Sonja(s) blogg

”Hänger din mammas trygghet på dig!”

Av , , 2 kommentarer 5

"Sedan 1980-talet har den offentligt finansierade äldreomsorgen minskat dramatiskt samtidigt som andelen äldre i befolkningen har ökat kraftigt.

Andelen äldre, 80 år och äldre, som får offentlig äldreomsorg har minskat från 62 procent 1980 till 37 procent 2006. Under 2000-talet har samhällets kostnad för äldreomsorg fortsatt att minska, både i faktisk kostnad och som andel av BNP. Antalet anställda i äldreomsorgen har också minskat.

I takt med att den offentligt finansierade äldreomsorgen har dragit sig tillbaka har de äldres anhöriga tagit ett större omsorgsansvar. Framför allt har de äldres döttrar ökat sina insatser sedan 1990-talet. Data från SCB för 2010 visar att anhörigomsorgen fortsätter att öka även under de senaste fem åren." Ovanstående är hämtat från en rapport som kommunal gjort. Läs den här.

Detta är uppgifter som handlar om hela Sverige men jag kan lätt översätta det till hur vi har det i Vännäs. Vi har på några få år minskat antalet platser i särskilt boende för äldre från 135 till 88. Det är en kraftig minskning som till en del kan förklaras med att vi har haft tomma platser, det har alltså inte funnits behov av alla platser. Men finns det även andra skäl? Jag vet att vi har en väl utvecklad hemtjänst som är otroligt duktiga på sitt jobb så det har blivit tryggare att bo hemma även om man har stora behov men hur mycket har i Vännäs övergått till obetald anhörigvård? 

Jag tror att det många gånger känns bra som anhörig att kunna hjälpa till men det finns en gräns för när det övergår till en allt för tung börda.Vi måste ha en äldreomsorg där man kan känna sig trygg och där anhöriga ska få vara anhöriga och inte övergå till vårdare i allt för hög utsträckning.

För att det ska kunna ske så behövs det större uppmärksamhet på äldrevården och då menar jag inte bara nya riktlinjer och nya påbud från regering och socialstyrelse utan det måste också följa med pengar från regeringen för att man ska kunna arbeta som det är tänkt. Idag ska vi tydligen "trolla med knäna" eller vad man nu kan göra utan resurser. 

Idag låter många saker så bra med olika garantier och deklarationer men i verkligheten så är det mycket svårt att fylla det med innehåll då vi har en verksamhet som i allt är knutet till saker som personal ska göra och för att de ska kunna göra förbättringar så behöver de tid och personaltid kostar pengar. Pengar som kommunerna idag inte har då de tvingas använda dem till bla försörjningsstöd på grund av krackelerande socialförsäkringar eller indraget statligt stöd till vuxenutbildning.

 

 

 

 

2 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Partikongressen

Av , , 2 kommentarer 8

Nu är det klart, jag ska åka på partikongressen i Göteborg i april.

Alla medlemmar har haft möjlighet att rösta på den kandidat som man vill ska fara och nu är resultatet klart. Vi i Vännäs har tillsammans med Nordmaling haft en gemensam valsedel för att rösta fram två kandidater och nu är det klart att det blir jag och Johan Söderling som ska åka.

Jag är jätteglad och jättestolt att få representera partikamrater i Vännäs och Nordmaling på partikongresssen. Det blir en ny upplevelse för mig att åka på en rikskongress. Jag har tidigare varit på distriktskongresser för Västerbotten ett antal gånger men detta känns som så mycket större och är väldigt spännande.

Stort Tack alla ni som röstat på mig. Jag kommer att göra mitt allra bästa.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,