Sonja(s) blogg

15% högre skatt för pensionärer

Av , , 2 kommentarer 9

Jag kan bara inte låta bli att sprida vidare den blogg som P-O Moström skrivit om skattesituationen för landets pensionärer. Läs den och fundera om det är rimligt att pensionärer som ofta har låg inkomst efter ett lång arbetsliv ska betala 15 % mera i skatt. P-O visar i siffror hur mycket som olika pensionärsgrupper har betalat mera i skatt än personer som har ett arbete gör.

Jag tycker att det är helt orimligt. Vi måste få en regering som ändrar på detta. Alla inkomster ska beskattas lika.

Vi måste få bort Allians regeringen som nu styr tillsammans med Sverigedemokraterna.

2 kommentarer

Besök i valstugan

Av , , Bli först att kommentera 2

I morgon fredag kl 13-15 så finns Harriet Hedlund, landstingspolitker, vid vår valstuga. Kom och prata med henne och ställ frågor om landstingspolitik.

Bli först att kommentera

Prata med Peter Olofsson, landstingsrådet

Av , , Bli först att kommentera 3

I morgon lördag inviger vi valstugan vid Konsum i Vännäs. Det blir tal, kaffe och tårta samt naturligtvis politiska samtal. Peter Olofsson, landstingsrådet kommer dit och är beredd att svara på frågor.

Kom dit, ta chansen att ställa frågor, vi startar kl 11.

Bli först att kommentera

Ang artiklar i VK

Av , , Bli först att kommentera 27

Idag publiceras i VK ett debattinlägg skrivet av mig. Inlägget skickades in i måndags dvs flera dagar innan gårdagens artiklar och intervjuer gjordes och publicerades. Varför VK väljer att ringa upp mig på mitt arbete i Vindeln för en oförberedd intervju istället för att publicera artikeln vet jag inte. Många av de frågor som ställdes vid telefonintervjun besvaras av debattartikeln.

I telefonintervjun med mig säger de att föräldrarna släppt på all sekretess och att socialtjänsten därför borde svara på medias frågor. Föräldrarna skulle lika gärna själva kunna begära ut alla handlingar och lämna över till VK om de vill. Men man får då dra slutsatsen att av någon anledning har inte detta skett utan media har delgetts vissa uppgifter.

Det är också intressant att mycket av den information jag vet att biträdande socialchef lämnat till journalisten i enlighet med upphävande av sekretess inte kommit med i artikeln.

Är det inte lika viktigt att socialtjänsten får komma till tals lika förberedda och välformulerade som de enskilda? Varför är det inte intressant för media att redovisa och beskriva hur domslut ser ut samt hur vi ska hantera dessa? Hur vi enligt de lagar och riktlinjer som finns ska arbeta och om vi gjort det vi ska på ett rättssäkert sätt?

Jag tycker att det är mera intressant om vi arbetat rättssäkert än att plocka ut lösryckta bitar som inte ger en korrekt bild.

Det är mycket intressant att länets största tidning väljer att rapportera på detta svartvita sätt. Det är dock tyvärr inte första och knappast den sista gången som socialtjänsten angrips av media. Vi är trots allt ett tacksamt offer då vi väljer att skydda enskildas sekretess oavsett vilka uppgifter de lämnar om oss.

Precis som jag skriver i debattinlägget så kommer socialtjänsten aldrig att ha några djupare diskussioner gällande enskilda ärenden i media. Vi har särskilda myndigheter och instanser för objektiv granskning av socialtjänstens arbete och jag måste förlita mig på dessa. Vi välkomnar granskningar och räknar med att alla befogade anmälningar tas upp av dem och hanteras på ett rättssäkert sätt. All kritik som de sedan riktar mot oss tas emot med största respekt och allvar.