Sonja(s) blogg

”Äldreomsorgen en kvinnofälla”

Av , , 4 kommentarer 4

I dagens VK finns en artikel med rubrik "Äldreomsorgen en kvinnofälla". Läs den. Mycket tänkvärt.

Jag är övertygad om att om vi inte är vaksamma så kommer vi dithän att det är de rika som har råd att köpa privata tjänster som kommer att få bra vård i framtiden. Övriga får nöja sig med vad en nedbantad offentlig vård har att erbjuda. Vilka är det då som kommer att vårda? Jo, det är lågutbildade kvinnor med deltidstjänster. Alternativt tvingas kvinnor till vårduppgifter i hemmet som ibland nästan är omöjliga att klara av.

Är det ett sådant samhälle som vi vill ha? Inte jag i alla fall och jag är övertygad om att det är många fler som vill ha ett samhälle där vi solidariskt delar på ansvaret vad gäller vård och omsorg. Det skall inte vara så att för att jag har pengar så skall jag få helt andra förutsättningar till ett bra liv när jag blir gammal. Vi måste värna om vår gemensamma  offentliga vård där behovet avgör och inte pengapungen.

Vi måste också se till att alla familjer skall känna sig trygga med att när man blir gammal och behöver vård så är den av bra kvalité och tillräckligt omfattande.

Då kan också alla kvinnor få mycket bättre förutsättningar till ett jämställt liv.

På vilket sätt skall vi då vara vaksamma? Det finns ett enkelt svar på det. Rösta rött den 19 september. Rösta på socialdemokraterna.

4 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Pengar

Av , , 1 kommentar 2

Idag har vi haft Vård- och omsorgsnämnd med bla bokslut och verksamhetsberättelse för 2009 på dagordningen. Känns otroligt bra att vi slutade på ett + resultat. Efter ett antal år med underskott känns det bra att kunna redovisa överskott.

Nu finns det ju en del förklaringar till överskottet och om man tittar på varje enhet för sig så finns det både – samt + för olika verksamheter. Men det sammanlagda resultatet redovisar ett överskott.

Toppen och grattis till alla som arbetat under året och gjort sitt för att förvalta våra skattepengar väl. Det arbetet måste vi fortsätta med även framöver på bästa möjliga sätt.

Tänk om vi hade ett antal miljoner till att använda till vår verksamhet. Vad skulle de användas till? Tänk om vi kunde få ge lite extra guldkant till alla som behöver det. Tänk om vi kunde arbeta med enbart kvalité i fokus och inte behöva tänka på om vi klarar budget. Skulle det vara lika kreativt att arbeta då? Eller skulle vi slå oss till ro och låta allt rulla på?

Jag tror att det ibland kan vara utvecklande att ha lite begränsade resurser. Det tvingar fram andra lösningar som man kanske inte skulle ha tänkt på annars. Lösningar som visar sig vara minst lika bra och ibland tom bättre.

Det finns dock en gräns på när det blir kreativt och när det urholkar en verksamhet. Det stora överskuggande problemet är då, när sker det? Jag tror att svaret på den frågan får man inte förrän efter ett tag när olika konsekvenser har visat sig.

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Positiv utveckling

Av , , Bli först att kommentera 2

Sitter och försöker summera det som varit de senaste dagarna. Ibland har man en känsla över att ingenting händer, att allt går väldigt långsamt men om man verkligen sätter sig ner och tänker sig in hur det var för en tid sedan så inser man att det hela tiden händer saker.

Det är det som gör det så spännande att vara politiker. Att få vara med och utveckla verksamhet till något som man tror fullt och fast på.

De senaste dagarna har jag bla varit på möten vad gäller ungdomsfrågor i kommunen. Kul att vi är så många som verkligen vill satsa på våra ungdomar. Det  är otroligt spännande med den verksamhet som bedrivs på Stjärnhuset och de tankar som finns på utveckling av arbetet där.

Jag har också varit på möte med representanter för pensionärs- och handikapporganisationerna i kommunen. Det ger också möjlighet till utveckling att höra synpunkter från dem och sedan försöka förbättra så långt det är möjligt utifrån de synpunkter som kommer.

Ibland kan man tro att det bara handlar om besparingar och försämringar inom den kommunala verksamheten men det är inte sant. Det händer hela tiden förbättringar och utveckling av verksamhet men det är mera undanskymt och hamnar inte på löpsedeln för någon tidning.

Där kan man kanske vara mera självkritisk och bli mera aktiv med att visa på allt det som är bra och positivt i kommunen.

Men där kan vi kanske alla medborgare i Vännäs också tänka på hur vi pratar om vår kommun . Vi pratar många gånger om att vi måste få fler att flytta till Vännäs och då är det oerhört viktigt att vi alla har god kunskap om hur vi har det och sedan framför det till alla som skulle kunna tänka sig att flytta hit.

Jag vet i alla fall att jag kommer att göra vad jag kan för att marknadsföra oss som en kommun som är bra att bo och leva i.