Sonja(s) blogg

Första nämndsmötet för mandatperioden

Av , , Bli först att kommentera 3

Igår var årets första vård- och omsorgsnämnd. Det var första gången som den nya nämnden för denna mandatperiod samlades. Den består av några nya ledamöter och några som varit med förut. Precis som det ska vara. Det ska vara en mix av olika erfarenheter och åldrar för att vi ska kunna ha ett brett perspektiv när vi tar våra beslut.

Denna gång var det inte så många punkter på dagordningen men en som jag vill nämna är att vi valde nytt arbetsutskott. Arbetsutskottet förbereder ärenden till nämnden och tar även en del beslut, framför allt vad gäller individärenden. Vår nämnd har ju att hantera många beslut vad gäller barn och unga samt missbrukare som behöver stöd av olika slag. Många av de besluten tas i arbetsutskottet eller om det är akut, av enskilda ledamöter i arbetsutskottet. Ibland handlar det om beslut som görs mot någons vilja, tex ett tvångsomhändertagande. Det är en uppgift som inte alltid är så lätt men ibland måste sådana beslut tas. Allt för att försöka trygga ett så bra liv som möjligt för de som behöver stöd och hjälp. Det är en viktig del i vår gemensamma trygghet att vi har en instans som träder in när det behövs.

En sak som man blir varse när man sitter i arbetsutskottet är att alla barn och unga har det inte så bra. Det är lätt tror jag, att om man själv lever i en trygg miljö så tänker man inte på att det finns många som inte gör det. Vi ska vara glada att vi lever i ett land som har ett skyddsnät som träder in när det behövs.

När man har varit med ett tag så får man också möjlighet att följa hur det går för de personer som fått hjälp av socialtjänsten via de uppföljningar som görs. Då får man många gånger bekräftat att de beslut som vi tagit har varit bra. Socialtjänstens arbete har gjort skillnad och medverkat till ett bättre liv.