Sonja(s) blogg

Smärtgränsen är nådd!

Av , , 4 kommentarer 16

I morgon har vi ett extra fullmäktige med få men stora frågor att diskutera. Allt handlar om den ekonomi som vi har och som vi måste hantera. En ekonomi som till stora delar styrs av beslut som vi inte rår över i Vännäs. Utifrån mitt perspektiv som vård- och omsorgsnämndens ordförande så tänker jag främst på vad som händer inom vård och omsorgsområdet. Vi ska följa en lagstiftning som är väldigt preciserad och som inte ger utrymme till så många lokala anpassningar. Det tycker jag är bra, vi ska ha en likvärdig vård och omsorg över hela landet men det blir problematiskt i en liten kommun.

Regeringen har de senaste åren förändrat väldigt mycket. En del kan jag tycka är väldigt bra, en del är väldigt dåligt men vi måste hantera det.

Tex så har kostnaderna för försörjningsstöd ökat med miljonbelopp för oss i Vännäs på grund av arbetslöshet samt ändringar i socialförsäkringssystemen. Det är ett exempel på något som är väldigt dåligt.

En sak som är bra är det ökade fokus på de äldres omsorg som kommit med bla de nya demensföreskrifterna vilket innebär mer personal till vården.

Men det kommer inga pengar till varken den ena eller den andra pålagan utan regeringen verkar tro att vi i kommunerna ska klara hur mycket som helst.

Det gör vi inte. Smärtgränsen är nu nådd för Vännäs.

Jag är väldigt orolig över vad som kommer att hända.

På fullmäktige i morgon ska vi behandla budget 2014. I det förslag som ligger så kommer vi att få 4,5 miljoner mindre nästa år än vad vi har för detta år.

Inte en krona tillskjuts för att vi ska klara kostnadsutökningar som vi inte bestämmer om själva utan de bara kommer.

Jag tänker då på bla demensföreskrifterna som vi beräknar kostar 3,7 miljoner, ökade behov för försörjningsstöd och placeringar 3 miljoner,  ny gruppbostad i handikappomsorgen 1,4 milj, förstärkning av hemtjänst 0,7 milj, bättre individanpassad verksamhet inom handikappomsorgen 0,9 milj samt anhörigstöd 0.2 milj mm.

Sammanlagt saknar vi ca 14,5 miljoner för nästa år och då handlar det bara om att klara ökade behov utifrån föreskrifter och regleringar som vi inte rår över. Vi har inte tagit med de kvalitetsökningar som vi skulle vilja göra här i Vännäs och som inte är lagreglerat.

Det är enorma pengar som vi saknar

Enorma pengar att spara på ej lagstiftad verksamhet som egentigen är det enda vi rår över.

Eller ska vi strunta i att följa lagstiftning?

Eller?

4 kommentarer
Etiketter: , , , ,