Villy Hansen

Det är inte alltid som det verkar vara.

Skriver in dagen

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag börjar ofta dagen med att skriva några timmar. Det är i första hand en roman jag skrev under tiden på Luleå tekniska universitet 2011. Den skrivs om och revideras. Då färdigställde jag även min C-uppsats (kandidatuppsats), En narratologisk studie av Torgny Lindgrens roman, Ormens väg på hälleberget. Kolla uppsatsen om ni undrar vad narratologi är. Romanen förresten, som har arbetsnamnet ”Balanskonstnären”, den blir säkert inte utgiven men det spelar ingen roll.  Blir man inte utgiven författare kan man ju alltid bli litteraturkritiker och klanka ner på andra eller berömma dem. Det var hårt att studera i fem år (2006-2011) och ta en examen på universitetet och även arbeta 105%.

Därefter läser jag det som jag finner intressant, vad det nu kan vara typ, e-tidningar, andras inlägg eller annan litteratur. Sedan tänker jag ut saker och ting. Det blir inte så stort eller rättare sagt det blir något mindre och anspråkslöst. 

Dessutom håller jag på med att lansera mitt Medlingsinstitut Norr. Jag utbildade mig till medlare och förhandlare vid Rättsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet. I mitt senaste jobb medlade och förhandlade jag en del. Nu har den uppmärksamme gissat rätt. Jag är ”Retired but not tired”.

Just idag blir det därefter fysiskt arbete med en och annan grövre planka. Dels skall det bli en bottenplatta för ett smärre och mindre förrådstält hörnet av tomten. Vi bor nu nästan i hörnet av hörnet av Vindeln. Därför blir det en och annan kraftig bro på vägen ut till leden där man både kan gå, springa och köra snöskoter.

Vindeln har en kreativ miljö så till vida att naturen har omfamnat dem som bor och besöker orten. Med fantastiska kommunikationer och fjorton turer i vardera riktningen till Umeå borde det finnas ytterligare potential för att göra Vindeln till en ort där även, förutom de framgångsrika industrierna, digitala och andra högteknologiska företag kan ha sina satelliter. Anställd i Umeå eller Stockholm med stationering i Vindeln vore bra för hälsan och produktiviteten. Vi borde våga inrätta något slag av ”drivbänk”, ett ”coffice”, det vill säga ett ställe där en-personers-företag, kunde sitta och arbeta några dagar i veckan eller hela tiden tills de blev större eller ville ut. Vindeln blir aldrig riktigt stort men bör få växa något. Bättre att vara liten och vacker i stället för att aldrig bli stor.

Det blir spännande att se vad kommunvalet för med sig. Hoppas att det för med sig politiker som utvecklar en särskild intresserad attityd och intresse för människors välmående. Minns detta, att en ort som är bra för människor är även bra för företagen.

Bli först att kommentera

Moral Game ett nytt spel

Av , , Bli först att kommentera 1

Det nya spelet Moral Game, ”Based On True Stories”, lanseras senast den 9 september, både på smartphone, PC och Mac. Spelmiljön är vårt samhälle. Dessutom finns en reality-version som kan spelas redan nu men sista speldag är söndagen den 9 september klockan 20.00.  Upphovsmakarnas förebilder är likt det reality-spel som har ägt rum i många år. Den första versionen av spelet var klar för cirka två år sedan och kallade då Experimentet och gick ut på att en sida, en viss politik skulle få komma till makten för att visa sin oduglighet. Som en följd av detta antogs det sedan att andra spelare därför skulle välja bort dem. Utgången blev en helt annat. De tog makten. Spelet bytte då namn till Weimar Release 19.33. Nu kommer den nya versionen kallad Moral Game.

Kort beskrivning av spelet

Målsättningen med spelet är att aktörerna skall förstå konsekvenserna av sitt beteende vad gäller handlande, sympatier och språk. I detta spel vinner den gode människan flest poäng. Byter man sida för sent eller för många gånger förlorar man poäng. Det gäller även att få vänner och sympatisörer för sina åsikter och sitt handlande. På grund av vissa egenskaper som man beläggs med kan man även förlora vänner i fall det inte kan hållas hemligt. Faktorer som misstänksamhet och angiveri kan registreras manuellt och även ske helt automatiskt. Några av faktorerna som mäts och avgör slutresultatet är makthunger, falsk minnesförlust, lögn och vilseledande information. Andra egenskaper som ger pluspoäng är civilkurage, ifrågasättande och krav på fakta. Det finns förbjudna ord och uttalanden som ger minuspoäng typ, ”det känner jag inte till”, ”vi lovar”, ”jag blev inte informerad” och liknande. Sådant som ger pluspoäng är typ, ”förlåt”, ”det var mitt fel”, ”jag har ljugit och förtigit” etc. Faktaresistens och kunskapsresistens ger mycket höga minuspoäng. Det finns en fast rolluppsättning som en spelare kan välja typ Dummy A, The teacher, The prosperous MP med flera. Dessutom kan man komponera egna roller men då är det viktigt att leva upp till dem och bete sig trovärdigt. Minsta avvikelse ger minuspoäng. Det finns olika sätt att vinna på, säger spelutvecklarna, nya sätt kommer i nästa release. Den som blir stadsminister utan att ha sålt sin själ eller på annat sätt prostituerat sig vinner.

Bli först att kommentera

Underskattat är moral och ideologi

Av , , Bli först att kommentera 1

Moral och ideologi verkar vara allvarligt underskattat i dessa tider. I synnerhet gäller det när man väljer politiskt parti. Hur vi bör vi handla för att uppfylla vad moralen kräver av oss? Syna partiers ideologi och moral och inte endast deras ibland pragmatiska mantra om vad det vill göra. Om man inte på något sätt tror på privat verksamhet inom offentlig sektor, bör man ju inte stödja Vänsterpartiet. Om man tror på alla människors lika värde bör man inte stödja Sverigedemokraterna. Om man inte alls kan acceptera någon form av socialisering kanske man inte borde stödja Socialdemokraterna. Slarvigt uttryckt bör man av moraliska skäl förstå att man köper hela kittet när man sympatiserar med ett visst politiskt parti. Varför bryter då människor mot en viss moral eller ibland sin egen moral? Det är en komplex fråga av filosofisk karaktär. Det handlar om normativ etik och moral, det vill säga hur man skall handla för att det skall vara rätt. Men rätt kan för flera människor förändras över tid på grund av rådande kontext eller samhällskontrakt men innerst inne har varje människa en etisk kompass som ibland kan får styra och ibland inte tillåts styra. Vad kan det då vara som gör att en människa stödjer exempelvis Sverigedemokraterna. Antingen förhåller det sig så tragiskt att de inte ens vid eftertanke anser att alla människor är av lika värde eller har de uppvisat både faktaresistens och kunskapsresistens. De söker med andra ord vare sig fakta eller ny kompletterande kunskap.

Om det blåser en stark högervind över hela Europa kan det uppstå en grad av normalisering för rasism och även nazism. Ju större att visst parti blir desto större acceptans tenderar att uppstå bland människor och flera kommer så att säga ut ur sina garderober. Det är inte sällan att dessa sympatisörer inte helt offentligt vågar stå för sina åsikter. De känner naturligt till vad ett majoritetssamhälle i övrigt anser. Är viljan så starkt att tro på politiska löften som passar in kan därför människan acceptera vad som annars inte av moraliska skäl skulle ha accepterats. När det gäller att bedöma vad som är rätt eller fel och bra eller dåligt bör man inte endast se till vad som sägs och skrivs av dem själva utan vad de inte presenterar. En metod någon ofta har använt när någon ställs mot väggen är att ”inte minnas” eller ”inte känna till”. Forskningen känner till att traumatiska ting kan få minnet att fallera. Detta förekommer inte sälla hos brottsutövare och i vissa speciella fall hos politiker som blir ansatta och ställs till svars för sina handlingar och åsikter.

Bli först att kommentera

Obegåvat och rätt

Av , , Bli först att kommentera 3

En riksdagspolitiker kritiserade media (journalister) för att de belyser miljöfrågan för stark och det anser politikerna har hjälpt miljöpartiet att komma till tals. Maxwell McCombs formulerade 1972 tillsammans med Donald Shaw dagordningsteorin. Den har blivit en av de viktigaste och mest undersökta teorierna om mediernas makt. I boken Makten över dagordningen: om medierna, politiken och opinionsbildningen, kan man läsa om detta. Riksdagspolitikern har rätt i och med att den mediala agendan styr vad folk i allmänhet tycker är viktiga frågor. Detta till trots att frågorna inte alltid är de viktigaste. Men i fallet med miljön kan det ju sammanfalla. Om man som politiker skulle fördjupa sig lite bättre i forskningen om detta finner man att det är en komplex fråga. På detta sätt blir det relativt obegåvat att utöva detta krig mot journalister, trots att kritiken skulle kunna upplevas som riktig. Men slaget är dömt att förloras.

För den opinionsbildare, politiker eller annan intressepolitiker som vill få gehör för sina uppfattningar är det en gammal och känd teori om hur man för upp frågor på den mediala agendan kallad dagordningen. Om man som jag arbetat i nästan tretton år i en av landets inflytelserikaste intresseorganisationer är detta en känd och använd verktygslåda för hur det går till att styra dagordningen. Och detta vet nästan alla politiker. Frågan är bara hur just miljöfrågan klättrar på dagordningens stege. Är det journalister själva i egenskap av ”miljöpartister” som satt agendan eller är det journalister som reagerat på intressenternas påverkande och opinionsbildande insatser? Flera journalister blev nog Trumpna av denne politikers påståenden. Men det ligger även i sakens natur att journalister i grunden har till uppgift att bland annat granska makten och då lutar man sig till synes något åt vänster. Det som stärker obegåvningen är att Donald Trump gärna utövar detta. Varför det inte gagnar det personliga varumärket att likna Donald Trump i detta hänseende.

Det är just i jordmånen av dagordningen och därmed tillika den mediala agendan man kan utöva påverkan allra bäst. Slut på lektion ett i påverkan.

Bli först att kommentera

In i oansvaret

Av , , 1 kommentar 2

Idag blev jag innerligt trött på allt det där med politisk debatt, politisk retorik och det samhällskritiskt granskande och debatterande. Jag kastar mig därför mig in i oansvaret för dessa viktiga frågor och vänder i stället intresset mot något mera likt det existentiella och med koppling till det filosofiska. När jag nu inte längre arbetar i en intresseorganisation som har till uppgift att både skrämma upp makthavare och föreslå bättre lösningar kan jag för evigt ta ledigt. Dock kommer jag att engagera mig bakom kulisserna för att kunna lägga en röst i valet i höst. Fy för det parlamentariska läget. För att till slut vara kortfattad och pragmatisk. Det är mera stimulerande att lyssna till upplyftande röster och att själv försöka formulera sig så att tankarna lyfter en. Då kan man efter bästa förmåga skriva något som gillas eller läsa andra.

I går var vi på besök hemma hos vänner från Eritrea och bjöds på mat och kaffe. Deras ceremoniella kafferitual fick mig att tänka över hur alldeles för snabba vi är och hur pragmatiskt vi ibland som oftast beter oss. Vi gjorde av med minst fyra timmar på det hela. Eller rättare sagt vi fick fyra timmar till förfogande för den sociala samvaron. Till sist vill jag citera Piet Hein, ”Vi lever så kort tid och är döda så länge”.

1 kommentar

Faktaresistens

Av , , 1 kommentar 4

I vårt samhälle är det viktigt att vara på sin vakt om vad som är fakta och inte fakta. Få har väl missat vad som hände när Donald Trump installerades som president i USA och hans talespersoner påstod att det var den största publiken någonsin vid en presidentinstallation. Nu var det inte det så för det fanns fakta som kunde påvisa att det var en större publik där när Obama installerades. Trots detta hävdade talespersoner från Trumps håll, när de konfronterades med fakta, att de presenterade vad de kallade för ”alternativa fakta”. Åsa Wikfors professor i teoretisk filosofi menar i sin nyutkomna bok Faktaresistens att det även handlar om kunskapsresistens. Åsa Wikfors säger att faktaresistens är oviljan att ta till sig fakta och att fakta är det som är sant. ”Det handlar om att tro det man vill tro” säger Wikfors. ”Det är sant att det står en häst i min trädgård om det faktiskt gör det”, skriver Wikfors.

”Alternativa fakta” är inte fakta för den skall vara sanna för att få kallas fakta. Det nyfunna begreppet alternativa fakta är ett språkligt angrepp och bedrägeri på det som är sanning och därmed fakta.

Som ett litet dagligt praktikexempel i vad som är fakta och vad som inte är fakta skall jag i korthet analysera den artikel som Tom Juslin skrev den 12 juli efter en intervju med mig i hans artikelserie ”En framtidsresa”. https://www.vk.se/plus/2398238/villy-vill-bryta-tystnaden-i-vindeln

Det som är sant är att undertecknad är nöjd med Vindeln och ser positivt på kommunen. Som belägg för detta finns bland annat det jag citeras; ” – Vindeln är en pärla. Om fler visste hur det är här skulle de flytta hit. Men då måste det finnas bostäder och visioner.” ”I fjol tog han och hans fru beslutet att flytta från Umeå.” ”Just bra kommunikationer och närheten till Umeå bidrog till att de tog steget ut i regionen.” ”Han upplever Vindeln som väldigt potentiell utvecklingsort.” Dessa fakta som jag för min del presenterat kan sägas vara hållbara för att dra slutsatsen att jag är nöjd med Vindeln och tillvaron där. Till detta vill jag säga att Juslin har återgivit mina svar på ett korrekt sätt. Det är med andra ord sant att jag är nöjd och därmed inte missnöjd.

I andra frågor påpekar jag att jag anser att det saknas dialog mellan politiker och kommuninnevånare. ”Han saknar all politisk diskussion i Vindeln. För en tid sedan skrev han ett inlägg i sin blogg med rubriken Varför så tysta?” ” – Företagare är egocentriska. De är väldigt fokuserade i sin förmåga och sina förutsättningar och de vill ha uppmärksamhet. Företagarna vill också ha bra dialog med politiker och tjänstemän, de vill ha snabba handläggningstider och de vill ha utvecklingsmöjligheter. Ett bra samhälle för företag, det är bra samhälle att bo i, säger Villy Hansen.”

Om man nu tänker sig att artikeln i VK den 12 juli läses av en något faktaresistent person d.v.s. en person som är ovillig att ta till sig fakta, som gärna vill ”tro det den vill tro”, kan andra slutsatser dras av artikelns innehåll. Till exempel att jag skulle vara missnöjd. Men det borde vara omöjligt att missa att jag faktiskt är en nöjd innevånare med Vindeln. När det kommer till det jag saknar, det vill säga, dialogen mellan politiker och medborgare bör slutsatsen inte vara att jag är en ”missnöjd” person. Fakta kan däremot vara att jag faktiskt anser att det saknas dialog mellan just politiker och medborgare och inte att jag skulle vara ”missnöjd”. Ser man artikeln i sin helhet får jag till och med anses mycket nöjd med Vindeln men har dock några förslag till utveckling och förändring. Men för den skull att man påpekar att det finns saker och ting att förbättra betyder det inte att det som är, inte skulle vara bra.

Slutsatsen skulle bli att den läsare som anser jag är en missnöjd person har bortsett från fakta och läst artikeln på ett faktaresistent sätt.

 

1 kommentar

Vill Vindeln växa?

Av , , Bli först att kommentera 2

Om Vindeln vill växa vet vi kanske inte helt säkert. Att Umeå vill växa vet vi men om människorna i Umeå vill att Umeå skall växa är inte helt säkert, fast många politiker vill det. Det jag tror mig förstå är att Vindeln har nytta av att det finns en växande stad på nära håll med goda kommunikationer. De riktigt små orterna i Sveriges inland vill naturligt återväxa från att ha krympt under många år. För Vindelns del skadar det inte att få växa lite till. Det skulle ge många självklara fördelar. Men var inte rädda. Vindeln kommer aldrig att bli för stort. Men jag kan undra över i fall Vindelns politiker har en utvecklingsstrategi för detta. I vart fall är det relativt tysta om det. Det som är viktigt är inte vad enskilda partier vill utan vad de tillsammans kommer överens om när valet är över. Men så fungerar ju inte valdebatten. Där gäller det att bjuda till och kanske bjuda över. I vart fall tycker jag att det andas förhoppningar i Vindeln. Bara pålningen och byggkranen gav goda signaler. Och till sist har jag ett budskap till politikerna och tjänstemän i Vindeln.

· Det är inte fel att snegla på resultatet av Företagarnas undersökning.

· Bästa politiker, se gärna till att synas på byn då och då, så att det uppstår dialog. Där var Carl Petersen ett föredöme i Luleå som gick ut på stan varje dag och ofta satt på kafé. Men vi har ju inget dagligt kafé i Vindeln.

· Ge gärna snabbare service i plan- och tillståndsfrågor.

· Ordna en intern tävling mellan politiker och tjänstemän om vilka som vinner i bäst attityd.

· Industrin är fantastisk i Vindeln men glöm inte alla andra små företag, allt från skogshuggare till pizzabagare. Dessa är ofta budbärare.

Innovationsdagen var ett riktigt bra initiativ.

Vindelns vision 2020:

”Vindeln är Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och företagsamma människor. Här skapar vi tillsammans hållbar tillväxt förenat med en kreativ, hälsosam och trygg livsmiljö.”

Ett samhälle där människor vill bo är ett samhälle bra för företagare.

Bli först att kommentera

Snälla, granska mera kritiskt!

Av , , Bli först att kommentera 5

Problemet med att väljare söker sig till partier med rutten människosyn, är naturligtvis inte att andra partier inte gjort det de anses skulle ha gjort. Det handlar snarare om att inte granska kritiskt, att inte ställa sig frågan vad ett ställningstagande och ett val betyder i en vidare bemärkelse. I början av trettiotalet lurade ett parti, skjortan av tyska folket. Men med hjälp av högern kunde de komma till makten. Folket var aningslösa, deprimerade och trötta på den politik som tidigare förts. Ju flera som anser sig vilja välja en viss politik desto mera legitimt blir partiet och dess politik i mångas ögon. Börjar sedan landets genom tiderna (s)törsta parti agera med (s)amma retorik har de legitimerat denna politik.

Dagordningsteorin har fört folk in i tron att det som media skriver om skulle vara de viktigast frågorna vid tillfället. Så är det inte, enligt bland andra forskaren Maxwell McCombs med sin bok ”Makten över dagordningen – om medierna, politiken och opinionsbildningen” (SNS Förlag). Gå på djupet, fråga mera och det visar sig att invandringsfrågan och migrationen inte är roten till allt ont och inte heller det viktigaste frågan för folket.

Vilket eller vilka politiska partier kommer att sälja sin själ och störta ner i det moraliska avskummet för att dra nytta av detta parti? Ett par har redan visat tendenser till det. Hur svårt är det att göra historiska jämförelser? Som dansk kände jag under min uppväxt, den gången inte så långt tillbaka, den unkna vinden av otvättade skjortor i brunt tyg flåsa mig i nacken.

Vilket är det unkna partiet jag talar om? Gissa och vem som helst kan få rätt.

 

Bli först att kommentera

I debatt- och åsiktsskuggans lugn

Av , , Bli först att kommentera 2

För en tid sedan hade vi besök av några vänner. Han är en känd f.d. politiker numera pensionerad. Jag fick frågan; Vad säger och tycker folk i Vindeln om politiken och vad säger politikerna? Då slog det mig att, det vet vi inte så mycket om. Men det är inte riktigt Vindelbornas eller Vindelpolitikernas fel eller tillkortakommande. Det är då jag ännu en gång inser att traditionell regional media såsom dagspress är orienterad mot större städer typ Umeå. På debattsidor är Vindeln inte ett ämne som behandlas. Ej heller finns det någon reporter som bevakar Vindelpolitikers åsikter. Det hade varit intressant att veta mera om vad folk i allmänhet tycker och vad politiker i synnerhet anser. Åtminstone skulle nog politiker vara intresserad av detta. I en annan norrländsk stad brukade denna f.d. politiker ofta röra sig ute på gator och på kafé för att få lyssna på vad folk tycker.

I Vindeln blåser det inte mycket. Men i vinter har det snöat en del. Om inte förr är ju detta år ett så kallat var fjärde år då det skall väljas. Då blir det nog dialog. Men oj, jag höll på att glömma att det brukar ju vara sådana där marknader på byn då olika partier står med sina färger och bjuder till samtal.

Jag tycker inte alls att det är tråkigt eller fel på något sätt att det offentliga samtalet och debatten är så tyst eller obefintlig. Tvärtom, för mig är det rena lugnet här i Vindeln mot Umeå där jag bott och Stockholm där jag jobbat de senaste åren. Här upp i skogskanten är det tyst. Utom att vi ibland kan hör ett och annat SJ-tåg nere i samhället. Men i sommar kommer Norrtåg, ett äkta sommartåg, att kanske kunna höras.

Bli först att kommentera

Kvartalsrapport Vindeln

Av , , Bli först att kommentera 6

Vi har bott i Vindeln i lite mer än tre månader. Därav en kvartalsrapport. Det skulle annars ha blivit ett års tillbakablick och en blick framåt. Jag kan konstatera att det är tyst och lugnt i Vindeln. I vart fall på ytan för det finns säker både sorger och bedrövelser inunder. Eftersom det inte finns någon s.k. synlig samhällsdebatt vet en nyinflyttad som jag, och inte så många andra heller, något om vad som rör sig i samhällets opinion.

Varför inte ta Västerbottens Kuriren, med VK-bloggen eller debattsidorna eller Folkbladet till hjälp i samtalet och låta röster bli hörda och bemötta? Går man in på ICA eller Coop får man då inget veta om Vindelns tillstånd och förmåga.

Det kan dock lätt konstateras att Vindeln har en stark industrikultur. Stark på olika sätt. Dels för sina framgångar och dels för sin röst.

Som alltid i intressepolitiskt sammanhang ryter organisationer ifrån. I Vindelns fall är det Företagarna som gör sig till talesperson för ”alla” företag. Jag skriver med avsikt ”alla” företag men verkligheten är dock inte sådan. Intresseorganisationer tallar sällan för alla. Kommunen den oförstående, ibland även tillkortakommande och något saktfärdiga, säger vissa företagare, anses ofta enligt organisationernas företrädare inte begripa saker och ting som hör till utveckling. I alla fall inte lika bra som intresseorganisationerna och företagarna själva, enligt dem. Företagare har under lång tid ofta ansett sig bättre skickade att veta hur en kommun eller ett land skall skötas. Men dessa är inte de enda som kritiserar kommuner. Till kommunen eller rättare sagt politikerna, det vill säga de demokratiskt valda människorna, och anställda tjänstepersonerna behövs alltid goda relationer.

Kommunen är liten med få anställda experter i förvaltningar och utgör i sig själv en trång sektor. Planarbetet går aldrig så fort företagare och annat folk vill. Det fattas bostäder säger de. Detta i likhet med många av landets kommuner. Men nu är planarbetet och snart nybyggnation på gång. För att inte tala om myndighetsutövandet som ofta är utsatt för kritik. För ett uteblivet eller senkommet utskänkningstillstånd går entreprenören inte sällan i taket.

Det står helt klart för mig att Vindeln har en stor utvecklingspotential som ett attraktivt samhälle och kommun att bo i. Redan i nuläget är det riktigt bra men det kan bli ännu bättre. Det är mycket som borde få en chans utan att slaktas för tidigt. Ett samhälle som är attraktivt att bo i är också ett samhälle som är bra för företagandet. Vindeln har en stor möjlighet vad det gäller till exempelvis attraktiv natur och då är det inte endast till gagn för företag inom besöksnäringen utan faktiskt för alla slag av företag. Infrastrukturen är viktig. Kommunikationerna är goda till och från norra Sveriges största stad. Den digitala infrastrukturen under Vinets vingar håller på att uppgraderas. Det jag kan sakna är vissa vardagskulturella företeelser såsom typ kaféliknande mötesplatser i centrum där alla kan mötas. Men det blir säkert till även det inom nära framtid.

Den elfte december fick jag förtroendet av Vindelns kommun att leda och vara moderator för ett dialogmöte om en s.k. biosförsansökan till Unesco. Företrädare för Företagarna i Vindeln, Vindelns kommun, kandidaturen Vindelälven-Juhtatdahka Biosfärkandidatur och övriga deltagare mötte upp. Resultatet av detta dialogmöte blev nog inte som några av motkrafterna kanske hade tänkt dig. Nej, denna gång gavs biosfäransökan en bättre chans. Från auditoriet tunga företrädare för sina företag ansågs det nog att inrättandet av en s.k. biosfär väl kunde stärka Vindeln och Vindelådalens varumärke. Biosfärkandidatur rätade ut frågetecken och tog med sig värdefulla synpunkter inför den slutliga formuleringen av ansökan. 2018 blir sannolikt även det ett gott år i Vindelns kommun. Som balanskonstnären, Villy Hansen.

Bli först att kommentera
Arkiv