Sonja(s) blogg

Delade turer

Av , , Bli först att kommentera 9

På fullmäktige igår tog vi beslut om en ny personalstrategi. En mycket bra personalstrategi som beskriver hur Vännäs kommun ser på ett antal frågor angående arbetsmiljön för alla som är anställda i Vännäs kommun.

Det är en strategi som på ett övergripande plan sätter fokus på att det är viktigt att underlätta rekrytering, att våra medarbetare trivs och att vi ska locka nya medarbetare bla. Det är också en strategi som sätter fokus på ledarnas roll för en fungerande organisation och en bra arbetsplats.

Där skrivs om jämställdhet och om målet att vi ska ha större möjlighet för främst kvinnor att arbeta heltid, som idag många gånger arbetar deltid.

På fullmäktigemötet framförde Ulf Eriksson (C) och skriver på sin blogg om att det i den övergripande strategin även skulle vara en skrivning om att delade turer för vårdpersonal endast ska förekomma i undantagsfall.

Det förslaget till skrivning i personalstrategin accepterade vi inte.

Vi sa inte nej för att vi inte vill få bort delade turer.

Jag tycker att delade turer är något som vi måste arbeta för att de ska försvinna så fort som möjligt. Men jag tycker också att vi behöver se över hur ofta man arbetar helg, hur många som arbetar vid vissa tidpunkter tex på kvällen , på morgonen. Hur fungerar matsituationen? Allt detta har betydelse för hur man trivs på sitt arbete och har betydelse för om man vill fortsätta arbeta i vården eller om man över huvudtaget vill söka sig till vårdarbete.

Därför ville jag inte säga ja till Ulf Erikssons förslag att man specifikt skulle plocka ut en enda del av hela den stora komplicerade fråga som schemaläggning är. Det är inte rätt att i en övergripande strategi endast skriva in en sak när det är många fler som har stor betydelse.

Vad vi måste göra är att se över hela den situation som vi har vad gäller villkor för vår vårdpersonal. Vi måste ha som mål att öka antalet arbetade timmar i vården. Vi måste arbeta för att förbättra arbetsmiljön på flera olika sätt där delade turer bara är en sak av alla de som vi vill förändra.

Vi måste arbeta för att göra vårdyrket attraktivt och då är jag övertygad om att vi måste satsa mera pengar till mer personal i vården. För att vi som kommun ska kunna göra det så måste vi byta regering, byta till en regering som hellre ger mera pengar till vård än skattelättnader eller ökade statsbidrag till redan  rika kommuner kring Stockholm.

Bra besked

Av , , 1 kommentar 9

Så har Stefan Löfven gett besked om hur det blir om vi vinner valet vad gäller regeringsfrågan

Vi går till val själva på vårt valmanifest med våra prioriteringar. Målet är en socialdemokratiskt ledd regering men vi är också öppna för ett bredare samarbete över blockgränsen. Hur det kommer att se ut beror på hur valresultatet blir. Alltså det är inte bestämt i förväg utan det bestäms av valresultatet, alltså alla väljare i Sverige är med och bestämmer.

Jag tycker att detta besked är jättebra. Nu kan vi verkligen föra fram vad som är socialdemokratisk politik. Det kommer att bli tydligt för alla vad vi vill. Det kommer att bli ett tydligt alternativ som vi går till val på. Jag tycker att det behövs. Det finns en risk att om man låser sig i olika block så blir det så många hänsyn man måste ta att de politiska alternativen försvinner helt i en grå massa.

Sedan när valet är över, så utifrån vad väljarna sagt så får man hitta den bästa lösningen

Detta tycker jag är verklig demokrati.