Sonja(s) blogg

Bedrövligt SVT, Skäms!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Av , , 13 kommentarer 12

Bedrövligt av SVT att påstå att vi på Liljaskolan skulle låta någon elev bo i en källare under gräsliga förhållanden. Jag tycker att det är snudd på förtal. Finns det ingen källkritik överhuvudtaget?

 

Nedan finns det pressmeddelande vi skickat ut:

 

”Med anledning av att SVT i ett inslag denna morgon felaktigt hävdar att ”Vännäs fastigheter och Liljaskolan har låtit en person bo under odrägliga förhållanden i ett källarutrymme” vill vi från Liljaskolan lämna följande fakta om det inträffade. Liljaskolan förhyr ett antal lägenheter av Vännäs fastigheter vilka Liljaskolan i sin tur hyr ut till elever vid skolan. Det utrymme personen i fråga vistats i ingår inte i Liljaskolans hyresavtal.

Det inträffade handlar om ett olaga intrång som kommer att polisanmälas av Vännäs fastigheter.

Händelserna i korthet:

  • Den 9:e mars fick rektor Henrik Bolin vetskap om att en elev hade under en tid sovit i källaren. Denna elev avstängdes från skolan vid samma tid på grund av skäl som är sekretessbelagda.
  • Ingen ansvarig på Liljaskolan har efter den händelsen fått vetskap om att någon eller några obehöriga befunnit sig i källarutrymmen i den aktuella hyresfastigheten på Liljas väg.
  • Varken Liljaskolan eller Vännäs fastigheter har gett tillåtelse till någon att bo i källarutrymmet. Det handlar om ett olaga intrång som kommer att polisanmälas av Vännäs fastigheter.
  • Liljaskolan kommer att tillsammans med Vännäs fastigheter se över hur vi kan undvika att obehöriga tar sig in i gemensamma utrymmen.

Henrik Bolin
Rektor och biträdande gymnasiechef”

13 kommentarer