Sonja(s) blogg

”Ge kommunerna rätt att ställa krav”

Av , , 2 kommentarer 6

Idag har socialdemokraterna presenterat ett förslag om att kommunerna skall få rätt att ställa krav angående om kommunens omsorg skall bedrivas med vinstsyfte eller inte.

För mig är det oerhört viktigt att de pengar som vi har går till vård och inte hamnar utomlands i riskkapitalbolag eller i privata fickor.

Jag hoppas verkligen att detta förslag kan bli verklighet. Då blir det valfrihet även för kommuner och landsting.

Nedanstående har jag hämtat fråm socialdemokraternas hemsida:

"Ge kommuner rätt att ställa krav

Vid pressträff under fredagen presenterade partisekreterare Carin Jämtin, Anneli Hultén och Ilmar Reepalu kommunalråd i Göteborg och Malmö förslag för att resurser inom välfärden ska användas på rätt sätt.

- Socialdemokraterna har alltid varit tydliga med att gemensamma resurser ska gå till välfärd, inte till vinstuttag. Idag presenterar vi ett konkret förslag på hur vi kan se till att resurserna används på bästa sätt inom verksamheten, samtidigt som vi värnar om valfriheten och mångfalden inom välfärden, säger Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin.

- Vi vill ge kommuner och landsting möjligheten att själva avgöra om välfärdsverksamheten ska bedrivas med eller utan vinstsyfte. Det gör vi genom att se över lagen om offentlig upphandling och lagen om valfrihetssystem, för att se om vi kan göra det möjligt att villkora offentligt stöd med att välfärden bedrivs i icke-vinstsyftande form.

- Inom exempelvis äldreomsorgen, hälsovården och handikappomsorgen skulle kommunerna då kunna välja att den privat utförda verksamheten enbart får bedrivas av exempelvis stiftelser, kooperativ och ideella föreningar.

- När det gäller frågan om kvalitet och resursanvändning i välfärden finns det flera problem som behöver lösas. Idag presenterar vi ett förslag som är ett steg på vägen mot en bättre välfärd, avslutar Jämtin."

2 kommentarer
Etiketter: , , , , ,