Sonja(s) blogg

ang nedläggning av byskolorna

Av , , 4 kommentarer 17

Tänk om någon reflekterade över varför vi kände oss tvungna att ta beslutet om att lägga ner våra byskolor?

Det är naturligtvis inte något som vi gör med lätt hjärta utan det har föregåtts av mycken diskussion och stor vånda i mitt parti.

Men vi ser ingen annan möjlighet. 

Vi har ett alldeles förtvivlat ekonomiskt läge på grund av kostnader som vi inte rår över.

Om vi inte tittar på de lokaler vi har och vilka kostnader vi har där så återstår bara att spara på personal och det skulle få alldeles för stora konsekvenser enligt min mening.

För mig är det betydligt enklare att spara på lokaler än på personal.

Eller är byaskolorna så mycket värda att vi ska göra försämringar för många fler för att de ska vara kvar?

Vi kommer ändå att bli tvungna att granska alla verksamheter och hitta ställen där vi kan spara. Det gäller verksamhet för barn, unga, gamla, funktionshindrade, socialt utsatta och den administration och kringverksamhet som får allt att rulla.

Jag tror att alla områden inom kommunen kommer att få känna av nedskärningar även efter beslutet om nedläggning av byskolorna.

Men det blir i mycket mindre omfattning än vad det skulle bli om vi inte hade tagit beslut om att lägga ner dessa skolor.

För oss i socialdemokraterna är det mycket viktigare att barnen har kvar sina lärare än att de har kvar sina klassrum. 

Vill man inte spara på lokaler så säger man samtidigt att det är okej att spara på personal.

4 kommentarer
Etiketter: , ,

Kommunfullmäktige

Av , , 8 kommentarer 10

Idag känns det väldigt speciellt att gå på kommunfullmäktige. Vi har ett mycket stort betydelsefullt beslut att ta. Byaskolarnas vara eller inte vara. Förväntar mig många åhörare och många frågor på allmänhetens frågestund. Sedan en lång debatt mellan ledamöterna.

Troligen kommer även press att vara där. Tänk om det var engagemang även vid andra tillfällen där vi diskuterar viktiga frågor för kommunen. Då skulle kanske fler kunna ha ett helhetsperspektiv och inte bara koncentrera sig på en specifik fråga.

 

8 kommentarer
Etiketter: ,

Byskolorna

Av , , 6 kommentarer 16

Idag har jag varit på kommunstyrelsemöte som åhörare. Den stora frågan idag handlade om byskolornas vara eller inte vara. En stor och betydelsefull fråga för många människor.

Styrelsen tog där beslut om att föreslå kommunfullmäktige att lägga ner skolorna i Pengsjö, Tväråbäck och Brån.

Ibland tvingas man som politiker ta svåra och tunga beslut. En politiker i kommunstyrelsen ska se till hela kommunens situation och inte enbart till de som skriker mest. 

Vi har nu ett läge där vi kraftigt måste skära ned på utgifter precis som i vilken familj som helst. Vi måste "rätta mun efter matsäcken" Idag var det socialdemokrater och moderater som tog ansvar för det.  KD och Mp avstod från att rösta  (förhoppningsvis kommer de till insikt till KF).  C var emot.

Därför tycker jag att de idag tog rätt beslut. Vi har inget val. En del tycker att det gått för fort men det hindrar inte att vi måste se till att göra något om det inte ska bli ännu värre. För varje försening kostar pengar som också ska betalas.

Med ett beslut om nedläggning av byskolorna så är vi en bit på väg till att få en budget i balans. Men det fattas ytterligare pengar som troligen kommer att slå hårt på både barn, gamla och funktionshindrade. Men om vi inte lägger ned byskolorna så blir det ännu värre.

Den konskvensanalys som arbetats fram visar på ett tydligt sätt vilka konsekvenser detta får, ekonomiskt men även pedagogiskt för de barn som finns på skolorna.

Jag tycker att Tomas Åström, förvaltningschef för Barn och utbildningsförvaltningen gjorde en mycket bra redogörelse och svarade tydligt på de frågor som han fick. 

Därför kan jag känna mig trygg med att barnen fortsatt får en bra skolgång även om byskolorna läggs ner,  de får åka en kort sträcka till en större skola, vilket är oerhört viktigt.