Sonja(s) blogg

Delade turer, en viktig fråga för (s)

Av , , 4 kommentarer 12

I måndags hade vi kommunfullmäktige där ett antal intressanta frågor debatterades. En fråga ska jag kommentera här.

Det handlar om delade turer för anställda i vård- och omsorgsarbete och den blogg som Ulf Eriksson (C) skrivit.

Ulf Eriksson har på sin blogg skrivit att s vill inte ta bort delade turer. Vilket är helt felaktigt. Jag skulle vilja säga att hans påstående ”Bort med ”delade turer” inget för S” är ren och skär lögn.

Han har skrivit en motion angående om att man ska minimera antalet delade turer. Den motionen har behandlats i vård- och omsorgsnämnden, i kommunstyrelsen och nu på kommunfullmäktige. Vid alla dessa sammanträden har vi sagt att vi har besvarat motionen i och med att vi ställer oss bakom en tjänsteskrivelse där det beskrivs hur vi jobbar med att de ska vara så få delade turer som möjligt. De frågeställningar som skrivs i motionen är inget nytt utan det jobbar vi med, därför kan vi inte göra annat än att besvara motionen och beskriva vårt arbete.

Men det betyder inte att vi vill att det ska vara delade turer.

Vi i socialdemokraterna har en tydlig vilja att det inte ska vara delade turer men vi befinner oss i en ekonomisk verklighet där det är omöjligt att helt plocka bort dem förutan att vi måste spara in vad det kostar någon annanstans.

Enligt den beräkning som tjänstemän gjort så skulle det kosta 1 miljon kronor. En miljon kronor som vi inte har i vård-och omsorgsnämnden.

Ett alternativ vore då att kommunstyrelsens budgetberedning skulle föreslå att vi får 1 miljon extra för att plocka bort dem men så har inte skett.

Ulf Eriksson (C) som sitter i budgetberedningen har haft alla möjligheter att lyfta frågan där men det har han inte gjort.

Jag kan inte tolka detta som något annat än att hela diskussionen om att plocka bort delade turer är inget annat än ett populistiskt förslag utan substans.

Istället så drev ju Centern att det föreslagna sparbetinget för vård- och omsorgsnämnden vid måndagens Kommunfullmäktige skulle utökas med miljonbelopp.

Vid samma fullmäktige sa de alltså först att vi skulle satsa 1 miljon kr på att ta bort delade turer, sedan agerade de för att vi skulle få ett sparbeting på flera miljoner kr vilket vi också fick.

De såg till att det har bara blivit svårare för oss att minska antalet delade turer.

Tala om att prata med dubbla tungor.

 

4 kommentarer