Sonja(s) blogg

Tack

Av , , Bli först att kommentera 7

Nu är alla röster räknade i landstings- och kommunfullmäktigeval för Västerbotten.

Jag vill säga tack till alla er som kryssat mig i  kommunfullmäktigevalet och i landstingsvalet. Det känns stort att det finns ett antal personer som tror på mig som politiker. Ett stort förtroende som jag ska försöka förvalta på bästa sätt.

Det kommer att bli mycket spännande år framöver nu när vi får en annan regering. Jag hade ju hoppats förstås att socialdemokraterna hade fått mycket mera röster så att vår politik verkligen skulle kunna få genomslag i alla beslut framöver. Nu kommer det naturligtvis att bli en del kompromisser men jag tror på Stefan Löfven. Jag tror att han ska kunna förhandla så att vi får en annan inriktning på hur vårt samhälle ska utvecklas än vad vi haft under högerstyret. Vi kommer att få ett mera solidariskt samhälle.

 

Trygghet för äldre i Vännäs

Av , , 4 kommentarer 3

 I Sveriges Radios valduell den 10/9 mötte jag Hans-Inge Smetana ang KD.s förslag om boendegaranti för alla som fyllt 85 år.

Han försökte flytta frågan till att handla om trygghetsboende men vad jag svarade på var det givna ämnet dvs KD:s förslag om att alla över 85 skulle få särskilt boende oberoende om man har behov av det eller inte. Det skulle räcka med att man vill ha ett sådant boende.

 

Nedan följer mina anteckningar om det svar jag gav, exakt så blev det inte men i stort sett:

 

För oss socialdemokrater är det väldigt viktigt att alla medborgare i Vännäs kan känna sig trygga med den hjälp man få.

Hjälp ska man få när det behövs och inte utifrån att man har uppnått en viss ålder.

Det är inget som säger att för att man fyllt 85 år så ska man ha större rätt till omsorg än om man är 65, 45 eller för den del 10 år.

Det måste vara vilket behov man har och vad man som enskild vill ha för hjälp som styr vilken omsorg man ska få och det ska inte vara beroende av hur gammal man är.

Det är viktigt med trygghet för alla oberoende av ålder.

 

För varje person över 85 som vi inte bedömer har behov att ett särskilt boende så blir det någon yngre som får stå tillbaka då vi har ett begränsat antal boendeplatser.

I förslaget från KD så säger de att kommunen ska ordna fler platser för att klara detta men kommunen ska göra det utan resurstillskott.

Hur ska vi då kunna göra det?

Jo, det blir ju iså fall så att vi måste spara någon annanstans.

Det blir alltså någon annan verksamhet inom kommunen som får det sämre iså fall.

Kommunens verksamhet handlar ju om skola och omsorg till allra största del och jag vill inte medverka till  försämringar där.

  

Vi ska ha en trygg och säker omsorg med hög kvalité för alla som är i behov av omsorg.

Till det använder vi våra gemensamma skattepengar.

Som politiker i majoritet har vi ett stort ansvar att förvalta dessa skattepengar på ett bra sätt och fördela dem till dem som behöver det mest.

Jag kan inte se att vi gör det om vi ger vissa personer en genväg in i särskilt boende som kostar ganska mycket pengar utan att de har ett tydligt behov av en sådan boendeform.

De platserna ska gå till dem som verkligen behöver en boendeplats.

 

Idag har vi i Vännäs en balans vad gäller boendeplatser.

Vi har ingen kö.

Får man ett beslut om särskilt boende så kan man flytta in nästan direkt.

Det är trygghet.

Men trygghet för äldre är inte bara särskilt boende.

Det finns många andra saker som också är viktiga.

Vi kommer att fortsätta bevaka att alla insatser vi har i äldreomsorgen fortsätter att hålla en hög kvalité och

att alla bemöts med respekt och får en bedömning utifrån sina egna behov och önskningar, inte utifrån en viss ålder.

Vi prioriterar äldreomsorgen.

Ang misstro mot Centern i Vännäs

Av , , 1 kommentar 14

Angående den diskussion som vi socialdemokrater i Vännäs haft med Centern i Vännäs de senaste dagarna så kanske det är på sin plats att beskriva hur vi har bedrivit budgetarbete under nu ganska många år.

Vi har i budgetarbetet samarbetat med alla partier och haft en mycket öppen diskussion. Tjänstemän har kunnat komma till budgetsammanträden med olika alternativ till effektiviseringar och förslag till kvalitetsförbättringar. Det har varit högt i tak där många förslag och idéer diskuterats. Många fler än vad som sedan har blivit förslag som sedan gått vidare till förslag till beslut.

Just det att vi har kunnat lita på varandra och känt att det vi sagt inte har blivit offentligt har gjort att vi haft bra möjligheter att kunna diskutera förutsättningslöst och att förutsättningar funnits för att komma fram till så bra beslut som det har varit möjligt.

Att vi inte har velat ha en offentlig diskussion i det skedet beror på att vi vill inte oroa i onödan med ej helt genomtänkta förslag vilket det kan bli när vi tänker fritt och man inte har hunnit sätta sig in i vad det får för konsekvenser.

Hittills har det fungerat bra och vi har varit överens i alla partier om att det är ett bra arbetssätt.

Vad som nu har hänt är att Centern har gått ifrån det och använt material från dessa diskussioner som argument i valrörelsen.

Vi känner oss svikna och vet inte om vi kan lita på Centern fortsättningsvis.

Därför ställde jag in det planerade budgetmötet som vi skulle ha haft igår och skjuter på alla budgetdiskussioner ang Vård och omsorgsnämnden till efter valet.

1 kommentar

Moderaternas svek mot arbetstagarna

Av , , Bli först att kommentera 8

Piteå-tidningen har listat ”Moderaternas tjugo svek mot arbetstagarna”   Detta mot bakgrund från LO:s skrift ”20 slag mot Sveriges löntagare”. Moderaterna kallar sig Det nya arbetarpartiet, men bedriver allt annat än löntagarvänlig politik.

Moderaternas 20 svek mot löntagarna:

1. Allmän visstidsanställning har införts. Tidsbegränsade anställningar kan därför ske utan motivering.

(År 2007 lade regeringen grunden för otrygga anställningar och införde allmän visstidsanställning. Det är en otrygg anställningsform vilket går emot normen på svensk arbetsmarknad som skall vara fast anställning).

2. Tidsbegränsade anställningar kan staplas på varandra utan att leda till fast anställning

(I praktiken kan visstidsanställningar missbrukas genom att staplas på varandra så att personal kan hållas år ut och år in utan att få en fast tjänst).

3.  Nya regler kring F-skattsedeln ökar risken för att arbetsgivare ska kringgå regler om anställningsskydd och kollektivavtal.

(I praktiken blir man anställd, fast utan uppsägningstid, sjukförsäkring eller andra skyddsnät).

4. Arbetsgivarna behöver inte upprätta skriftliga planer för jämställdhet och jämställda löner på samma sätt som förr.

5. Regeringen har infört begränsningar för fackföreningarna att se till att alla som arbetar i Sverige får schysta villkor

6. Avdragsrätten för fackföreningsavgiften har avskaffats. Däremot får arbetsgivarna fortfarande dra av för avgifter till sina branschorganisationer.

7. Strikta tidsbegränsningar för sjukpenning, i allmänhet kallat stupstock, har införts vilket leder till utförsäkringar.

8. I rehabiliteringskedjan har man ökat kraven på den sjuke, men inte på något sätt skärpt kraven på arbetsgivarens och Försäkringskassans insatser.

9. Det har blivit allt svårare att få sjukersättning godkänd.

10. Ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen har sänkts.

11. Arbetsgivare är inte längre skyldiga att skicka in en rehabiliteringsutredning till Försäkringskassan om en anställd blir sjuk en längre tid.

12. Regeringen har möjliggjort för arbetsgivare att kräva sjukintyg redan från första sjukdagen.

13. A-kasseavgiften har chockhöjts och hundratusentals har känt sig tvingade att lämna fack och a-kassa då de inte längre hade råd att vara med.

14. Avdragsrätten för a-kassan har avskaffats.

15. Den förhöjda ersättningen under arbetslöshetens första 100 dagar har tagits bort.

16. Ersättningsperioden i A-kassan har begränsats till 300 dagar.

17. Karensdagarna i a-kassan har ökats från fem till sju.

18. Det har blivit svårare för deltidsarbetslösa att få a-kassa, vilket leder till att deltidsarbetslösa tvingats säga upp sig från sitt deltidsjobb för att kunna få ekonomin att gå ihop när deltidsdagarna tagit slut.

19. Sjuka, föräldralediga och studerande har fått det svårare att få rätt till a-kassa då den överhoppningsbara tiden minskats från sju till fem år.

20. Studier kvalificerar inte längre till a-kassa.

Bli först att kommentera

Bort med rasismen i riksdagen!

Av , , 4 kommentarer 10

Snart har vi val och svenska folket kommer att säga sitt om vilken regering som ska styra Sverige de närmaste fyra åren.

I många mätningar så ser det ut som att Sverigedemokraterna kommer att få ca 10 % av rösterna. Alltså 1 av 10 personer röstar på ett rasistiskt parti.

Det känns fruktansvärt. Det är skrämmande att så många väljer att rösta på personer som har sitt ursprung ur rasistiska och nazistiska rörelser. Personer som företräder ett parti som för en tydlig rasistisk politik.

Även om man är missnöjd med övriga partier så finns det andra vägar att gå än att rösta på SD.

Dessutom så verkar det som att en del av de personer som är tveksamma till invandring röstar på SD enbart på grund av den frågan.

Jag undrar om man samtidigt är medveten om att man då också ger en röst till moderaterna. I 9 fall av 10 så röstar SD likadant som Moderaterna.

Och det är Moderaterna som tillsammans med sina allianskamrater gett oss ett samhälle där klyftorna har vuxit, där politiker bestämmer hur länge man är sjuk, tvingat döende cancersjuka ut i arbete, försämrat arbetsrätten, sett till att möjligheter till vuxenutbildning försvunnit, pengar som borde gått till vård istället blivit privata vinster, sålt ut vår gemensamma egendom till underpriser mm.

Nu måste vi få ett annat samhälle, en bättre framtid för alla.

En framtid där Sverigedemokraterna inte får någon chans att påverka beslut. Rasister har inte i vår riksdag och regering att göra!