Sonja(s) blogg

Att ta ansvar

Av , , 8 kommentarer 8

Det har blivit många reaktioner på vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag om att stänga ett gruppboende för dementa i Vännäs. Jag kan förstå det.

Jag förstår framför allt de reaktioner som kommer från dem som har sina anhöriga boende där. Det är alltid jobbigt att flytta och framför allt jobbigt för en dement person.

Däremot har jag svårare att förstå vissa politiska företrädares reaktion.

Nu är det så att vi ända sedan oktober 2010 har haft tomma platser. Som mest har det varit 15 platser tomma, den senaste tiden har det varierat mellan 6-8 platser.

Vi har för stor kostym och det kan inte vara en tillfällig trend då det pågått så länge. Att inte göra något anser jag vore helt oansvarigt. Vi måste anpassa oss till verkligheten.

Dessutom så har vi svårigheter att klara ekonomin. Vi vet att nästa år så skall vi klara verksamheten med ungefär samma summa pengar som i år. Med samma summa pengar skall vi alltså klara alla ökade behov som uppstår och det kommer inte att bli lätt. Väldigt stor del av vår budget handlar om kostnader som vi inte kan göra något åt, som är lagstyrt. Vi är tvungna att bli effektivare dvs minska våra kostnader.
 
Jag är övertygad om att alla skattebetalare vill att vi förvaltar våra gemensamma skattepengar på bästa effektiva sätt.
 
Hur går vi då tillväga? Vi måste naturligtvis se till helheten av vår äldreomsorg. Alla som bor i våra boenden och all vår personal måste behandlas på samma sätt.
 
Vad kan vi då göra som säkerställer att vi har tillräckligt antal platser i särskilt boende, behåller så bra kvalité som möjligt och samtidigt ger bra ekonomisk effekt?
 
När vi i arbetsutskottet har ställt oss de frågorna så har vi kommit fram till att vi föreslår att stänga Orion.
 
Orion har 8 platser, vilket motsvarar vår överkapacitet, det är vårt dyraste boende, det har dubbelrum vilket inte motsvarar de krav som är idag, det ligger lokalmässigt så att det är lätt att knoppa av. Det ligger lite för sig själv, skulle kunna användas till något helt annat.
 
Alternativen är att stänga en grupp på det nybyggda boendet i Vännäsby eller en grupp på Borgmästargården eller delar av Hjorten.
Alla de alternativen är sämre av flera olika skäl.
 
Att det sedan råkar vara en intraprenad  som vi föreslår att stänga beklagar jag men det får inte vara ett självändamål att en intraprenad skall få fortsätta oberoende av andra hänsyn. När man läser bloggar och inlägg så får man en uppfattning om att bara för att man har bildat en intraprenad så skulle man vara undantagen från diskussioner och ifrågasättande.
Det ställer jag inte upp på.
 
Om vi bestämmer oss för att lägga ner någon annan grupp, vilket skulle ge mindre besparing, var skulle vi då ta pengarna som fattas? Dessutom så skulle det stängas fler platser, (nya boendet i Vännäsby tex har 10 platser/grupp,) personer som inte känner varandra skulle fortsätta tvingas dela rum i dubbelrummen, den lokal som skulle bli tom skulle vara mycket svår att använda till något annat.
 
Bara för att Orion är en intraprenad så skulle de få fortsätta enligt vissa i oppositionen vilket i så fall måste innebära att någon annan verksamhet får det sämre, någon annan verksamhet får betala notan för det. Är det rättvist?
 
Det tycker inte jag men det tycker tydligen delar av vår opposition. Jag undrar hur brukare, anhöriga och personal i de verksamheterna skulle reagera? Jag skulle gärna vilja att de som nu för en kampanj om att Orion skall vara kvar också redogör för vilken verksamhet som skall betala notan.
 
Jag är stolt över den verksamhet som Orion bedrivit, de är verkligen ett föredöme för vår övriga verksamhet men det kan inte göra att allt annat blir oviktigt. Om förslaget blir verklighet så hoppas jag verkligen att det arbete de gjort skall kunna komma till nytta i en ny intraprenad. Jag kommer att göra det jag kan för att det skall bli verklighet.
 
Allt som kan göras för att uppmuntra initiativ och ansvarstagande från vår personal är av godo för alla, det gäller både om man vill bilda en intraprenad eller vill arbeta i vår vanliga kommunala verksamhet. Att arbetsgrupper går samman och arbetar för att utveckla sin verksamhet är otroligt viktigt. Jag hoppas och tror att vi skall få se mera av det framöver.
 
Genom att föreslå att verksamheten Orion läggs ner så tar vi ansvar för hela vår verksamhet.
8 kommentarer
Etiketter: , , , , ,