Villy Hansen

Det är inte alltid som det verkar vara.

Vem tänker släcka ljuset i Vindeln?

Av , , Bli först att kommentera 1

Vem tänker släcka ljuset? Det är snart mörkt. Det är i dagarna det kan hända. Vart ligger elljusspåret? Det är heller ingen ovanlig fråga även för dem som arbetar inom besöksnäringen. Den 7 maj i år beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott i Vindeln att föreslå kommunstyrelsen att lägga ner elljusspåret Kläppaspåret. Arbetsutskottet bedömer att ”extern medfinansiering är en grundförutsättning för möjligheten av anläggandet av ett nytt elljusspår”. Dock återremitterades ärendet till ett senare tillfälle för arbetsutskottet den 12 juni 2019. Det är i dag. Det blir mörkt på kvällarna redan om några månader och ytterligare några månader senare kan det börja falla snö. En betydande ort i ett av de nordligaste snö-länen kan nu bli utan elljusspår. Dessutom handlar det inte endast om snöperioden utan ett elljusspår fungerar som ett något säkrare område även då det är barmark och mörkt. Många intressenter har lämnat skrivelser till kommunen i form av protester och goda argument.

Det är inte endast ekonomiska faktorer av typen arbeten, kommunikationer och utbildning som driver en kommuns utveckling och skapar attraktivitet. Det handlar även om kulturella faktorer såsom fritidssysselsättning för alla från mycket unga till äldre som vill känna trygghet och möjligheter att på olika sätt röra sig i närheten i samhället. Ett elljusspår är också en del av fostran och utveckling för våra yngsta. Dem vi skall vårda och värna om. Dem vars fritid vi så väl måste sörja för.

Hur ordnar man i så fall ”extern medfinansiering” som kommunen säger, och sedan möjligen kunna installera nytt belysningssystem på några månader? Hur kommer det sig att kommunen så plötsligt släpper bomben att nu är det slut med möjligheterna och tryggheten i skogen? Underhåll måste vara löpande för att det inte plötsligt skall uppstå en riktig smäll? Var fanns det kontinuerliga ansvaret under tiden? Vad man i första hand kan föreslå är att ge samhället ett betydligt bättre rådrum? Dock minst ett helt eller två år?

Naturligtvis är det även så att ett föråldrat elljussystem kan vara en säkerhetsrisk likväl som en betydande kostnad. Men låt oss säg att det kan handla om cirka ett hundra tusenkronor (100 000) för ett år.

Sista ordet är inte sagt. Ett utredningsuppdrag har gått till berörd tjänsteperson att presenteras för arbetsutskottet i dag den 12 juni 2019. Jag kan föreslå att beslutet blir att upprätthålla driften och spåret i två år under tiden som alternativ kommer fram.

Bli först att kommentera

Ett besynnerligt ställe

Av , , Bli först att kommentera 2

Han, den mindre snart fyra år, med de snabba skorna hade dinosauriestrumpor han sade var så ”cooola”. Lärde sig argumentera mycket tidigt och ville inte öppna den stängde dörren för lillebror, ett år med argumentet ”han kunde ju snubbla på tröskeln”. Mamma påminde honom om att lillebror klarar av strösklar. Han tyckte att pappa hade gömt godisvitaminerna på ett ”besynnerligt ställe”, högt uppe i ett köksskåp. Dessutom påstår han att mamma kör ”skrämmande fort”, fast hon inte gör det. Om man själv skulle ha varit lite dämpad i några dagar, blir man uppåt i humöret bara man hör honom prata. Som jag erfar går tiden fort så det gäller att vara med på resan. Det är rena cirkusföreställning när lille Oscar ett år härmar Carl snart fyra år, i det mesta. Det krävs inte så mycket för att glädja ”småen”. Det är roligt nästan jämnt. Man skall vara snäll mot barn och behandla dem med största respekt.

Bli först att kommentera

Nästan allt går an i SD

Av , , 2 kommentarer 3

Nästan allt går an i SD. Kladdar en av männen på kvinnobröst går det alldeles för lätt att lägga det till handlingarna. Det kommer nästa kladdare att veta. SD är inte att politiskt parti, vara sig för män eller kvinnor. Partiet är tyvärr till för något helt annat. Jag skuldbelägger gärna vem det vara månde för att ha den etiska kompassen helt ur funktion. Jag säger det än en gång. Om dessa sympatisörer hade bemödat sig att lära sig om vad nationalism, rasism, ideologier och partiprogram är hade partiet inte varit så attraktivt. Fram allt skulle lite historiekunskap inte skada.

2 kommentarer

Vad är bensinpriset bra för?

Av , , Bli först att kommentera 4

Först vill jag göra klart att inte jag heller gillar höjningar av bensinpriset. Dessutom undrar jag vad som är fakta och icke fakta. Med KPI och inflation, etcetera, att bilar nu för tiden drar mindre drivmedel per mil skulle innebära en bättre bedömning av vad man får för en tusenlapp av lönen i deg mot för exempelvis tjugo år sedan. Om man anser att livskvaliteten blir högra av att bo i bygder där man behöver pendla kan detta värderas. I fall man ideologiskt anser att ”hela Sverige skall leva” på lika villkor blir bensinpriset oacceptabelt. Om man är högavlönad miljövän kan bensinpriset aldrig bli för högt för då har man råd att betala två hundra tusen kronor mera för en liten batteribil och någon tusenlapp ytterligare per person när man nödgas flyga.

Bensinpriset nivå och höjning blir särskilt kopplat till glesbygd. Om jag skulle flytta till Stockholm, vilket jag inte skall göra, behövs säkerligen inte ens någon bil. Skulle jag flytta till Malå, Jörn eller någon annan viss avlägsen plats behövs bilen. Därför blir drivmedelspriset bland annat ett pris för glesbygd.

Bli först att kommentera

Flygskams skam

Av , , 3 kommentarer 4

Att söka undvika belasta miljön är ärevördigt. Men hur kom det sig att flyget kom i skottgluggen? Var det så de bäst bemedlade redan gjort sina resor, sett det mesta, och nu på äldre dagar kunde kosta på sig att sluta flyga? Dem som inte hade riktigt lika gott råd och som av olika skäl rest sällan och som prioriterat, sparat och sett fram emot resan till Medelhavet eller Thailand är sannolikt dem som inte vill försaka sin sällan resa. Ju bättre tågförbindelser som finns där någon bor desto lättare är det att så att säga, sluta flyga. Visst släpper flyget ut mycket fult men det finns mycket annat att förlita sig på för att vara skonsam mot miljön. Men nu anar jag att flyget på något sätt råkat komma högt på den mediala agendan varför många rusat till. Här har vi högst sannolikt effekterna av ”dagordningsteorin”. Maxwell Mc Combs formulerade 1972 tillsammans med Donald Shaw dagordningsteorin, som har blivit en av de viktigaste och mest undersökta teorierna om mediernas makt. Den innebär att det som behandlas högt och frekvent i media anser folk är de viktigaste frågorna. Min avsikt är inte att genera dem som faktiskt på detta sätt lägger sitt strå till stacken utan att i stället försöka förklara orsaken till tyngden på flyget.

Det kan även vara så att många blir flygrädda för att det passar sig och fungerar väl i deras dagliga liv.

Det skulle vara spännande om Ida Yttergren: Snart börjar vi tala om shoppingskam, DN tisdag 7 maj 2019, fick rätt. Det kommer jag att ansluta mig till. Det värsta är att jag då skulle kunna få pengar över till en extra resa till Thailand. Fy! Vad gör man?

3 kommentarer

Varför är det så svår att förstå

Av , , Bli först att kommentera 1

Retoriken, att säga det som är bäst ämnat att övertyga, är även till för att omvänt kunna analysera och förstå vad andra sagt och menat. Det gamla bedrägliga sägandet, att det ligger i betraktarens ögon, är ofta en ursäkt för att slippa ansvar för det som sägs och skrivs och därför helt lägga över det på mottagaren. Jag undrar ofta varför det skall vara så svårt för många att förstå olika begrepp som ofta används inom den politiska retoriken. Det är inte så att jag ställer samma krav som på empirisk semantik inom retoriken som inom vetenskapen. Men det vore bra om fler eller riktigt många kunde genomskåda det som sägs. Ett par begrepp som jag antar att inte så många vet betydelsen av och vad det leder till är exempelvis begreppen nationalism och kulturrasism. Det gäller att ha förmågan och intresset att upptäcka begrepp som används vilka ofta är förklädda i andra formuleringar och dyker upp i till exempel partiprogram och partiidéer. Det andra uppgiften är att överhuvudtaget kunna definiera begreppet som vad det är. Populärt sagt ”en spade är en spade och bör kallas en spade”.

NE. nationalism (franska nationalisme, av nation), tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.

NE. kulturrasism, begrepp använt inom humanvetenskaplig forskning för att beskriva en förenklad och ofta stigmatiserande syn på invandrare och minoritetskulturer.

Då kommer slutklämmen som är en uppgift, vilket inte så många gjort sin läxa om. Vilka politiska partier står för dessa begrepp, kan tro?

Bli först att kommentera

Vindeln har framtiden för sig

Av , , Bli först att kommentera 0

Vindeln har framtiden för sig. Inte så att det saknas positiv framtid för de andra kommunerna omkring Umeå utan Vindeln har en bredare utvecklingspotential än de flesta andra, anser jag. Med krav på exakthet kan man naturligtvis fråga sig var i kommunen denna utveckling kommer att ske. Det handlar om allt från nuvarande relativt goda kommunikationer till naturresurserna i omedelbar närhet och ett bra utgångsläge med arbetsplatser. Skulle sedan ansökan till att Vindelådalen blir ett UNESCO biosfärområde beviljas, stärks varumärket ytterligare av detta. Det handlar inte enbart om höga kostnader för bostäder i Umeå och i de andra lite närmare orterna utan om livsstil och arbetsplatsernas ändrade sätt att fungera. Det kommer att bli mera möjligt och tillåtet att arbeta större eller mindre tid på distans. Det gynnar valfrihet av bostadsort. Vindeln kommer högst sannolikt att växa något men dock sakta och säkert. Nu har det acceptabla pendelavståndet det senaste decenniet öket från omkring tre mil till omkring fem mil. Då ligger Vindeln bra till.

Till politiker och andra samhällsbyggare, så väl som företag, handlar attraktivitet och utveckling inte endast om ekonomiska faktorer såsom arbetstillfällen, daglig service och kommunikationer utan även om kultur och socialt liv. De kräsna och mest krävande grupperna är nog unga flickor i tonåren och uppåt några år, och de unga familjerna med barn kvar i hemmet.

Själv fyller jag sjuttio nästa år (2030), så jag hinner väl inte se så mycket av den utveckling jag nu vill förutspå. Men å andra sidan har jag ändå inte tänkt dö de närmaste decennierna.

Bli först att kommentera

2059

Av , , Bli först att kommentera 0

2059 är mycket helt annorlunda. Flera stora miljöfrågor är inte helt lösta men ger förhoppningar om framtida lösningar. Många fler sjukdomar kan botas än för fyrtio år sedan. Jorden kommer sannolikt att överleva men mänskligheten och moralen är det inte riktigt så förhoppningsfullt. Den högerorienterade nationalismen har genom en sakta men successiv formalisering brett ut sig och dominerar i det som en gång var det gamla EU. Det nya EU utgörs av färre länder genom att flera länder gått ur EU eller blivit uteslutna. Sverige är inget undantag och har inte sluppit undan de iskalla nationalistiska vindarna.  Humanismen och liberalismen är undertryckt och näst intill utrotad I de politiska maktleden och bland allt för många människorna. I Sverige har grundlagen ändrats. Endast nationalistiska partier och dess sympatisörer är tillåtna. Tidigare internet har ersatts av ett satellitbaserat system och staten gör tappra försök att kontrollera trafiken. All media är på olika sätt kontrollerat. Men det finns hopp. En efterföljare till en gång Anonymous har uppstått med ett helt nytt sätt att kommunicera. Det dagliga livet ser inte ut som det gjorde för omkring fyrtio år sedan. Människors sociala behov har fått nya möjligheter och man lever och interagerar på andra sätt än tidigare. Resor förekommer inte i samma utsträckning som de en gång gjorde. Nya organisationsformer har skapats med virtuella organisationer i universum. Flera företag är så stora att deras ekonomier och inflytande är större än många staters. Dessa företags makt och inverkan har gjort att flera stater har nödgats upprätta diplomatiska förbindelser med dem. Anselm Lund och hans familj är berättelsens huvudpersoner. Anselm har en bakgrund från ett högteknologiskt företag.  Av säkerhetsskäl är han van vid att vara kontrollerad av staten. Anselm har därför ett liknande “Säpo-skydd” för att han är en potentiell risk för utpressning och liknande brott från externa krafter. Anselm har återkommande utredningsuppdrag för både statliga och privata företag inom riskområden där intrång och andra brott kan begås. Anselm har just fått ett uppdrag av mycket brådskande karaktär i den statens korrektionsanstalten som en gång var Kriminalvården.

Bli först att kommentera

”Säg mig vem du umgås med…”

Av , , 4 kommentarer 0

”Säg mig vem du umgås med skall jag säga vem du är”. Ett ordspråk som är högst legitimt när det gäller dem som på något sätt vill umgås med SD. Nu har det hänt. Umgänget över den politiska moralgränsen. I dagens DI välkomnar PM Nilsson KD:s besked om att närmas sig SD. Ebba Busch Thor har nu bekänt den bruna färg som vi så länge anat. Kristersson verkar komma strax därefter. DN skriver ”Jag tänker inte försöka isolera dem”, sade Kristersson. Han reste inga ideologiska eller principiella invändningar mot det kontroversiella partiet. Och på frågan om han utesluter framtida samarbete sade han ”Vad som kommer att hända på längre sikt är det ingen som vet.” Det omdömeslösa som Kristersson säger är just, ”Vad som kommer att hända på längre sikt är det ingen som vet.” Men han borde båden kunna ana och känna igen historien. Det må vara så att det finns likheter mellan dessa tre partier men det är inte det viktigast, utan det avgörande är vad som skiljer dem åt.

Folk i allmänhets förmåga att granska fakta är usel för att inte säga riskfyllt för en god mänsklighet. Hur svårt kan det vara att läsa in sig på SD:s partiprogram och konstatera deras tragiska syn på kulturpolitik och hur de talar om ”nedärvd essens”. Och hur svårt är det att förstå Åkessons försåtliga retorik. Jag kommer inte ”stickande med nazistkortet” som en del anser att jag gör utan jag talar om fakta i vår samtid. Båda talar om ett annat politiskt landskap som om att det vore hållbara skäl för att ens förhandla med ett högernationalistiskt parti som har en rutten människosyn vad det gäller andra människor än dem de själva definierar som svenskar.

Det finns ingenting som inom en inte allt för lång framtid talar emot ett ultrahögerblock med SD, KD och M. Kalla därför inte en framtida och sannolik regering för borgerlig. Det blir heller inte en allians av den tidigare definieringen men möjligen en ultrahögerallians. Det finns antagligen två incitament som framkallar denna politiska prostitution. Hungern efter regeringsmakten och hatet mot socialdemokratin är sannerligen drivkrafterna bakom vurmen för SD. Vad man rent moraliskt kan trösta sig med är att uppfattningarna om SD inom både KD och M är delade. Därför finns det hopp om både onda och goda människor i båda lägren. En annan tragisk effekt av detta närmande är att ett parti som SD nu legaliseras. Det enda positiva med detta är att då törs SD-sympatisörer komma ut ur garderoben så man kan se vilka som inte får komma över ens tröskel.

4 kommentarer

Ibland en fulsektor

Av , , Bli först att kommentera 0

Villroy Hellsing hade en lång karriär bakom sig. Nu var han endast en föredetting. Det var dock inte helt sant för alla minnen fanns kvar. Men det där med föredetting var något negativt i sin valör hade han fått klart för sig. Osökt kom han att tänkta på betydelser såsom avdankad person, gamling, person med föråldrad kompetens etcetera. Men Villroy hade kommit över allt detta. Nu vågade han vara en föredetting. Därför kunde han med distans se tillbaka på erfarenheter han gjort. En av dem var upplevelsen att arbeta i den tredje sektorn, den ideella. Innan sitt första intåg i den ideella världen trodde han att den vara en blandning av privat och offentlig sektor. Men snart fick han erfara att så var det inte. Den var något helt annat. Det hade visserligen varit till stor nytta att han arbetat både i den privata sektorn och den offentliga. Men den offentliga sektorn är väl den värsta menade flera. Inte alls, ansåg Villroy. Den ideella var den mest nyckfulla, helt utan reglering och moralisk ryggrad. Visst fanns det undantag men de ryggradslösa och omoraliska exemplen var för många. I flera dunkla vrår av den ideella sektorn kunde man tumma på moralen, ibland med förevändningen att i det privata näringslivet skodde man sig sannerligen. Dessa argument och ursäkter kunde man även känna igen från den offentliga sektorn. I den tredje sektorn, den ideella, fanns inte annat en de stadgar som en viss organisation beslutat om. Och utifrån detta betedde man sig. Mobbing var inte helt främmande för vissa förtroendevalda. Hur många tjänstepersoner har inte känt av detta? Det Villroy hade grymt fått känna på. Men innan denna berättelse fortlöper skall verkligen sägas att det inom den ideella sektorn finns många riktigt goda exempel. Nu snart till den makabra historien. Fortsättning följer snar.

Bli först att kommentera
Arkiv