Villy Hansen

Retorik är inte bara retorik.

I debatt- och åsiktsskuggans lugn

Av , , Bli först att kommentera 1

För en tid sedan hade vi besök av några vänner. Han är en känd f.d. politiker numera pensionerad. Jag fick frågan; Vad säger och tycker folk i Vindeln om politiken och vad säger politikerna? Då slog det mig att, det vet vi inte så mycket om. Men det är inte riktigt Vindelbornas eller Vindelpolitikernas fel eller tillkortakommande. Det är då jag ännu en gång inser att traditionell regional media såsom dagspress är orienterad mot större städer typ Umeå. På debattsidor är Vindeln inte ett ämne som behandlas. Ej heller finns det någon reporter som bevakar Vindelpolitikers åsikter. Det hade varit intressant att veta mera om vad folk i allmänhet tycker och vad politiker i synnerhet anser. Åtminstone skulle nog politiker vara intresserad av detta. I en annan norrländsk stad brukade denna f.d. politiker ofta röra sig ute på gator och på kafé för att få lyssna på vad folk tycker.

I Vindeln blåser det inte mycket. Men i vinter har det snöat en del. Om inte förr är ju detta år ett så kallat var fjärde år då det skall väljas. Då blir det nog dialog. Men oj, jag höll på att glömma att det brukar ju vara sådana där marknader på byn då olika partier står med sina färger och bjuder till samtal.

Jag tycker inte alls att det är tråkigt eller fel på något sätt att det offentliga samtalet och debatten är så tyst eller obefintlig. Tvärtom, för mig är det rena lugnet här i Vindeln mot Umeå där jag bott och Stockholm där jag jobbat de senaste åren. Här upp i skogskanten är det tyst. Utom att vi ibland kan hör ett och annat SJ-tåg nere i samhället. Men i sommar kommer Norrtåg, ett äkta sommartåg, att kanske kunna höras.

Bli först att kommentera

Kvartalsrapport Vindeln

Av , , Bli först att kommentera 6

Vi har bott i Vindeln i lite mer än tre månader. Därav en kvartalsrapport. Det skulle annars ha blivit ett års tillbakablick och en blick framåt. Jag kan konstatera att det är tyst och lugnt i Vindeln. I vart fall på ytan för det finns säker både sorger och bedrövelser inunder. Eftersom det inte finns någon s.k. synlig samhällsdebatt vet en nyinflyttad som jag, och inte så många andra heller, något om vad som rör sig i samhällets opinion.

Varför inte ta Västerbottens Kuriren, med VK-bloggen eller debattsidorna eller Folkbladet till hjälp i samtalet och låta röster bli hörda och bemötta? Går man in på ICA eller Coop får man då inget veta om Vindelns tillstånd och förmåga.

Det kan dock lätt konstateras att Vindeln har en stark industrikultur. Stark på olika sätt. Dels för sina framgångar och dels för sin röst.

Som alltid i intressepolitiskt sammanhang ryter organisationer ifrån. I Vindelns fall är det Företagarna som gör sig till talesperson för ”alla” företag. Jag skriver med avsikt ”alla” företag men verkligheten är dock inte sådan. Intresseorganisationer tallar sällan för alla. Kommunen den oförstående, ibland även tillkortakommande och något saktfärdiga, säger vissa företagare, anses ofta enligt organisationernas företrädare inte begripa saker och ting som hör till utveckling. I alla fall inte lika bra som intresseorganisationerna och företagarna själva, enligt dem. Företagare har under lång tid ofta ansett sig bättre skickade att veta hur en kommun eller ett land skall skötas. Men dessa är inte de enda som kritiserar kommuner. Till kommunen eller rättare sagt politikerna, det vill säga de demokratiskt valda människorna, och anställda tjänstepersonerna behövs alltid goda relationer.

Kommunen är liten med få anställda experter i förvaltningar och utgör i sig själv en trång sektor. Planarbetet går aldrig så fort företagare och annat folk vill. Det fattas bostäder säger de. Detta i likhet med många av landets kommuner. Men nu är planarbetet och snart nybyggnation på gång. För att inte tala om myndighetsutövandet som ofta är utsatt för kritik. För ett uteblivet eller senkommet utskänkningstillstånd går entreprenören inte sällan i taket.

Det står helt klart för mig att Vindeln har en stor utvecklingspotential som ett attraktivt samhälle och kommun att bo i. Redan i nuläget är det riktigt bra men det kan bli ännu bättre. Det är mycket som borde få en chans utan att slaktas för tidigt. Ett samhälle som är attraktivt att bo i är också ett samhälle som är bra för företagandet. Vindeln har en stor möjlighet vad det gäller till exempelvis attraktiv natur och då är det inte endast till gagn för företag inom besöksnäringen utan faktiskt för alla slag av företag. Infrastrukturen är viktig. Kommunikationerna är goda till och från norra Sveriges största stad. Den digitala infrastrukturen under Vinets vingar håller på att uppgraderas. Det jag kan sakna är vissa vardagskulturella företeelser såsom typ kaféliknande mötesplatser i centrum där alla kan mötas. Men det blir säkert till även det inom nära framtid.

Den elfte december fick jag förtroendet av Vindelns kommun att leda och vara moderator för ett dialogmöte om en s.k. biosförsansökan till Unesco. Företrädare för Företagarna i Vindeln, Vindelns kommun, kandidaturen Vindelälven-Juhtatdahka Biosfärkandidatur och övriga deltagare mötte upp. Resultatet av detta dialogmöte blev nog inte som några av motkrafterna kanske hade tänkt dig. Nej, denna gång gavs biosfäransökan en bättre chans. Från auditoriet tunga företrädare för sina företag ansågs det nog att inrättandet av en s.k. biosfär väl kunde stärka Vindeln och Vindelådalens varumärke. Biosfärkandidatur rätade ut frågetecken och tog med sig värdefulla synpunkter inför den slutliga formuleringen av ansökan. 2018 blir sannolikt även det ett gott år i Vindelns kommun. Som balanskonstnären, Villy Hansen.

Bli först att kommentera

Saknar röster i Vindeln.

Av , , Bli först att kommentera 2

Saknar röster i Vindeln

Missförstå mig inte. Ni skall inte rösta på mig utan ni börja skriva och tala mera. Här finns ju inte Vindeln Kuriren d.v.s. VK utan vi använder VK (Västerbottens Kuriren). Vi har mycket i Vindeln utom en sak men den kommer jag till. Jo, det var sant vi saknar bostäder av olika typer. Och då menar jag allt från mindre dyra hyresrätter till hus. Men denna saknad har vi gemensamt med många andra orter. Hoppas Vindeln Bostäder inte bygger för segregering som nästan alla andra gör. Om det nu går att segregera just nu i Vindeln. Allmännyttan vick ju hicka för några år sedan och övertolkade uppdraget om vinst i bostäder, tycker jag. Men i Vindeln kommer Vindeln Bostäder säkert att tänka ”rätt”. Med rätt menar jag att bygga bra men billigare. För det finns till synes inget enklare i just dessa tider än att bygga, hyra ut eller sälja. Grattis bostadsbranschen. Men jag förringar dock inte bostadsbolagens och byggbolagens prestationer för det.

Åter till vad jag tycker som fattas i Vindeln. Det fattas offentliga mötesplatser av typen kafé. Jag menar denna gång inte rum typ biblioteket med begränsade öppettider och noll förtäring. Nyligen öppnades ett ”kafé”. Bra gjort. Lycka till! Men det är endast öppet några timmar under tre dagar i veckan vars affärsidé sannolikt bygger på luncher. Jag var där en dag och tog en kaffe med hälsokakan typ morot, mycket smakfullt, men kände mig lite i vägen för dem som förtärde lunch. Kaféer skall ha öppet alla dagar i veckan och gärna från minst klockan 08.00. Sedan skall det finns lite annat också vad det nu kan vara, det vet dem som startar kafé. Finns det inte någon ideell förening som skulle kunna kombinera med kafé?

Till sist. Ni som är politiker och bloggar. Var inte så förbaskade tråkiga. Försök tala till fler än era partikamrater. Kör inte hela tiden med ”vi i partiet så och så…”. Då skulle även jag börja läsa.

Jag skrev något den 3 november och ligger som nummer fyra i raden av dem som bloggat hittills. Är det inte fler än tre från Vindeln som skrivit efter mig den gången? Kom igen flera röster!

Bli först att kommentera

Tigga är en mänsklig rättighet

Av , , Bli först att kommentera 1

Om jag exempelvis vore Rom eller tillhörde någon annan grupp eller vem som helst och jag hade det fattigt eller var diskriminerad, skulle jag se möjligheter i att åka till ett annat land för att tigga. Om jag hade levat vid tiden som Oscar och Kristina gjorde skulle jag nog ha farit till Amerika. Om jag var en välutbildad syrier och landet låg i ruiner skulle jag försökt komma till Sverige. Mina föräldrar och jag kom till Sverige 1952 för de ville få det bättre och var unga och hungriga. Jag är inte Moderat eller tillhör någon annan kategori eller typ, som störs av att någon eller många sitter och tigger utanför ICA eller Coop. Här i Vindeln ser jag några tiggare som suttit på pass utanför ICA och Coop i flera år. De har inte hindrat eller ens upprört mig. Jag kan stå ut med det. Vill eller kan de inte hitta på något annat att leva på får de väl fortsätta som tidigare. Men utrota tiggeriet med lag och lagföring tror väl inte ens förespråkarna själva innerst inne på? I Umeå var det visst en empatisk politiker som stördes av tiggare. Men det var väl för att hen kunde se dem i ögonvrån när hen gick med kolleger eller familjen in på den fina krogen?

Bli först att kommentera

Kritik mot journalistik och media

Av , , Bli först att kommentera 1

När jag läser insändare och bloggar ser jag att det förekommer relativt frekvent kritik mot journalister, journalistik och media i allmänhet. När kritiken kommer från dem som bland annat har till uppgift att bedriva politik d.v.s. folkvalda tyder det på en viss grad av okunnighet. När det gäller exempelvis objektiva och sakliga felaktigheter går det an att ta upp kampen. Men när det gäller det subjektiva, det som kan vara retoriska figurer eller något annat, en egenhet som kanske tillhör journalisten i fråga handlar det om att välja sina krig. Det är dömt att bli förlust om kampen tas upp mot en journalist. För det ligger liksom i sakens natur att journalisten har makten över dagordningen och ordet. Det finns andra sätt och andra strategier. En är att lämna det därhän, och det är den bästa metoden. Man skapar i stället, genom tålmodighet, en egen agenda.

Och nu blir det värre. Håll i er. Vad händer om man tar upp kampen om att felaktigt ha blivit citerad eller på annat sätt känner att journalisten gjort ”ett dåligt jobb” och därför vill ge tillbaka? Journalister kan vara som barn, vilket vi alla kan, och då vet ni hur det går. De ger tillbaka med samma mynt. Och nu kan karusellen vara i gång och den ena förlorar. Inte är det journalisten.

Vad är då sensmoralen i mitt inlägg? Jo, journalister är inte dåliga och journalistik och media är makten och verktygen för dem som vill få ut sitt budskap och därmed påverka. Politiker och media i allmänhet är en förutsättning för att bedriva politik och påverka dagordningen. Dagordningen är ju så att säga listan på vad som medialt ligger i luften just för tillfället. Att påverka dagordningen och sörja för att media (journalister) skriver om det som man vill skall vara aktuellt, är vad det hela går ut på när man vill skapa opinion och tala för sin sak.

Jag är inte köpt av media, jag är inte feg och okritisk, jag har bara jobbat med påverkan i landets största konsument- och intresseorganisation. Det var framgångsrikt må jag säga. Lycka till!

Bli först att kommentera

Politiktrött!

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag är politiktrött för jag har flera år haft som jobb att arbeta med intressepolitiks påverkan i Sveriges största konsumentorganisation. Under några år var jag förvaltningschef för ett utvecklingskontor i en känd kommun. Dessutom var jag Vd för ett fastighetsbolag som ville få tillstånd för livsmedel i en av våra fastigheter. Då fick jag lobba men då utan resultat för ICA och Coop hade lagt beslag på detaljplanen. Av detta skäl klagar jag numera ytterst sällan på politiker. På ett sätt är det så destruktivt. Just denna klagan kan andra politiker hållas med. Om jag skulle se en lucka i det politiska arbetet eller förmågan vill jag i stället komma med ett positivt förslag om hur det kunde få vara i stället. Och då gärna nytänkande sådana, om jag förmår, inom avsnitt som andra inte förslår. Det blir trivsammare då. Åtminstone för mig.

Vi har nyligen flyttat till Vindeln och jag finner det inte motiverat eller meningsfullt att påverka politiken som sådan. Men jag vill ge ett förslag till Vindelns politiker. Detta förslag kommer att skapa många invändningar från i synnerhet företagare och så bland annat representanter för Företagarnas Riksorganisation. Men det struntar jag i.

Jag vill föreslå att Vindelns kommun skapar en offentlig mötesplats av typen ett kafé som skall vara en mötesplats för ”alla”. Sedan Veijos for i väg och när Hotell Forsen har stängt efter sommaren är det kallt och tyst. Det kommer säkert inget nytt privat initiativ. På detta ställe skall Vindelbor, andra besökande, nya svenskar, invandrade med flera träffas över en kopp kaffe eller en Cola Light. Sälj till något som liknar självkostnadspris d.v.s. inkluderat med skälig vinst. Då skulle naturligtvis möjligen Hotell Forsen och Företagarnas Riksorganisation klaga högljutt. Eller så kan dem som nog skulle klaga själva starta ett kafé som är öppet hela året.

Det kanske finns det en ideell organisation som ville ta sig an detta?

En sådan mötesplats skulle ju vara ett bra kulturellt inslag för Vindeln.

Bli först att kommentera

Knöt samman Vindeln med Umeå

Av , , Bli först att kommentera 2

Det låter inte så illa som det är. I dag knöt jag samman Vindeln med Umeå. När vi för en kort tid sedan flyttade till Vindeln insåg jag att man både kunde äta upp kakan och ha den kvar. Det innebär att flytta från Vindeln men ändå ha tillgång till ”allt” i Umeå, när och vad man vill. Jag tog tåget klockan 11.02 i dag och var framme på en plats i Umeå mindre än en timme senare. Idag skall jag hämta barnbarnet Carl från dagis. Senare på eftermiddagen, mot kvällen tar jag bussen tillbaka och är hemma i Vindeln klart över sju. Lätt som en plätt med Länskortet. En av konkurrensfaktorerna för Vindeln är de goda kommunikationerna med Umeå. Men man kan ju åka vart man vill, exempelvis till Lycksele om andan faller på. Det har den dock ännu inte gjort.

Den andra konkurrensfaktorn är miljön i Vindeln, som ligger så lägligt till bredvid en av landets orörda älvar. Den tredje konkurrensfaktorn är att man kan hänga ut tvätt, typ vita lakan utan att de blir grå innan man tar in dem. Det finns flera drivande fördelar att räkna upp men även några hämskor, vilka kan vara till för utveckling. Dem räknar jag upp som utvecklingsfaktorer vid ett annat tillfälle.

På tal om kommunikationer är det viktigt att Vinet (lokala nätet i Vindeln) håller fiberlinjerna uppe. I går kväll var det ett litet stopp men det fixade Vinets tekniker rätt snabbt. Bra gjort och tack.

Bli först att kommentera

Inte längre kommentera en politiker

Av , , 2 kommentarer 4

Jag kommer sannolikt inte längre att kommentera en politikers inlägg på denna blogg. Jag kommer i stället att kommentera i ett eget blogginlägg. Varför det då? Jo, trots min väl balanserade språklighet d.v.s. retoriken är det ett par politiker som med all säkerhet avpolletterat min kommentar. Senast var det ett kommunalråd i en känd kommun. Trots att jag är mycket noga med att inte kompromettera, att inte vara negativ och att inte heller genera eller ens hänga ut. Det var väl lite fegt gjort att inte godkänna en balanserad kommentar?

Det kommunalråd som så att säga refuserade min kommentar häromdagen var han som förskönade en speciell sakfråga genom att säga att det blev ett överklagande på grund av ett fel i en rubrik. Och det var just det jag kommenterade, nämligen att han förskönade underlåtenheten i stället för att medge ett fel av annat slag. Min kommentar handlade om att nästan vem som helst som skulle läsa ”Hans” inlägg sannolikt kom att vackla i förtroende för det han skrev. Hela världen visste ju att frågan om beslutet om utförsäljning av kommunala bostäder överklagades, inte på grund av ett misstag i en rubrik.

2 kommentarer

Företagsfrukost, bäst föredatum passerat?

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag besökte en intressant näringslivsfrukost i Vindelngallerian för några veckor sedan. Det var en givande föreställning. Två marmeladmackor, kaffe och ett intressant samtal vid frukostbordet med en småföretagare som drev verksamhet med draghundar. Kommunalrådet i Vindeln och ett par tjänstepersoner presenterade givande information av utvecklingskaraktär. Det hela var smått trevligt. Men efter att ha bevistat många ”näringslivsfrukostar” i olika kommuner där jag bott genom åren funderar jag över om alla dessa inte har överlevt sig själva. Inte för att det skulle vara brist i innehållet utan för att det fattas något annat.

Näringslivspersoner som möts i grupp blir onaturligt isolerade på ett sätt som egentligen inte samhället fungerar eller ens vill fungera. Samhället för entreprenörer och andra företagspersoner består ju av företagen själva (den privata sektorn), av det offentliga (ex. kommuner, myndigheter) och av den ideella sektorn (utbildning m.fl.).

Mitt förslag är att förnya dessa möten, gärna som frukostar, gör dem lite större och involvera alla tre sektorer. För det som bjöds den gången i Vindelngallerian var något som var angeläget för de privata, de offentliga och de ideella, tillsammans.

Bli först att kommentera

Att flytta till Vindeln

Av , , 3 kommentarer 7

Hur är det att flytta från Umeå till Vindeln?  Den frågan tänkte jag besvara så där i allmänhet i några inlägg. Jag siktar in mig på hur det är att bo i Vindeln, egentligen inte som en jämförelse mellan dessa två orter utan som en beskrivning av det jag ser och tänker endast utifrån Vindeln som samhälle.

Det första som kan konstateras är att de offentliga samlingsplatserna är få. Då menar jag inte torget eller platsen framför ICA utan andra mera eller mindre offentliga rum. Om man bortser från föreningslivet, Lions, FC med flera ser det ut att det i stort sett endast finns ICA:s kaffehörna att slinka in på. Det är dock inte att underskatta. Men det finns säker flera ställen jag inte upptäckt. Men man flyttar inte till Vindeln av dessa skäl, att gå på kaffe eller lokal. En icke underskattad fördel är de goda kommunikationerna med fjorton turer i vardera riktning Vindeln, Umeå med tåg eller buss vardagar och även många turer på helgerna. 

Det andra jag observerar är att även i Vindeln är hundägandet mycket vanligt och då mest förekommande en jakthund av något slag. Oavsett jaktintresset är klädseln liksom i andra orter typ, Sorsele, Malå, Dorotea, Storuman med flera, byxor av typen Lundhags och Haglöfs. Jag har själv ett par Lundhags, som jag dock köpte för något år sedan, vilka jag törs ha på mig även när jag går och handlar en lördag. 

När det gäller klädsel har jag dock inte hemfallit till att gå på offentlige ställen med s.k. ”foppaskor”. Jag kan konstatera att foppaskor inte används tillsammans med vare sig Lundhags-, eller Haglöfs-byxor.

En mycket glädjande och positiv sak är att här i Vindeln hälsar man på alla. Då blir man glad.

3 kommentarer