Sonja(s) blogg

Alla som vill kan nu jobba heltid

Av , , 2 kommentarer 8

Nu händer det saker igen i Vännäs. Nu erbjuds alla, inom Kommunals område, som arbetar i äldre- och handikappomsorgen att arbeta den tjänstgöringsgrad som man önskar.  Varje år skall man bestämma sig hur mycket man vill jobba året framöver.

Det kommer att vara en flexibel arbetstidsmodell med sk verksamhetsanpassade scheman som innebär en större möjlighet för var och en att påverka när man skall arbeta och hur mycket. Med verksamhetsanpassade scheman så ser man också till att kvaliten på varje arbetsplats blir så bra som möjligt.

Om ens egen arbetsplats inte behöver alla timmar som personalgruppen vill jobba så skall man gå till en annan arbetsplats som har behov. Inom vår verksamhet finns det alltid behov av vikarier för sjukdom eller annan ledighet så på detta sätt så kommer ordinarie personal att täcka en stor del av dessa vakanser.

Jag tror mycket på detta sätt att planera verksamheten. Det finns fördelar både för de som vi är till för, äldre och funktionshindrade, samt för vår personal.

Äntligen är vi i Vännäs på väg mot

Heltid en rättighet deltid en möjlighet