Sonja(s) blogg

Borg ifrågasätter kommunlöner

Av , , 2 kommentarer 6

Det är länge sedan jag har blivit så arg när jag läst en artikel som jag är nu. Fast egentligen varför blir jag arg, detta är inget nytt, detta är väl vad moderaterna hela tiden strävar efter. Att sänka lönerna för vissa och skapa en underklass.

läs artikeln: www.svd.se/naringsliv/borg-ifragasatter-kommunloner_6052003.svd

Vad de kommunanställda verkligen behöver för att vi skall ha ett bra samhälle med bra vård och skola är att vi ser deras arbete som något viktigt. Något som är kvalificerat och som uppskattas.  Vi måste höja statusen vad gäller arbeten som görs i kommunen. Det finns ingen i Sverige som klarar sig utan det arbete som de kommunanställda gör. Ett sätt att höja statusen är att erbjuda heltidsarbeten och högre löner, inte att sänka lönerna.

Det är också dags att vi uppnår rättvisa vad gäller skillnader mellan kvinnors och mäns löner men det är nog helt bortglömt för moderaterna.

Vi måste också kunna konkurrera om de ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden. Vi måste kunna erbjuda bra villkor så att vi får den kompetenta personal som vi behöver till våra äldre, handikappade och i skolan. Det kommer vi inte att få om vi skall  sänka ingångslönerna. Det kommer att göra att ingen som har möjlighet att välja kommer att välja kommunen som arbetsgivare.

Florense Nightingale finns inte idag.

Nystart- för tillväxt och rättvisa.

Av , , 3 kommentarer 2

Jag tycker det var befriande att höra Håkan Juholts tal idag. Det blev ett tydligt besked om att våra grundläggande värderingar är det som vi måste arbeta för att göra tydliga för alla.

Det var något som vi inte lyckades tillräckligt bra med i valet.

Jag är speciellt glad över hans ord vad gäller jämställdhet. Utan jämställdhet så kommer vi inte att kunna bygga det samhälle vi vill ha. Det är dags att ta tag i det på ett starkt och tydligt sätt.

Jag tänker tex på villkoren för alla kvinnor som arbetar i vården. Vårdarbete är ett kvalificerat arbete som inte uppskattas tillräckligt. Vi måste se till att det är möjligt att försörja sig på sin lön. Det innebär att både tjänstgöringsgrader och löner måste höjas.

För att göra detta krävs det en annan politik från regeringshåll.

Kommunerna lever under en mycket ansträngd ekonomi så hur stora ambitioner man än har som kommunpolitiker så är man låst vid att det saknas pengar. Kommunerna måste få medel för att kunna rätta till den ojämlika arbetsmarknad som det innebär med att de som arbetar med mjuka värden betalas sämre än de som arbetar med hårda värden.

Men för att göra detta krävs det att man i grunden tycker att alla människor är lika mycket värda. Och då handlar det lika mycket om jämlikhet mellan kvinnor och män som hur man värderar de som arbetar i vården respektive i industrin.

Jag tror inte att det kommer att hända så mycket med nuvarande regering men efter nästa val när vi får Håkan Juholt som statsminister så har jag stora förhoppningar om att det kommer att bli skillnad.

3 kommentarer
Etiketter: , , ,

Vännäs Hemvårdscenter

Av , , 2 kommentarer 3

 

Denna vecka har inneburit ytterligare en invigning.
 
Vi har invigt Vännäs Hemvårdscenter.
 
Det är ett samverkansprojekt mellan Vännäs kommun och Hälsocentralen Tre Älvar som har beviljats medel från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att utveckla vård och omsorg kring de mest sjuka äldre.
 
Tanken är att utveckla en gemensam hemvårdscentral i Vännäs där verksamheten som ska bedrivas är ändamålsenlig, trygg, säker och till nytta för de individer som är i behov av stöd, vård- och omsorg . Verksamheten ska bedrivas med individen i fokus, med god kvalitet
och vara framåtblickande.
 
Det mest synliga just nu är att alla aktörer har flyttat till gemensamma lokaler för att det rent fysiskt skall vara lättare att samverka. Nu skall man även utveckla och fördjupa arbetssätt mellan alla som är inblandade i vården av våra mest sjuka äldre. Vi har även tidigare haft ett bra samarbete men det finns ju inget som inte kan bli ännu bättre.
 
Det kommer att bli mycket spännande att följa det arbete som nu kommer att ske under de 3 år som projektet löper. Min och jag tror allas förhoppning är ju att det sedan skall leda till något bestående. Jag är övertygad om att Vännäs kommer att med detta projekt visa vägen för andra kommuner hur man kan göra för att förbättra vården av våra äldre.
 
I och med att vi är olika verksamheter, kommun och landsting som arbetar kring samma människor så är det viktigt att vi samarbetar och använder de resurser som vi har på bästa sätt.
 
Jag är övertygad om att vi med detta projekt kommer att ge våra mest sjuka äldre i Vännäs en ännu bättre vård och omtanke.
 
Lycka till vill jag säga till alla inblandade, tillsammans är man starka och kan utföra underverk.
2 kommentarer
Etiketter: ,

Invigning av AKKA

Av , , 1 kommentar 4

Så har verksamheten äntligen kommit igång på vårt boende för ensamkommande barn, Akka. Igår var det invigning för de som har varit och kommer att bli berörda av verksamheten. Det var mycket folk som kom. Det var en trevlig stämning och mycket positiva åsikter om den verksamhet som vi nu startat. Det var kul att se att personalen har fått till lokalen så trevlig redan från början.

Jag tror och hoppas att de ungdomar som nu kommer att ha sitt hem där skall trivas och känna att Vännäs är ett tryggt ställe att bo på. Hittills har det kommit 6 ungdomar och enligt uppgift komer det 5 till nästa vecka. Sedan är det fullt. När sedan någon är mogen för att bo i egen lägenhet eller får ett avvisningsbesked så kommer det ju att komma nya.

För en del handlar det ju om att att integreras i vårt land och vårt samhälle och för en del handlar det om att ha en bra tillvaro hos oss fram tills man får besked om att man inte får stanna i Sverige och åker iväg.

Lycka till vill jag säga till alla som nu kommer att arbeta med att dessa ungdomar skall få ett så bra liv som möjligt.

Jag är övertygad om att med alla dessa goda krafter som jag såg en del av igår så kommer det att gå bra.

Jag vill också säga Välkommen till de ungdomar som kommit eller som kommer att komma till Vännäs.

 

1 kommentar
Etiketter: , ,

Bra val

Av , , 4 kommentarer 2

Så har vi en kandidat till partiledaruppdraget samt förslag till en ny partisekreterare. Jag tror att det kommer att bli mycket bra med Håkan Juholt som vår ordförande. Jag ser fram emot lite tuffare debatter och en tydligare politik från socialdemokraterna. Det tror jag att vi får nu.

4 kommentarer
Etiketter: , ,

Grattis Vännäs Frivilligcenter!

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Den 16 mars firar Vännäs Friviligcenter 10-årsjubileum.

Frivilligcenter är en verksamhet som vi i kommunen är oerhört stolta över. Verksamheten stödjer anhöriga som vårdar någon i hemmet eller anhöriga til någon som bor i särskilt boende.

Frivilligcenter samarbetar med ett flertal andra organisationer i Vännäs. Detta samarbete är väldigt viktigt för att verksamheten ska fungera.

Frivilligcenter drivs i samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Vännäs Kommun, Hälsocentralen Tre Älvar (Vännäs Vårdcentral), PRO, SPF, RPG, Röda Korset och Svenska Kyrkan.

För mer information läs här.

Under de 10 år som nu Frivilligcenter har funnits så har mycket hänt. Många har fått stöd och många har varit med och gett stöd. Jag vill uppmärksamma alla och hoppas att verksamheten skall fortsätta många år till. Jag är övertygad om att vi alla måste hjälpas åt för att vi skall få den fina äldreomsorg som vi alla vill ha. Där är både frivilliga krafter och anställd personal  viktiga delar till helheten.

Ett stort Grattis och Tack vill jag rikta till Frivilligcenter och alla dem som gör den verksamheten möjlig.