon teknik är mest lämplig, var och en har sin egen favorit. Vad man däremot kan lova är att det bästa undantagslöst är att besöka en hudläkare i syfte att inte ta några onödiga risker.

Skydda incicionerna från solen  

Oavsett vilken metod man använder för att ta bort födelsemärken så får man ett litet sår efteråt. När såret läker får man ett litet ärr. Läkningsprocessen fortsätter därefter inuti ärret som med tiden blir allt mer diskret.

För att slippa få bestående ärr eller ljusa partier där födelsemärket man avlägsnat suttit ska man noggrant skydda det lilla såret och ärret från starkt solljus.

Under de första 90 dagarna skall man bruka tejp eller plåster. Under de följande 90 dagarna en kraftig solskyddfaktor.

Läs mer!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Så väljer man rätt teknik för permanent hårborttagning

Av , , 3 kommentarer 0

När man talar om permanent hårborttagning så menar man egentligen olika metoder att på ett bestående sätt reducera oönskad hårväxten i utvalda regioner.

Detta kan man göra med hjälp av ett antal olika förfaringssätt där de mest kända är olika typer av laser- och ljusbehandlingar.

Ljus- och laserbehandlingar

Permanent hårborttagning med laser eller ljus går i grunden ut på en och samma princip – att hetta upp hårsäcken där hårstråt ”växer” till uppskattningsvis sjuttio c. Vid denna temperaturen dör hårroten och slutar därmed att skapa hår.

Dessa behandlingar verkar allra bäst på personer med ljus hy och mörka hår. Ju mer skillnad mellan hudytan och håren desto bättre behandlingseffekt.

Laser är normalt sett mer effektiva än behandlingar med ljus som ex. IPL. Av det skälet är de många gånger även dyrare.

Oaktat om man använder ljus eller laser behövs ca sex behandlingstillfällen genomförda med någon månads mellanrum innan man når resultat.

Andra tekniker för hårborttagning

Det finns egentligen 2 alternativ till permanent hårborttagning med ljus och laser. Dessa används i första hand på människor eller i regioner som inte kan behandlas på annat sätt.

En av dessa tekniker heter diatermi och betyder att en väldigt tunn nål kopplad till en diatermiapparat, förs ned till hårroten som är belägen några mm ned i hyn. Den högfrekventa växelströmmen slås på till nålspetsen och värmeenergin skadar hårroten så att hårstrået inte kan växa ut på nytt. Processen är tidskrävande då varenda hårsäck behöver behandlas var för sig.

Den andra tekniken för permanent hårborttagning heter elektrolys. Metoden innebär att man sticker ner en tunn nål i hårsäcken genom vilken man leder en låg ström. Efter ett par min skapar strömmen en kemisk reaktion i hårroten vilken leder till att den förstörs. Även denna metod är i likhet med diatermi tidsödande och därigenom förhållandevis dyr.

3 kommentarer
Etiketter: ,

Nya tekniker för effektiv tatueringsborttagning

Av , , Bli först att kommentera 0

Har du en tatuering som du vill bli av med? Då är du ej själv om det! Intresset för tatueringsborttagning ökar i stort sett lika fort som för att göra tatueringar.

Anledningen till det tilltagande intresset för tatueringsborttagning grundar sig på två faktorer. Till att börja med har det blivit ”enklare” att göra en tatuering. Både ur en praktisk och social synvinkel. Med ett ökande antal som tatuerar sig blir det fler som ångrar sig.

Den andra förklaringen är att behandlingsmetoderna för tatueringsborttagning utvecklats snabbt under den senaste tiden. Innan slipade man ner hyn så kraftigt att man nådde ner till tatueringen eller skärde man ut tatueringen på kirurgisk väg.

Båda tillvägagångssätten var besvärliga och lämnade inte sällan ärrbildning.

Modern tatueringsborttagning görs m.h.a. laser  

Laser är ett ljus som visat sig mycket användbart inom den kosmetiska medicinen. Ljuset i lasern förvandlas till värme och genom att använda olika våglängder (färger) kan man kontrollera precis var värmeutveckligen sker.

Under en tatueringsborttagning med laser styr man värmen till att slå söder tatueringsfärgen under hyn. När pigmenten brutits ned städar kroppen själv upp genom att forsla bort dem från hyn och vidare ut den naturliga vägen.

Det behövs upprepade lasersessioner

Tatueringsborttagning är inte någon behandling man utför en gång. Exakt hur många lasersessioner som krävs för att avlägsna en tatuering grundar sig på några olika skäl som färger, ålder, position osv. Oftast behövs 5-10 behandlingstillfällen för att nå ett önskvärt slutresultat.

”Det är avsevärt mycket lättare att göra en tatuering än att avlägsna den!”

Rätt utrustning är nödvändig för effektiv tatueringsborttagning

Den laserteknik som används för tatueringsborttagning kallas för YAG:laser med Q-switchning. Metoden är i sig tyvärr inte någon garanti för bra resultat. Det som avgör är hur kvalitativ den aktuella maskinen är kombinerat med behandlarens kompetens.

Innan man bestämmer sig för hos vem man skall utföra sin tatueringsborttagning skall man av det skälet vara väldigt noggrann och påläst. I annat fall blir man inte sällan besviken!

Tre gånger dyrare än att göra en tatuering

Tyvärr är en professionellt utförd tatueringsborttagning en förhållandevis kostsam historia. Lite på en höft kan man kalkylera med att det kostar uppskattningsvis tre ggr så mycket att ta bort en tatuering som att sätta dit den.

Det som avgör priset för en tatueringsborttagning är bl.a. storleken på den tatuering som skall behandlas, antal behandlingar som behövs och utrustningens kvalité.

För att ge ett konkret exempel kan man utgå ifrån att den genomsnittliga prisbilden för att ta bort en tatuering på tio gånger tio cm är runtomkring tjugotusen kr.