Sonja(s) blogg

Skattehöjning

Av , , 4 kommentarer 10

Sitter nu hemma efter kommunfullmäktige. Vi har idag bland annat tagit beslut om att höja kommunalskatten med 50 öre för att kunna behålla en rimlig nivå på välfärden. Det är ett mycket tungt beslut som jag helst av allt hade velat slippa. Om alla miljarder som alliansregeringen sänkt skatterna istället hade gått till välfärden så är jag övertygad om att kommunernas ekonomi hade sett annorlunda ut.

Men nu är det som det är, vi tvingas till åtgärder som har sin grund i en politik som har omfördelat pengar till de som har höga inkomster och det är de med små inkomster som får betala. Det blir ju effekten när skatt överflyttas från statlig nivå till kommunal nivå. Det går från progressiv skatt till platt skatt.

Men vad gör man? Även om man inte vill höja skatten så tvingas man. Vi kan inte se på att all vår gemensamma trygghet urholkas och det som är viktigt för oss försvinner. Det drabbar ännu mera de människor i vårt samhälle som verkligen behöver stöd.

Vi som socialdemokrater har en tanke om hur ett bra samhälle ska vara och där finns en gräns vad gäller trygghet och omsorg som vi inte kan sänka hur lågt som helst.

Nu måste vi sätta stopp, med årets budget och de förslag till effektiviseringar som finns där så har vi nått en gräns som vi inte kan sänka ytterligare.

M, Fp och Kd tycker tydligen att vi har alldeles för hög nivå på det vi erbjuder nedborgarna i Vännäs. De tycker att det finns utrymme att spara ytterligare 8 miljoner. Omräknat i tjänster så bör det bli ca 16-18 årsarbetare.

Jag undrar var de tycker vi har för mycket personal? 

Något konkret heltäckande förslag har de inte kommit med förutom att de tycker vi ska upphandla  personlig assistens, vilket vi vet försämrar arbetsvillkoren för den personal som arbetar där, och att  vård- och omsorgsnämndens buffert för oförutsedda kostnader ska minskas med drygt 700 000. Dessutom vill de lägga ett sparbeting på kommunledningskontoret som skulle innebära att det mesta av vår ungdomsverksamhet skulle försvinna samt det stöd som vi ger till föreningslivet.

Efter de besparingarna saknas ändå 4 miljoner som de inte preciserar var de ska tas. Är det skolan eller äldreomsorgen som de anser har för mycket personal?

Vi socialdemokrater tillsammans med v, mp och c vill inte göra dessa försämringar. Därför måste vi höja kommunalskatten. Även om vi vet att det kommer att drabba även alla med låga inkomster.

Men vi behåller vår välfärd på en rimlig nivå.

4 kommentarer
Etiketter: , , ,