Villy Hansen

Det är inte alltid som det verkar vara.

Experimentet 2026

Av , , Bli först att kommentera 0

”Nu har vi äkta demokrati, sade Jolmer Syd”. ”Det visat sig att mångkulturellt inte är gångbart, sade Ebba-Stina Bull”. I ett försök att få regeringsinflytande och statsministerposten hade Medborgerliga Samlingspartiet (MS) gett sitt fulla stöd till Svenska Folkpartiet (SF). Redan vid riksdagsvalet 2022 fick Svenska Folkpartiet (SF) fortfarande så pass många röster att de kunde agera som ett tredje block trots att den gamla blockpolitiken hade krackelerat. Med trettiotre (33) procent av rösterna var SF det största partiet. Alla andra partier var därför nödgade att kompromissa för att hålla SF utanför inflytandet. Svekdebatt vara bara förnamnet på vad som följde. Man hade inte ansett att SF egentligen skulle förmå att ta ansvar för det inflytande de krävde. Därför lät man SF få visa vad de kunde klara av. Detta kom senare att kallas för Experimentet. Strategin var att SF skulle misslyckas med att få utlopp för sitt inflytande och därefter bli bortvalda. En sak misslyckade inte SF med. Nämligen att få makt. Sverige hade fortfarande en bräcklig grundlag som gjorde det möjligt att ändra på grundlagen så att SF gavs total makt att stifta lagar.

Det var nu Experimentet gick över styr. Genom år av förändringar i migrationspolitiken och på sättet man integrerade invandrare av olika slag kunde kostnaderna minskas avsevärt. Men budgetvinsterna kom inte att gå till gamla, till vård och till skola. Nu uppenbarades den första lögnen. Däremot mobiliserades polisen och integrerades med militären. Vi fick ett lugna på gatorna. Alla landets innevånare delade sin i svenskar och inte svenskar. Det blev tillåtet och lag på att dem som inte var svenskar skulle vara registrerade som ”icke-svenskar”. Alla personnummer reviderades för dem som klassificerades som ”icke-svenskar”. Den så kallade återinvandringslagen blev dyrbar men genomfördes och användes så att dem som en gång klassificerades som icke-svenskar mer eller mindre tvingades återinvandra till det land där de kom ifrån. Kyrkodemokraterna (KD) hyllade detta för nu hade man fått ett parti som var emot islam och den kristna kyrkan kunde räddas.

Många större företag som varit beroende av invandrad arbetskraft och som ofta var ledda av skickligt och begåvade medarbetare med annan nationalitet eller som klassificerades som ”icke-svenskar” lämnade Sverige. Till betydande del gällde detta även för de så kallade ”icke-svenskar” vilka arbetade inom vård och omsorg, servicenäring, underhållning, handel, hotell- och restaurang och flera andra näringar. Det gjordes mycket svårt för dem som valde att stanna. De fick inte krediter för vare sig privata investeringar såsom att köpa bil eller hus. Och för företag som behövde bankkrediter. Sakta med säkert rensades landet ut. De främlingsfientliga, dem som ansåg sig fått det sämre på grund av invandring, som röstar på SF började få det allt mer sämre. Landets kreditvärdighet sjönk och valutan följde med. Det blev dyrt att handla med andra länder och resa. Dessutom pågick en folkomröstning om att ett Svexit det vill säga ut ur Europa. Den kunde nu avbrytas för det stiftades en lag som gjorde folkomröstning omöjlig.

 

Bli först att kommentera

Vi skolkade aldrig

Av , , Bli först att kommentera 2

Det fanns en orsak till detta. Magistern kom in i klassrummet, satte dig på katedern och lade sitt ben över det andra. Med sitt något lockiga hår och höga vikar med pannan i tydliga veck och sin långa hals tittade han på oss, var och en. Hans röst var grov men mjuk och hade en västerbottnisk klang. Inte hade han förrättat upprop. Kan han ha räknat med att vi alla skulle vara där? Då började han berätta. Det var kristendomslektion. Då kan ni förstå att just detta var orsaken till att vi aldrig skolkade. Hans berättande klistrade oss fast i bänkarna och vi väntade bara på nästa mening. Magister Lindgren hade nyligen flyttat till Storfors med sin fru Stina. På samma sätt var det på historielektionerna. Vi var alltid där i tid för att inte missa något. En dag var det en av klasskamraterna som sade att magistern hade skrivit en bok som hette Plåtsax och vi var imponerade. Torgny Lindgren var vår klassföreståndare i tre år genom högstadiet. Detta satte naturligtvis sina spår hos flera av oss kan jag anta. För min del skrev jag en dag (2011) min C-uppsats i ämnet narratologi där jag analyserade hans genombrottsroman Ormens väg på hälleberget.

Senare i livet frågade jag honom hur han gick till väga när han skrev. Jo, sade han. Orden kommer till mig. Hur mycket skriver du om dagen? En sida, svarade han. Det är inte utan orsak att en avhandling om Torgny Lindgrens författarskap heter Konsten att upphöja det ringa. Där undersöker Marcus Willén Torgny Lindgrens litterära metod. Det kan jag inte alls göra anspråk på men dock fick jag övning i att förstå hur en berättelse är konstruerad. I vart fall lämnade vår magister Lindgren starka avtryck och de unga tonåringarna som annars kanske inte satt still i bänkarna eller ens var där alla gånger.

Bli först att kommentera

Godtroget folk

Av , , Bli först att kommentera 0

Med skräckförtjusning och fasa läser jag en artikel i dagens DN av Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, artikeln ”SD lär knappast foga in sig i en allmänsvensk mittfåra”. Jag blir återhållsamt nöjd över att få bekräftelse på min egen tolkning av de krafter och ideologier som ligger i grunden för SD. Det jag skriver handlar om etik och om vad en god människa skall vara. De allra flesta som sympatiserar med SD ser oftast till det pragmatiska och det som SD i sin presenterade politik har gemensamt med andra partier.

Vi vet att andra partier av strategiska och taktiska skäl inte vill förhandla med SD men en annan sida av ”beröringsskräcken” som handlar om ideologi och egna strategiska ställningstaganden diskuteras sällan eller aldrig. I synnerhet har väljare och sympatisörer till SD valt att missa det.

Men jag upprepar det igen. Det är vad som skiljer partierna åt man också måste se till, och det som några partier talar tyst om eller säger sig ha ”glömt eller inte känner till”. Det är inte endast partiledaren som i sin person och framtoning skall avgöra hur ett visst parti kommer att hantera sitt inflytande eller regera. I fallet SD är ju Åkesson en av nycklarna till partiets framgång. Men i riksdagshusets korridorer och ute i landet finns många som gärna tar över och i vart fall redan nu är tongivande för den politik som SD för, och för i sin dolda agenda. Låt mig citera Jonas Hinnfors.

”ideologiskt är SD starkt nationalistiskt identifierad för kampen för att hålla samman den egna svenska identifierade nationen är högt värderad.”

”Denna oro för att demokratins karaktär och kvalitet underbyggs också av att partiprogrammet lyfter fram ””folkstyre”” blir ””mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk”” (SD Principprogram 2011 s 6). För SD handlar migrationsfråga inte i första hand om att det skulle vara dyrt och administrativt besvärligt att hantera migranter.”

Nu kan det inte svårt att förstå hur ett parti som SD tänker och vad de vill åstadkomma och vilken stat de vill skapa. Här känner vi igen flera exempel, allt från det forna Tyskland fram till dagens Ungern och Turkiet.

”Kristersson har även anledning att se med oro på SDs väljarstrategiska förutsättningar. Som Jylhä, Rydgren och Strimling visat i forskningsrapporten ”Sverigedemokraternas väljare” (2018) hyser en rätt stor andel av SD väljarkår ”xenofoba” åsikter. Nästan hälften av SDs väljare” vill inte fåren invandrare ingift i familjen” (s71; cirka två tredjedelar ”föredrar att ha infödda svenskar som granne”; s 46) medan en tredjedel av partiets väljare svara jakande på påståendet att ”en del folkslag är mer intelligenta än andra” (s 72; egen uträkning.” NE, xenofobiʹ (en bildning till grekiska xeʹnos ’främling’; ’gäst’ och fobi), intensiv, irrationell rädsla för främlingar vilken kan bidra till etniska fördomar och invandrarfientlighet.

Nåväl, detta var ju deras väljare men hur lågt från trädet faller äpplet? Det ser ju i alla fall ut som att dem som till mycket stor del inte ser till människor slika värden har samlats kring SD. Man har även fog för att anta att SDs sympatisörer och väljare kommer att utöva stort inflytande på det egna partiet.

Alla som på olika sätt befattar sig med SD kommer att få erfara att ”ulven i fårakläder” kommer att ställa sina speciella krav. Ett mindre parti har redan nu varit ärliga och bekänt sig till SD. Ett annat parti lever något likt dagdrömmeri och försöker säga sig inte vilja ha befattning med SD men ändå verkar tro på ett kravlöst SD. Allt detta kommer sannolikt att ske i så små portioner att ingen riktigt kommer att märka det. Före den 28 februari 1986 kunde ingen föreställa sig att landets stadsminister skulle bli mördad på väg hem från biografen. Det är ett godtroget folk som bebor landet.

Bli först att kommentera

Illa mående

Av , , 1 kommentar 2

Hur skall vi komma att må bättre i det samhälle vi har nu? Jag börjar dagens skrivande med en dystopisk syn. Det räcker inte ens med att flytta till en minde ort. Även om livet i exempelvis Vindeln ser och känns bra för många. Men vi har särskilda och utpekade grupper som mår dåligt. Unga samiska renskötare är ett exempel. Ensamkommande unga som sökt asyl i vårt land är en annan grupp. De mobbade. Jag gör ingen jämförelse mellan några grupper utan jag kan konstatera att många mår dåligt. Undrar också över hur vi behandlar varandra när det gäller empati, sociala kontakter, den vanliga mobbingen både från vuxna och ungdomar? Skall man anlägga en buddistisk syn? Är det bara ”samhället” det är fel på? Vad kan vi själva göra i dag?

Jag läser dagens DN om psykisk ohälsa. ”Den psykiska ohälsan breder ut sig över hela världen” den har ökat dramatiskt de senaste 25 åren. skriver DN. DN refererar till en artikel i den ansedda tidskriften The Lancet. Från en artikel av huvudförfattaren Vikram Patel, professor vid Harvard Medical School i USA.

”I Sverige syns en ökning av den självrapporterade psykiska ohälsan. Tydligt märks den hos skolelever. Där den ökat ända sedan 1980-talet.” Man måste börja jobba med ohälsan innan det bryter ut. Klarar man inte nian är man körd. Då kommer man inte in på andra utbildningar, man klarar sig inte att få jobb med grundskoleexamen.

Den 10 september 2003 mördades Anna Lind På NK i Stockholm. 2006 konstaterades stora brister som ett resultat av den psykiatriutredning som tillsattes efter mordet på Anna Lindh. Slutsatsen var att psykiatrin måste prioriteras och sedan dess har regeringarna gett flera stimulansbidrag för att hjälpa landstingen lägga mer pengar på psykiatrin. Men det verkade inte har räckt till på långa vägar. Väntetiderna till BUP är allt för långa. De ungdomar som passerat 18 måste söka vuxenvärld fast många av dem inte är vuxna. Vad kan vi själva göra i dag, i väntan på att andra och ”samhället” skall göra det bättre?

 

1 kommentar

Makt brutna löften

Av , , Bli först att kommentera 0

Makt enligt NE, makt, inom samhällsvetenskapen antingen handling, dvs. maktutövning, eller förmåga, dvs. maktresurser. Jag väljer därför en av definitionerna i NE.

I dessa dagar av ansatser till regeringsbildning, är begreppet makt aktuellt. Ett politiskt parti vill naturligtvis skapa förmåga att utöva sitt inflytande för sin politik. Ett politiskt parti vill sannolikt inte förlora den makt och det inflytande de redan har. Vissa kallar dem då för ”ett maktparti”. Några har som exempel alltid kallat Socialdemokratiska partiet för ett maktparti. Fundera på hur det kommer sig? Kanske för att det är partiet som genom tiderna innehaft den mesta makten. Men frågan man kan ställa sig är om inte alla partier kan vara maktpartier i någon bemärkelse. Om man till exempel är beredd att tumma på moralen för att komma till makten vad är det då för slags parti?

Ett annat begrepp är löftesbrott. Den närmaste tiden kan vissa politiker inte sjunga psalmen som Lewi Petrus skrev 1939, Löftena kunna ej svika. I synnerhet när man lyssnar på den avslutande strofen i varje vers ”Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror skall finna, löftena de stå kvar.” Halleluja!

Bli först att kommentera

Vetenskapligt belägg för osjälvisk

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu har jag smått vetenskapligt belägg för att det lönar sig att vara osjälvisk. Jag skrev för en tid sedan ett inlägg; ”Vem borde jag vara?”, Var en god människa, uppmanade jag.

”Det lönar sig att vara osjälvisk Stockholms universitet 8 oktober, 2018 Humaniora, Hur går det för den som beter sig osjälviskt och gör uppoffringar för andras skull? Enligt en tvärvetenskaplig studie av forskare från bland annat Stockholms universitet tenderar osjälviska personer att få både fler barn och högre lön, jämfört med mer själviska personer. Resultaten presenteras nu i tidskriften Journal of Personality and Social Psychology.”

Det är heller inte framgångsrikt att vara osjälvisk. ”Resultatet går tvärtemot teorier om att själviska människor lyckas sno åt sig mer pengar genom sin själviskhet vilket föreslagits inom tidigare forskning.”

”Tidigare psykologisk och sociologisk forskning har visat att osjälviska personer är lyckligare och har bättre sociala relationer. Studien “Generosity pays: Selfish people have fewer children and earn less money” fokuserar på osjälviskhet ur ett ekonomiskt och evolutionistiskt perspektiv.”

Jag såg inte det jag skrev om att vara osjälvisk som något som direkt skulle löna sig utan det var en rent etisk fråga för mig om det goda.

Bli först att kommentera

Diskutera mera politik

Av , , Bli först att kommentera 0

Det borde diskuteras mera politik. Varför? I allmänhet har folk för liten kunskap och vad de egentligen sympatiserar med eller ställer sig emot. De borde träna på att tänka efter i sin argumentation både för och emot. De borde ibland få mera mothugg. Den vanligaste svagheten i argumentation är att argumentet inte är relevant d.v.s. hör till saken, trots att det kan vara sant. Då blir ju argumentet svagt. Men nu råkar det vara så att politik är en känslig fråga att diskutera. Varför? Erfarenheten och vetenskapen understryker att konflikter och motsättningar som grundar sig på värden är de svåraste att lösa och komma överens om. Det är lättare med olikheter i tolkningar och intressen. Politik blir därför lätt en fråga om värden när det diskuteras.

Politik är inte endast något pragmatisk utan även något idé- och värdemässigt. I synnerhet utgör detta ett par exempel som höger, vänster, allians och rödgrön. Ett särskilt exempel råkar uppstå när man endast ser till pragmatisk politik och vad som förenar. Det kan vara ett försåtligt och ödesdigert sätt att se på saken. Här bör man absolut titta på värdegrunden för ett alternativ. Vad har alternativen för saker som skiljer dem år? Vilka är värdegrunderna och ideologierna för ett visst alternativ? Det är inte lätt att välja för man får inte vara faktaresistent och kunskapsresistent. Min uppfattning är att denna irritation och stingslighet i politiks diskussioner ofta kan bero på att det saknas hållbara argument.  Min uppmaning är att pröva dina argument, diskutera det allra känsligaste med vänner och bekanta. Man var medveten om att en del inte längre kommer att till synes vara ”vänner” längre.

Jag försöker vara objektiv och saklig genom att ställa kompletterade frågor till dem som presenterar ett visst argument eller framför en tes, ett påstående. Men å andra sidan är jag rätt driven i att granska argument för jag har bland annat studerat retorik. Visste ni att retorik omvänt kan användas till att granska och ifråga sätta vad som sägs och skrivs? Det betyder att den retoriska förmågan är ett demokratiskt verktyg. Det borde läras ut retorik redan i grundskolan för retorik är ett granskningsverktyg. I dessa källgranskningens tider gäller det att inte tro på allt vi ser, hör eller läser.

 

Bli först att kommentera

Ordet är ditt

Av , , Bli först att kommentera 0

En blogg är en styrka för den som vill uttrycka sig, en möjlighet för ordet. Jag kan bli bestulen eller på annat sätt bli av med på nästan allt. Tyvärr. Mina tillgångar, mitt offentliga anseende och den sociala tillhörigheten. Men ordet kan ingen ta ifrån mig, ordet, oavsett det skrivna ordet eller det talande ordet. Jag kan ge uttryck för min glädje, min sorg, min fantasi och mina önskningar i ord och meningar. Dessutom är ordet mitt demokratiska verktyg för invändningar eller bifall. Jag kan även i ordet finna glädje, tröst och förhoppningar i vad andra har skrivit. Vad jag under tiden skriver kan ge mig tankar och reflexioner om för mig viktiga ting. Kanske jag kan komma till sans i ett överilat ställningstagande. Själva texten är medierande vilket innebär att jag kan stanna upp, gå tillbaka, reflektera och komma till djupare insikt och få andra perspektiv. Genom att läsa vad andra skrivit kan jag bli medveten om det jag kanske inte själv kunnat komma fram till eller ens formulera. Att skriva och läsa är att vara människa. Det kan hjälpa mig att vara en god människa.

Bli först att kommentera

Sila mygg och svälja kameler

Av , , 4 kommentarer 1

Sila mygg och svälja kameler har nu fått sin rätta innebörd. Nu kan det sägas rent ut. Och det kommer att skapa kritiska synpunkter om mig. Jag har vänner som röstar på Moderaterna. Men jag kritiserar endast dem av Moderaterna eller andra partier som på något sätt vill ha med SD att göra. Detta rör den Moderata ledningen, dem som ”ser till vad de har gemensamt med SD” men bortser helt från de andra sidorna hos SD om lika värde, synen på osvenskhet, att dela upp människor, och andra ting SD talar tyst om och som Åkesson säger sig ha ”glömt”, och effekterna av att göra ett parti som SD inflytelserikt. Konsekvenserna av att låta SD vara med om att få makt i kommunerna kommer sannolikt att i någon grad normalisera SD och lockar ut en del från mörkret där de sagt sig vara mobbade för att de röstat på SD. I dagarna pressar Carl Bildt, Kristensson att ta över regeringsmakten med hjälp av ett passivt stödparti. Nu är Bildt naiv eller mycket hänsynslös som inte tror att SD kommer att begära något för detta. ”Ett passivt stöd” är en försköning av ”med hjälp från”.

För det kritiskt granskande ter det sig skrattretande hur ledande politiker i dag gör allt för att genom otydliga formuleringar och rutten retorik försöker hitta sätt att på något vis ta till sig SD för att söka makten. Ebba Busch Tor har redan förlorat mänskligt anseendet genom att tydligt deklarera allt från sin beundran för SD till sin aversion för mångkultur.

Jag kan inte falla död ner av beundran för människors förmåga att bortse från fakta och deras klandervärda förmåga att se saker och ting kritisk och utifrån flera perspektiv.

Känner ni igen detta? ”Det inträffade i så små steg att ingen förstod något?”

4 kommentarer

Vem borde jag vara?

Av , , Bli först att kommentera 1

Vem borde jag vara? Mig själv så klart, svarar det flesta. Ibland kan man inte så lätt välja för det inre tränger obönhörligen igenom som när du trampar på en blöt fläck med torra strumpor. Det finns en autostrada, en flerfilig motorväg, en mångfald av stigar där du kan röra dig mellan osjälvisk och självisk, Det är nyttigt att balansera på linjen mellan osjälvisk och självisk, egennyttig och oegennyttig och egoistisk och altruistisk. Det finns även vägar att gå längs där du startar på generös, förstående, vänlig och empatisk och längre bort passerar gränsen för det anständiga. En filosofisk fråga men kan ställa sig är var på sträckan borde man uppehålla sig? En annan av många frågor kan bli, om det är lönt att vara på en viss punkt. Men så snart man börjar fundera på vart det är lönt att vara startar men sin bana på försåtligheten stig. Skulle man däremot fråga sig vart man borde vara är man en läraktig människa. Om man känner djupt och har klart för sig var man hör hemma åt det i allmänhet ansedda som den goda sidan, är man en god människa.

Att uppehålla sig långt åt det goda hållet, så att säga betalar sig oftast väl. Den hårde förhandlaren kan vinna en uppgörelse men skapar tunna överenskommelser. Den egoistiska, själviska och oegennyttiga människan vill man oftast ge igen på när man får chansen. Dessutom för dessa typer av människor sämre rykta. Det personliga varumärket dalar i anseende. Vad folk i allmänhet inte riktigt har klart för sig är att andra har mycket att säga om en själv, oftast utan att man själ för reda på det.

Vi utgör alla en del i omgivningen och förutsättningen för andra, på arbetsplatsen, på fritiden och hemma. Det är med andra ord inte ens ensak hur man är som människa. Om det skulle finnas ideologier som man inte finner förenliga med det goda kan man alltid utestänga dessa, oavsett om till och med en majoritet redan slagit in på den onda vägen. Var en god människa!

Bli först att kommentera
Arkiv