Sonja(s) blogg

Intryck från denna vecka

Av , , 2 kommentarer 7

Vid en summering av denna vecka så kan jag konstatera att Vännäs åter igen varit i framkant. De som läst VK har kunnat läsa att vi varit bäst i Västerbotten på att höja kvalitéen i vård och omsorg. Vi har fått mest pengar per invånare i hela Västerbotten. För mig är det en bekräftelse till vad jag redan visste.

Att vi har ett bra kvalitetsarbete i Vännäs och otroligt engagerade medarbetare. Men det är jättekul att det uppmärksammas i pressen och att det då blir känt för alla som läser tidningen. De pengar som vi får kommer att ytterligare göra att vi kan förbättra verksamheten för vi ser ju hela tiden nya mål fram för oss. Man ska aldrig sätta sig till ro och vara nöjd utan vi måste hela tiden vara på vår vakt och både bevaka den kvalité vi har och även höja ribban ett snäpp till.

En annan sak som uppmärksammats i tidningen denna vecka är den integrationsdag som Liljaskolan hade för en tid sedan. Elever, duktiga i skidåkning, gav våra nyanlända elever möjlighet att prova på att åka slalom eller snowboard. De måste ha haft en jättekul dag. Både de som fick prova på något nytt men även en naturlig möjlighet att lära känna ungdomar från andra kulturer. Ett utbyte som alla är vinnare i. Jag önskar nästan att jag själv hade varit tonåring och gått på Liljaskolan och fått vara med.

Förutom det som stått i tidningen så har det naturligtvis även hänt andra saker. Vi har tex haft ett välbesökt dialogmöte om kulturens betydelse för Vännäsborna tillsammans med Region Västerbotten. Det var förutom folk från kommunen och Region Västerbotten, många föreningar och studieförbund som var representerade på det mötet.

Det var tydligt att kultur är en viktig fråga som många är engagerade i. Det visades inte minst genom det engagemang och det intresse som alla visade vid diskussionerna. Vi var överens om att det är viktigt att vi kan erbjuda ett rikt utbud av kultur i Vännäs  inte minst för de som kanske har svårt att ta sig till Umeå där det naturligvis finns ett ännu större utbud. Förutsättningar för det finns och att det görs mycket kunde vi konstatera men vi kan naturligtvis bli ännu bättre.

Den lokala kulturen ger så mycket mera än upplevelsen av kultur i sig. Jag tror också den är viktig för vårt sociala liv och den gemenskap vi som Vännäsbor vill uppleva tillsammans med andra Vännäsbor.

Jag är oerhört tacksam över alla ideella krafter som möjliggör att vi har det utbud av kulturaktiviteter som vi har i Vännäs. Utan dem så skulle det se helt annorlunda ut.