Sonja(s) blogg

Arvodesreglemente och politisk organisation

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag har vi haft kommunstyrelse och där finns jag med som ersättare. Det blev ett långt sammanträde som började med gruppmöte kl 8:30, sammanträdet började kl 11.00 och var slut kl 19:00. Det var många viktiga punkter på dagordningen men några tror jag har eller kommer att röna en viss uppmärksamhet.

Bla så har vi diskuterat hur den politiska organisationen ska se ut under nästa mandatperiod. Vi har också diskuterat förtroendemannareglementet där storleken på arvodet för de olika politiska uppdragen bestäms. Vi brukar diskutera det under våren före valet så att vi ska ha tagit beslut innan vi vet vilka som kommer att inneha de olika uppdragen. Det känns mera rätt än att vänta till efter valet.

Från personalutskottet fanns ett förslag till höjning av månadsarvodena utifrån att det är väldigt stor skillnad mellan chefstjänstemäns löner och ledande politikers månadsarvoden.

Som kommunalråd och ordförande för en nämnd så är man politiskt ansvarig för all verksamhet som nämnden bedriver. Man är den som leder det politiska arbetet, man ställs till svars inför fullmäktige, man ska svara inför revisionen, vara den som media kontaktar mm. Man ska vara tillgänglig dygnet runt. Det är ett stort ansvar som kräver god kompetens.

Att då utifrån det ansvaret ha ett arvode som tex för kommunalrådet är ca 17 000 lägre per månad än kommunchefens lön är inte rimligt tyckte personalutskottet och har då föreslagit en höjning.

Nu blev inte beslutet så i kommunstyrelsen utan Socialdemokraterna föreslog oförändrat arvode. Till det anslöt sig övriga partier så det blev det förslag till beslut som nu går till fullmäktige. I och för sig så innebär det att den stora skillnaden mellan politik och tjänstemän kommer att finnas kvar men utifrån det ekonomiska läge som vi har just nu i Vännäs så landade vi i att det är inte lämpligt att höja arvodena utan vi behåller de nivåer som vi har idag. Men jag tror att på sikt när ekonomin är bättre så måste skillnaden minska om vi ska få kompetenta politiker.

Om fullmäktige fattar samma beslut så kommer Kommunalrådet alltså att fortsätta att ha ca 17 000 kr mindre per månad än kommunchefen och ordföranden i nämnderna kommer också fortsättningsvis att ha betydligt lägre månadsarvode än vad förvaltningscheferna har i lön.

Vad gäller den politiska organisationen så föreslår vi en del ändringar som kommer att innebära besparingar och någon utökning. Bla så föreslår vi att personalutskottets vara eller inte vara ska utredas, att ungdoms- och fritidsutskottet tas bort och dess frågor ska behandlas av Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Vi föreslår att oppositionsrådets tid minskas från 75% till 50% samt att Liljaskolans ordförande får ökad tid från 10% till 30 % och v ordförande får 2 tim/vecka.

Däremot så vill vi inte flytta sammanträdestiden för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen till kvällstid. Vi har lagt dessa möten på dagtid utifrån att det tidigare har visat sig att när kl närmar sig 17:00 så försvinner en del ledamöter. Och det finns säkert anledningar till det. Jag tänker tex att för en småbarnsförälder så kan det vara svårt att fixa barnpassning, spec om man är ensamstående.

Man kan också fundera kring hur klokt det är att ha sammanträden som pågår till midnatt och sedan så ska man upp och jobba dagen efter. Hur många vill jobba politiskt om det är sådana villkor? Hur kloka beslut blir det om man är uttröttad?. Ska vi ha arbetsvillkor i politiken som vi inte accepterar i arbetslivet.?  Jag tror att om vi skulle ha sammanträden på kvällar och som pågår till sent på natten så utestänger man många från möjligheten att vara med för att det blir praktiskt omöjligt. En fungerande demokrati innebär att vi måste göra det möjligt för alla att ha politiska uppdrag.

Tex om man tittar på dagens sammanträde som började kl 11:00 och slutade 19.00 med en timmes lunch så skulle det ha inneburit att om sammanträdet börjat kl 15:00 som Centern föreslog så skulle vi ha slutat kl 22:00. Sådana sammanträden vill inte jag att vi ska ha

 

”Ingen ung utan jobb”

Av , , 4 kommentarer 8

Efter snart 8 år med ett borgerligt styre så har vi en rekordstor ungdomsarbetslöshet. Vi har en regering som satt sig till ro och tycker att bara vi sänker lönerna och fixar gratis arbetskraft till företagen via praktikplatser så är problemet löst.

 Nedanstående åtgärder är något  helt annat. Det är något annat än de i det närmaste obefintliga åtgärder som alliansen föreslagit vad gäller att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Deras sänkta  arbetsgivaravgifter för unga har gett väldigt liten effekt vad gäller att skapa fler jobb till unga. Inte heller sänkt restaurangmoms har gett någon effekt av betydelse vad gäller ungdomsarbetslösheten utan det har mest hjälpt till att öka vinsterna.

Vi har nu en rekordstor ungdomsarbetslöshet och en passiv regering.

 För att beskriva vad vi tänker göra om vi vinner valet så väljer jag att förmedla vidare det som skrevs om det tal som Ylva Johansson höll på första maj. 

”Parollen för årets första maj var ”Ingen ung utan jobb”.
Avsikten var att sätta befogat fokus på massarbetslösheten bland unga. Läget är så dystert att Sverige är berättigat EU-stöd för att dämpa siffrorna. Vi är i samma kategori som krisländer som Grekland, Irland och Spanien.
- Det finns bara ett ord för det: pinsamt, Reinfeldt, fnyser Ylva Johansson.

Sågnngen av landets moderata statsminister sker i samband med att Ylva Johansson förstamajtalar på Hovrättstorget i Jönköping. Ylva är Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson. Hennes konstaterande att arbetslösheten bland unga blivit så hög att EU är berett att anslå stödbidrag till Sverige vittnar om hur långt det har gått. 162 000 unga i vårt land går arbetslösa. 35 000 är fast i långtidsarbetslöshet.
Ändå är regeringen handlingsförlamad.
I senaste budgeten fanns inte en enda konkret arbetsmarknadsåtgärd.

Ingen ska lämnas i sticket

Socialdemokraterna har däremot förstått allvaret.
- Med socialdemokratiskt ledd regering ska ingen ung fastna i långtidsarbetslöshet. Vi accepterar inte att någon ung människa ska lämnas i sticket. Vi tänker inte ge upp om en enda ung människa. Om vi får väljarnas förtroende ska varje ung människa mötas av förväntningar, respekt, krav och möjligheter, deklarerar Ylva inför cirka 2000 åhörare i solskenet i Jönköping.
Huvudtalaren i residenskommunen räknar upp insatserna som Sveriges största parti planerat för att bekämpa arbetslösheten: stöd från Arbetsförmedlingen frän första dagen, utbildningskontrakt för alla unga där jobb kan kombineras med utbildning, nytt kunskapslyft med stora satsningar på vuxenutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskola, utbyggnad av högskolor och universitet, ett avskaffande av Fas 3 i utbyte mot riktiga jobb i kommuner och landsting.
Och framför allt:
- Vi tänker införa en 90-dagarsgaranti. Unga ska jobba eller studera. Inte vara långtidsarbetslösa, lovar Ylva.”

 

Vad jag tycker är det viktigaste är satsningen på utbildning. Med utbildning så ökar förutsättningen för att få ett arbete betydligt. De möjligheter som vi hade tidigare med komvux och vuxenutbildningar har försämrats betydligt under alliansens styre vilket har inneburit att det har varit stora problem med att kunna komplettera eller få en andra chans till utbildning.

Med en socialdemokratisk regering så ska ingen bli utslängd utan man ska vid behov kunna utbilda sig under hela livet.  Rätt utbildning ger jobb och man måste få möjlighet till ytterligare utbildning om man tex blir arbetslös och kanske tvingas byta jobb.

Dörrknackning

Av , , Bli först att kommentera 8

I kväll har vi några socialdemokrater i Vännäs gjort den första dörrknackningen inför EU-valet. Det är kul att gå runt och ringa på hos okända människor och prata om vikten av att gå och rösta i EU-valet.

Det har varit många trevliga samtal. De flesta verkar ha tänkt rösta vilket är väldigt bra. Dessutom var det flera som sa att de skulle rösta på oss socialdemokrater vilket är extra kul.

Oberoende om vad man tycker om att vi är med i EU eller inte så är ju fakta att vi är med. Då måste vi se till att få så stort inflytande som möjligt. Och det kan vi bara få genom att vi ser till att det är rätt politiker som företräder oss.

Det är lätt att man tänker att EU är så långt bort att det spelar ingen roll vad vi gör men inget kan vara mera fel. De allra flesta besluten som vi tar i kommunfullmäktige är beroende av beslut som EU tagit.

Tänker man på det så inser man, att om vi vill föra en socialdemokratisk politik i Vännäs så måste det också vara en socialdemokratisk politik som får genomslag i EU. Dessutom så måste det naturligtvis bli en socialdemokratisk regering. Det valet  gör vi i höst.

Hela kedjan måste följa en röd tråd för att beslutan ska bli bra och för att vi Vännäs ska få de förutsättningar som vi behöver.

Därför gå och rösta i EU-valet! Förtidsrösta gärna så blir det inte glömt. Titta på röstkorten var man kan förtidsrösta och vilka tider man kan göra det.

 

 

1-majfirande i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 11

IMG_0985 IMG_0986

IMG_0987IMG_0991

Vi var många som samlades i Vännäs för att visa vad vi tycker och för att fira arbetarrörelsens dag under parollen ”Ingen ung utan jobb” . En snabb räkning sa att vi var ca 100 personer som gick i tåget. Det var en långt tåg med musikkår i täten samt flaggor, fanor och plakat. Att samla så många i ett samhälle av Vännäs storlek känns stort.

Tåget gick som vanligt mot Medborgarhuset där tal väntade av bla riksdagsman Isak From och vårt kommunalråd Johan Söderling. Ung vänster och SSU hade också personer på plats som hade korta appeller.

Johan pratade om det manifest som vi gick till val på vid förra valet. Han gjorde en summering och kunde konstatera att det mesta har vi gjort trots att vi har haft en regering som till stor del slagit undan förutsättningarna för kommunerna.

IMG_1002IMG_1003

Johan Söderling och Leif Andersson syns bredvid, vår ordförande i Vännäs socialdemokrater.

Högra bilden syns Isak From

Efter talen samlades vi som vanligt i festsalen och drack kaffe samt underhölls av Gun Renman som nu också har bestämt sig för att bli medlem i socialdemokraterna.

Klokt beslut tycker jag naturligtvis, hos oss finns plats för många fler medlemmar.

 

 

IMG_1008IMG_1006

En dag som 1-maj gör att man samlar kraft tillsammans inför det arbete som ska göras för att vi ska vinna valet och få möjlighet att vrida utvecklingen till ett mera mänskligt samhälle där vi tar hand om varandra.

Ett solidariskt samhälle!