Sonja(s) blogg

Regonal äldreplan

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag har det varit samling i Lycksele för att diskutera en regional äldreplan för hela Västerbotten. Det har varit politiker, tjänstemän samt företrädare för pensionärsorganisationer som diskuterat innehållet i den. Det känns som något verkligt stort om alla kommuner samt landstinget ska kunna enas om en plan för hur vi ska möta framtiden.

Jag har varit med i styrgruppen för denna plan där vi under en tid har diskuterat och kommit fram till ett förslag till skrivning som vi idag har fått presentera för en större grupp. Sedan har vi i idag diskuterat i mindre grupper och gett förslag till ändringar.

Det är spännande att få respons och det kommer att bli ännu mera spännande att se det reviderade förslaget när allt har sammanställts och renskrivits. Det kommer vi att få se i början på nästa år och då kommer också planen ut på remiss.

Planen handlar inte bara om vård av äldre utan även om hur vi vill att samhället i stort ska utvecklas för alla äldre. Tex så handlar det om hur vi vill att bostadsplaneringen ska se ut. Den handlar också om delaktighet, inflytande, förebyggande arbete och hälsofrämjande insatser mm. 

Det är många spännande frågor att ta tag i. Jag tror att vi bara har sett en början på ändrade krav och önskemål vad gäller hur man vill ha det som äldre.   

Samarbete kring arbetslöshet

Av , , Bli först att kommentera 5

  Dagens kommunstyrelse innehöll en hel del intressanta saker.

En sak tex som vi började mötet med var information om Umeå samordningsförbund. 

Det är en ekonomisk samordning av resurser från flera viktiga aktörer som Försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landstinget och Umeå kommun.

Med gemensamma resurser som samordnas så arbetar man för att hjälpa personer som har svårt, ibland mycket svårt för att hitta sin plats på arbetsmarknaden. Umeå samordningsförbund har under ett flertal år byggt upp en omfattande verksamhet som har hjälpt många människor till arbete eller sysselsätttning. 

Nu är det så att det behöver inte bara vara Umeå som är med i en sådan verksamhet utan andra kommuner kan också ansluta.

Jag tror att vi i Vännäs skulle kunna ha stor nytta av att vara med i samordningsförbundet. Vi har på senare år sett en kratig ökning av personer som inte längre har arbete och inte heller omfattas av de trygghetssystem som finns. Vi ser dem bla när de blir tvungna att  söka försörjningsstöd. Vi måste hitta sätt för att fler ska få ett arbete, fler ska känna sig behövda, fler ska kunna försörja sig själva.

Vi måste bryta den utveckling som varit där allt för många faller mellan stolarna och inte får tillräckligt med hjälp för att ta sig vidare i livet. Det är lätt att säga, som en del gör, att det är bara att ta sig i kragen och söka jobb. Alla har inte den förmågan.

Jag hoppas att vi i Vännäs kommer att ingå i detta förbund framöver. Vi behöver hjälpas åt för att alla människor ska kunna känna sig behövda och hitta sin plats på arbetsmarknaden.

 

Att tända ljus

Av , , Bli först att kommentera 4

Allhelgonahelgen är en helg då vi tänder ljus och tänker på de som inte längre finns bland oss. Jag läste nyss att hälften av oss alla i Sverige tänder ljus på någon grav denna helg. Jag tycker det är en fin tradition. Jag har också tänt ljus.

Men jag undrar om det är samma engagemang för att smycka gravar en generation framåt som en generation bakåt?

Jag minns min mamma och mina svärföräldrar, de hade gemensamt att det var väldigt viktigt att tända ljus, att det var viktigt att det var fint med blommor på gravarna.

Jag tror att det kommer att ändras med nya generationer. Att minnas och sakna de som gått bort kan man göra på många olika sätt, där att vårda en grav bara är ett sätt. För mig är det framför allt i vardagen vid vissa tillfällen som jag minns och saknar.  

Nu, när det inte är ovanligt att anhöriga bor på många olika ställen, ibland i olika länder så blir det svårare att sköta familjens gravar på samma sätt som skett, i många fall i generationer. Därför tror jag att det kommer att sakta men säkert att bli annorlunda.

Men jag tycker att det är fint att passera en kyrkogård och se alla ljus som brinner där denna helg som ett tecken på att de som finns där inte är bortglömda.

För mig känns det också bra och viktigt att göra det.


Bli först att kommentera
Etiketter: , ,