Sonja(s) blogg

Grattis Kommunal

Av , , 6 kommentarer 7

Skönt att man kommit överens om ett avtal för Kommunal. Man säger att man är överens och alla är nöjda. Det är bra, men det finns mycket mera att göra innan alla de som arbetar inom Kommunals områden får den lön de förtjänar. Och får de arbetsvillkor som är värdigt svensk arbetsmarknad.

Det är inte okej med delade turer och små tjänstgöringsgrader. I Vännäs erbjuder vi heltid till de som vill men vi har inte haft möjlighet att plocka bort delade turer. För att göra det så behövs mera pengar till vården.

Under ett antal år så har vi hela tiden tvingats till besparingar som gjort att vi varit tvungna att mera och mera effektivisera scheman för den personal som jobbar. Det har också inneburit att det alltid är högt tempo som i sin tur gör att det är stor risk för att man inte orkar med sitt jobb och tvingas att sjukskriva sig.

Om man ska höja statusen för vårdjobb så måsta man få till ännu bättre avtal än vad man skrivit på idag. Men då måste också regeringen ta frågan på allvar och se till att kommunerna får ekonomiska resurser till det.

Som det är nu så vill man så gärna att alla ska få vettiga löner men samtidigt så vet man att om det blir höga avtal så måste man hitta pengar någonstans inom kommunens verksamhet för att betala det.

Högre lön och bättre villkor för Kommunals medlemmar och höjda statsbidrag till kommunerna är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta ge bra vård.

6 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Egen majoritet

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu ser vi mer och mer resultat av vårt hårda arbete och alliansens misslyckande. Vi, de rödgröna partierna, har i Sifos aprilmätning egen majoritet.

Tillsammans har de rödgröna 50,3 % .

Alliansen har 40, 4 % och

SD minskar med 1 % till 8%

Dessutom, om vi räknar utifrån 4 % spärren till riksdagen så åker både KD och C ut ur riksdagen. Alltså, vår majoritet blir ännu större. 

Det blir mer och mer tydligt att den politik som alliansen fört är inte den politik som de allra flesta i Sverige vill ha.

Jag kan nästan inte vänta till att valrörelsen startar på allvar.

Då våra alternativ tex vad gäller jobb och utbildning kommer att ställas mot alliansen frånvaro av åtgärder inom de områdena.

De är ju nöjda med att skicka arbetslösa till Fas 3 och stänga alla möjligheter till utbildning för att komma vidare till ett nytt jobb.

Det är inte vi socialdemokrater.

Vi ser att det finns människor med stora resurser som tillfälligt är arbetslösa, de måste få hjälp att komma vidare till ett nytt jobb, inte sorteras ut till meningslös Fas 3 sysselsättning.

Därför är jag extra glad över det beslut vi tog på partikongressen om att vårt mål är vi ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020.

Översyn av socialpolitiken

Av , , Bli först att kommentera 8

Gjort min debut i talarstolen på socialdemokraternas kongress idag ang om att det behövs ett socialpolitiskt handlingsprogram. 

Jag, tillsammans med flera andra pratade om att det behövs ett samlat grepp över alla insatser som behövs för alla människor som idag far illa. Partistyrelsen hade besvarat de motioner som handlade om det och tyckte väl egentligen att de arbetar med de frågorna men vi yrkade om att motionerna skulle bifallas för att göra det ännu tydligare om att det behövs ett samlat grepp med en handlingsplan om de socialpolitiska frågorna..

Partistyrelsen ändrade sitt besvarande till ett bifall efter alla yrkanden så nu har vi ett beslut om att det ska göras en översyn och ett samlat handlingsprogram om socialpolitik när vi kommer i regeringsställning.

Det behövs verkligen, nu upplever man att de socialpolitiska frågorna är ett bortglömt område. Under åren med den borgerliga regeringen så har det hela tiden blivit försämringar här och där som tillsammans har blivit ett systemskifte. 

För att då kunna hitta bästa möjliga sätt för att åtgärda de brister som finns så måste alla möjliga aspekter belysas och det kan göras i ett handlingsprogram. Då får vi också en möjlighet att kunna arbeta likvärdigt över hela landet.  

en attsats i motionerna lyder så här 

"kongressen beslutar tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att skyndsamt ta fram ett förslag till ett modernt, kunskapsbaserat, balanserat och heltäckande program inom politikområdena socialpolitik och beroendevård, samt förebyggande insatser för de olika målgrupper som berörs"

 Sonja i talarstolen när kongressen behandar social utsatthet och missbruk

 

Bra beslut om välfärd

Av , , 3 kommentarer 9

Vilken mäktig känsla att sitta på kongressen och vara med i att vi kunde ta ett enhälligt beslut igår om hur vi  socialdemokrater tänker kring vinster i välfärden.

Jag tycker att vi kom fram till en bra skrivning. Nu ska det inte finnas några tveksamheter om att det är kvalité som ska vara den absolut viktigaste frågan för vår gemensamma trygghet som ju välfärden är.

Det får inte fortsätta vara så att möjlighet till vinst gör att man tummar på kvalitén. Vi har sett allt för många exempel på att de privata alternativen inte fungerar. Frestelsen till att göra personliga vinster har gjort att många farit illa för att man har tex minskat på personalbemanning på äldreboenden.

Nu har vi satt ner foten och sagt hur det kommer att bli när vi vinner valet 2014.

3 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Vinst i välfärden?

Av , , 8 kommentarer 6

Idag kommer nog kongressens mest bevakade och kontroversiella fråga upp på s-kongressen.

Ska det fortsätta att vara möjligt att göra stora vinster i olika välfärdsföretag? 

Ska våra gemensamma skattepengar gå till vinster eller ska pengarna gå till verksamhet?

Ställer man frågan så, så är det lätt att ta ställning, naturligtvis ska pengarna användas till verksamhet och inte gå till riskkapitalbolag och privata fickor.

Men frågan är mera komplicerad än så, så just nu sitter de personer som har ansvar för denna fråga och brottas med formuleringar i vårt Framtidskontrakt. Jag hoppas att de ska komma fram till ett förslag som är tydligt och som så många som möjligt ska kunna acceptera.

Jag tror det är oerhört viktigt att vi som parti är väldigt tydlig i denna fråga. Det får inte bli diskussioner om vad vi egentligen vill utan vi måste ge ett klart besked till alla om vad vi vill göra när vi vinner valet.

8 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Förutsättningar till välfärd ökar med s-regering

Av , , 4 kommentarer 6

"Kvaliteten i välfärden ska höjas och kommunerna tillföras de resurser som krävs för detta. Finanseringsprincipen ska respekteras. De kostnader som beslutas av staten ska också betalas av staten. Detta ska stämmas av återkommande. Skatteutjämningssystemets utveckling behöver följas noga så att målet om en rättvis  utjämning och likvärdiga villkor nås över tid. Kommunerna måste ges förutsättning till en god och stabil ekonomi."

Jag känner mig stolt över att vara socialdemokrat med denna skrivning. När vi vinner nästa val så kommer vi att få helt andra förutsättningar att bedriva vård och omsorg i kommunerna än vad dagens regering har gett oss.

För dem räcker det med att värna välfärdens kärna med vackra ord och enstaka projektmedel men för oss handlar det om att höja kvalitén och samtidigt ge kommunerna ekonomiska förutsättningar till att göra det.

 

4 kommentarer
Etiketter: , , , ,