Villy Hansen

Det är inte alltid som det verkar vara.

Sök fakta i fallet

Av , , Bli först att kommentera 0

Sedan jag blev arbetande idealist som ordförande i Vindelns Idrottsförening har jag bland annat fått diskutera frågor om utvecklig. Vindelns kommun kommer därför direkt på tapeten. Exempel på sakfrågor kan vara Bubergsgårdens skidanläggning, ridhuset, bostadsbyggande etcetera. ”Det sägs”, ”jag har hört”, ”det går för långsamt”, ”det är visst så att…” och så vidare. Vad är fakta?, är min första reflexion. Det finns alltid fakta att söka. Fakta ställer ofta det förutfattade på kant. Jag citerar gärna Åsa Wikforss från hennes bok, Alternativa fakta, Om kunskap och dess fiender. ”Om det står en häst i min trädgård och det faktiskt gör det. Då är det fakta.”

Varför går bostadsbyggande så sakta, Varför har kommunen inte löst detta med Ridhuset tidigare, ridhusägaren Mattsson skrev en insändare i VK om sin version av hur det hela gått till, någon replikerade då, ”det är ju hans version”. Men vad vet vi egentligen?

Efter att i många år arbetat med medling i olika slag konflikter och även som förhandlare har jag alltid nödgats söka fakta. Det har inte varit helt enkelt men det har gett tingen att annat ljus. Jag har ofta blivit förvånad och tänkt att det var viktigt att jag sökte vidare och djupare. Att inte bemöda sig om att söka fakta kan därför kallas för kunskapsresistens. Greta Thunberg sade kortfattat i New York, lyssna inte på mig lyssna på forskningen. Faktaresistens d.v.s. oviljan att ta till sig fakta är en av vårt samhälles stora fiende. Även så i vårt närsamhälle när det gäller exempelvis kommunala frågor. Ställ dig frågan, vad är den sanna historien?

Bli först att kommentera

Är det slut nu med sommaren?

Av , , Bli först att kommentera 0

Bli inte ledsna eller nedstämda för att sommaren ser ut att ta slut där lite längre fram eller redan nu tycker en del. Inte så långt fram kommer, vintern med snöpulsning, snöskoter för några, skidåkning, promenader, snöskottning och gnistrande sol i snökristaller. Romantiker?  Pessimist? Men inte ännu så klart utan det kommer en höst med allt vi nu kan göra i Vindeln i vår fina natur invid älven. Först skall dock Biosförområdet Vindelälven invigas den 17 augusti. I ärlighetens namn finns det säkert några fina sommardagar kvar. I emellanåt skall en och annan både klaga och förhoppningsvis rosa kommunen, vem kommunen nu är.

Och så var det visionen 2020. ”Vindeln är Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och företagsamma människor. Här skapar vi tillsammans hållbar tillväxt förenat med en kreativ, hälsosam och trygg livsmiljö.” Visionen kan definieras som något likt ett drömtillstånd vi skall sträva emot. Hur gör vi med den? Vilka kan tänkas ha ansvar för den förutom politiker och tjänstepersoner i Vindelns kommun? Det finns i alla fall många som är engagerade i idrottsrörelsen och tänker bidra från den sidan till visionen. Det finns fler. Lycka till!

Bli först att kommentera

Idrottens bidrag till Vindelns vision 2020

Av , , Bli först att kommentera 0

Visionen för år 2020. ”Vindeln är Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och företagsamma människor. Här skapar vi tillsammans hållbar tillväxt förenat med en kreativ, hälsosam och trygg livsmiljö.”

Genom fostran och utveckling av barn och ungdomar har idrotten en starkt bidragande roll. Vindelns kommun behöver därför sörja för möjligheten till en attraktiv fritid bland annat för idrott, vilket naturligtvis också görs. Kanske kan ännu mera göras? Det bör finnas möjligheter till olika idrotter såsom exempelvis fotboll, innebandy, ishockey, längdskidor, alpin skidåkning, bordtennis, karate, orientering och andra aktiviteter som bland andra Korpen och Ridklubben sysslar med. Ytterligare idrotter kan sannolikt behöva komma till. Säkert har jag glömt en och annan idrott eller förening. Det var så sant, allt detta kallas inte för ”kärnverksamhet” men är viktiga kärnor i verksamheten.

 

Bli först att kommentera

Förstå och genomskåda?

Av , , Bli först att kommentera 0

Det vore bra om ännu fler eller riktigt många kunde genomskåda det som sägs. Retoriken, att säga det som är bäst ämnat att övertyga, är även till för att omvänt kunna analysera och förstå vad andra sagt och menat. Det gamla bedrägliga sägandet, att det ligger i betraktarens ögon, är ofta en ursäkt för att slippa ansvar för det som sägs och skrivs och därför helt lägga över det på mottagaren. Jag undrar ofta varför det skall vara så svårt för många att förstå olika begrepp som ofta används inom den politiska retoriken. Det är inte så att jag ställer samma krav som på empirisk semantik inom retoriken som inom vetenskapen. Ett par begrepp som jag antar att inte så många vet betydelsen av och vad det leder till är exempelvis begreppen nationalism och kulturrasism. Det gäller att ha förmågan och intresset att upptäcka begrepp som används vilka ofta är förklädda i andra formuleringar och dyker upp i till exempel partiprogram och partiidéer. Det andra uppgiften är att överhuvudtaget kunna definiera begreppet som vad det är. Populärt sagt ”en spade är en spade och bör kallas en spade”.

NE. nationalism (franska nationalisme, av nation), tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.

NE. kulturrasism, begrepp använt inom humanvetenskaplig forskning för att beskriva en förenklad och ofta stigmatiserande syn på invandrare och minoritetskulturer.

 

Rekommendation: Läs gärna Alternativa Fakta om kunskap och dess fiender, Åsa Wikforss

Bli först att kommentera

Att klaga på kommunen

Av , , 1 kommentar 0

Skall man klaga kommunen där man bor gäller det att anstränga sig ordentligt. Att anstränga sig och grunda det mesta man säger på fakta. Då kan man vinna visst gehör. Det är inte lätt för dem där känslorna svallar. Den som klagar ofta eller nästan varje dag och tömmer sitt ordförråd med det allra värsta och lägsta som kan uttryckas blir likt en haverist. Det gäller att klaga på ett professionellt och trovärdigt sätt. Vad det nu kan vara. Den som så att säga klagar behöver göra det med en viss exakthet och precision. För detta med klagan eller egentligen påverkan är inte en enkel vetenskap. Om det ens är en vetenskap. Som jag har sett det, ibland sitter inte heller politiker eller tjänstepersoner inne med de bästa argumenten för eller emot. Att ställa grupper mot varandra är en vanlig metod. Minns ”vi måste satsa på kärnverksamhet”. Det kan betyda att den som vill ha en idrottsanläggning intakt kan få klart för sig av politiker, att om du kräver detta får de gamla inte sin rättmätiga vård. Retorisk bluff menar jag. Syna detta. Då gäller det att ta fram hållbara argument för betydelsen av fostran och utveckling för barn och ungdomar. Att sätta fritid och kultur mot kärnverksamhet är den vanligaste finten. Visst är det så att kultur och fritid inte brukar kallas kärnverksamhet men det är ändå så att kultur och fritid är en viktig kärna i verksamheten. Att klaga skall göras konstruktivt. En viktig sak till. Glöm inte att berömma för det som är bra. Det allra mesta är faktiskt bra.

1 kommentar

Missnöjdhetens offer

Av , , Bli först att kommentera 0

Missnöjdhetens offer är kunskapsresistens och faktaresistens. Jag kommer ofta att tänka på boken Alternativa fakta om kunskap och dess fiender av Åsa Wikforss. Dessutom söker jag själv gärna kunskap i den analytiska retoriken om vad som egentligen sagts och menats. Min slutsats har allt för ofta blivit att människor i allmänhet, allt för många har en viss resistens på fakta och att söka kunskap. Läs boken och du blir aldrig den samme.

Ett skrämmande exempel är tyvärr hur missnöjet lägger sordin på förmågan att se saker och ting objektivt och sakligt. Inte sällan kommer den etiska kompassen att visa fel när någon är missnöjd genom att de missnöjda ofta tillåter sig att gå utanför det som är rätt, riktigt och gott att handla. Det går naturligtvis inte alltid eller mycket sällan till som det gjorde i USA för en tid sedan. En man blev avskedat och gick tillbaka och sköt till döds ett antal arbetare på företaget. Men följden blir ändå ibland så att den som upplever sig dåligt behandlat och därmed missnöjd går utan för etiken, moralens och lagens gränser. Missnöjdheten är tyvärr ytterst subjektiv för människan är en subjektiv, känslosam och motivdriven varelse. Därför är en utmaning att både förstå och förutse.

Bli först att kommentera

Vem tog ner skylten?

Av , , Bli först att kommentera 1

Vem tog ner skylten och inte satte upp en ny igen? Tage M är ytterst spetsfundig när han i dagens VK skrev om att skylten har tagits ner. Att ”ta ner skylten” är ett talesätt om att helt enkel slå igen, abdikera eller dö lite. Man skall inte underskatta budskapet som talar till dem som på olika sätt inträder i Vindelns samhälle. Det är som en hövlighet med gott uppförande att inledningsvis säga något till dem som kommer på besök.  Men å andra sidan syndar många. Det gjordes en gång i Mora när skyltarna blev gamla och ålderstigna då jag en gång som förvaltningschef gav turistchefen ett ja på att sätta upp nya skyltar. Men icke, sade en planingenjör. Så lätt skall det inte gå. Det tog väl ett halvt år innan vi fick sätta upp nya skyltar. Gråt inte ännu i Vindeln för när inte Mora kunde skall väl inte heller Vindeln kunna så lätt. Men snart är det gjort även i Vindeln.

Bli först att kommentera

Ett grannlaga utvecklingsuppdrag Vindelns IF

Av , , Bli först att kommentera 0

Vissa ting blir inte som man tänkt eller planerat för. För en tid sedan uppenbarade sig valberedningen i Vindelns IF och ställde mina planer på kant. Vill du ställa upp som kandidat till ordförandeposten i Vindelns IF? Efter många år bakom mig med tyngre uppdrag både som VD, ordförande andra ledande befattningar etcetera hittade jag inte längre utmaningarna. Jag bestämde mig för att rensa upp totalt i uppdragsdjungeln och endast acceptera ett par uppgifter som Senior Advisor. I övrigt skulle jag ägna mig åt att skriva på mitt romanprojekt och ibland lära andra skriva skönlitterärt. Men helt oväntat fick jag erbjudandet att bidra med utveckling av samhället (barn och ungdomar) i Vindeln. Så blev det. Jag blev nyligen ordförande i Vindelns IF. Nu väntar styrelsearbete, organisationsutveckling, lösa upp konflikter om de finns, skapa goda relationer till samhället runt omkring och liknande uppgifter. Min mission är att bidra till att andra kan lyckas väl med sina uppgifter. Nästa ingenting kan motivera mig mer än att vara ordförande i en betydande idrottsförening. Eftersom jag är ”retired but not tired” har jag både tid och motivation att bidra. Med flera idrotter och många ledare och aktiva blir det som att vara en spindel i ett samhälle mellan flera olika intressenter. Hur det skall gå? Säkerligen kommer det att bli både lätt och svårt, överraskande och spännande? Om allt detta återkommer jag säkerligen.

Bli först att kommentera

Vindelnälven på sin Bucketlist

Av , , Bli först att kommentera 5

I går mötte jag ett pensionerat par som åkt till Vindeln från Göteborg enbart för att se en orörd älv. Vi stod tillsammans vid Kafe Mjölnaren, tittade och lyssnade på älven. Jag berättade om att Unesco säkerligen snart skulle godkänna ansökan om att Vindelälvsdalen skulle bli ett biosfärområde, Vindelälven-Juhtatdahka. Vindeln fanns på parets Bucketlist (stora saker man vill göra innan man dör). Kan ni tänka er? Se Vindelälven i Vindeln innan man en gång dör.

Bli först att kommentera

Inte kärnverksamhet men en kärna i verksamheten

Av , , Bli först att kommentera 0

Vindelns kommun visar sig ha avsikt att släcka elljuset för Kläppaspåret. Jag håller med de politiker som anser att den kommunala kärnverksamheten skall ha mycket hög prioritet. Även om fritid och kultur inte är så kallad kärnverksamhet är det ändå en kärna i verksamheten, av skälet att den bridrar till att driva utveckling och skapa attraktivitet. Jag har den djupaste förståelsen för att all kommunal verksamhet naturligtvis måste finansieras.

Att exempelvis ställa en idrottsförenings verksamhet mot skola, vård och omsorg kan bara resultera i en förlorare. Som politiker vet du att detta är en framgångsrik retorik. Men om alternativet skulle vara total avveckling av elljuset på Kläppaspåret för att en finansiering av en ny anläggning för närvarande inte låter sig göras finns det gångbara alternativ. Låt oss säga att ekonomin i Vindelns kommun kan förväntas bli bättre på en treårsperiod. Då kan man ändå underhålla elljuset under en treårsperiod vilket skulle ge alla parter rådrum. Rådrum för att hitta andra alternativ och rådrum för att möjligen söka extern finansiering som kommunstyrelsen menat. Detta såvitt det inte finns säkerhetsrisker med en gammal elljusanläggning.

Bli först att kommentera
Arkiv