Sonja(s) blogg

Arbetskläder samt nattbemanning

Av , , 1 kommentar 7

Så har vi då idag tagit beslut i kommunfullmäktige angående budget för 2012. Det kommer att innebära många olika saker, både positiva och andra lite mindre positiva precis som vanligt när man tar beslut om budget..

Nu skall vi i nämnderna precisera hur detaljerna skall se ut och det arbetet kommer vi att göra i höst. Men några saker tydliggjordes i budgeten från KF. Det är ett antal områden som vi politiskt tydligt har tagit ställning till och öronmärkt som jag är väldigt glad över att kunna redogöra för.

För vår del är det att vi får pengar till att införa arbetskläder i både äldreomsorg och i handkappomsorg. Detta är ett önskemål som har framförts från verksamheten och som är jättekul att kunna tillgodose. 

Dessutom så kommer det öronmärkta pengar för att öka kvaliten vad gäller nattbemanning på våra särskilda boenden i äldreomsorgen. Från 2012 så kommer vi att ha en nattpersonal på varje boendegrupp, gäller alltså både på Vännäsby Äldrecenter och på Borgmästargården.

Dessa två saker ökar kvaliten både för de som bor på våra äldreboenden samt även för vår personal i handikappomsorg och äldreomsorg.

Jättekul att vara med och besluta om dessa saker.