Sonja(s) blogg

Hemsjukvård på gång

Av , , 2 kommentarer 6

Nu har vi äntligen ett avtalsförslag vad gäller överföringen av hemsjukvården från landstinget till kommunen. Det har presenterats på en konferens idag som det också har varit möjligt att se och lyssna till via webben.

Jag är övertygad om att detta kommer att bli ännu bättre för alla de som behöver hjälp hemma i sina hem av distiktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Idag så är både kommunen och landstinget inblandade i vården av svårt sjuka personer i hemmet, var och en organisation med lite olika uppgifter. Det är inte alltid lätt att samordna flera personer och om då dessa personer dessutom tillhör olika organisationer så blir det ju bara svårare.

Nu har vi ett förslag som har ett mycket tydligt fokus på att det skall bli bättre för den som behöver vård i hemmet. Tanken är att man samordnar alla resurser till det som de behövs bäst till, alltså den direkta vården hemma.

Det förutsätter dock att alla kommuner i Västerbotten tar beslut och går med på det förslag som finns.

Jag hoppas verkligen att vi nu kommer till skott och att alla kommuner fattar beslut om att hemsjukvården ska övergå till kommunerna

I så fall så blir det under nästa år så att det är enbart kommunens personal som kommer att göra hembesök till den som behöver hemsjukvård. Kommunen kommer att ha distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster på samma sätt som landstinget men de är då anställda i kommunen och ingår i de arbetslag som finns där.

Då bör det tex bli färre personer som är inblandade, färre personer som kommer hem till den som behöver hemsjukvård och det är en mycket bra kvalitetshöjning. 

2 kommentarer
Etiketter: , ,