Sonja(s) blogg

Ställ sd mot väggen

Av , , 16 kommentarer 18

Varför är det inget ifrågasättande av SD:s agerande vad gäller det som händer, mord på skolbarn och mordbränder? Sd-medlemmar som lägger ut adresser till asylboenden och uppmanar till terror borde ställas till svars mycket mera aktivt av våra ledande politiker och i media än vad jag kan se att det görs. Om det vore någon från ett annat parti så hade det säkert varit på ett annat sätt. Toleransnivån vad gäller svergedemokrater har helt föskjutits till en abnorm nivå.

Media ta ert ansvar och lyft frågan!

Riksdagsledamöter ta ert ansvar och ifrågasätt SD mycket mera!

 

 

 

 

Vi satsar på äldreomsorgen !

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag ska vi justera protokollet från vård- och omsorgnämndens senaste möte där vi bla tog beslut om budget för 2016.

Jag är jätteglad att kunna konstatera att vi i denna budget har lyckats att tillskjuta pengar för att öka bemanning i äldreomsorgen. Det är inte helt lätt att sitta i budgetberedning och veta att vi har många behov som behöver tillgodoses, många verksamheter som man också vill prioritera men med en begränsad budget så måste man bestämma sig för vad man ska prioritera.

Detta år så var vi i budgetberedningen helt överens och också sedan i nämnden att vi måste öka bemanningen i äldreomsorgen. Det gäller både på våra särskilda boenden och i hemtjänsten.

Sedan tidigare har vi ett KF-beslut om att vi ska ta bort alla delade turen senast 2017 och nu tar vi ett steg i den riktningen. Vi tillskjuter 1,3 miljoner som ska användas för att avveckla delade turer i äldreomsorgen. Vi har även delade turer i handikappomsorgen men det blir en fråga för nästa års budget. Vi mäktade inte med det för 2016.

I och med detta så kommer vi att öka antalet personaltimmar så då har vi även sagt att den utökningen ska i första hand användas till att förbättra aktivering för de äldre. Det kan handla om många saker, inte bara utevistelse som det har blivit ett snett fokus på. När man följer debatten så får man en uppfattning om att bara alla våra äldre får komma ut varje dag så är det bra. Jag tycker att det är en respektlös debatt. Vi ska erbjuda aktiviteter utifrån varje persons behov och önskemål. Inte bara utevistelse. Det finns faktiskt äldre som inte vill vara ute, som inte heller var så mycket ute när de var friska, varför ska vi tvinga dessa?

Nej, vi ska vara lyhörda och lyssna på vad varje person vill och orkar när det gäller vilka aktiviteter som ska erbjudas.

Med den prioritering som vi gjort i 2016 års budget så kommer det att märkas i äldreomsorgen.

Vi utvecklar möjligheten till aktiviter, både i grupp och individuellt för våra äldre samt ger en bättre arbetsmiljö för vår personal med ökad bemanning.

 

KD?

Av , , 8 kommentarer 6

KD säger nej till DÖ. De öppnar för ett samarbete med SD. Är frågan så kontroversiell så att det splittrar partiet? Kan Ebba  Busch Thor sitta kvar efter dagens nederlag? Dagens beslut på deras stämma öppnar för många frågor och många spekulationer om vad som kommer att hända. Hur ska någon kunna lita på en överenskommelse som KD har deltagit i? Deras trovärdighet har urholkats för lång tid framöver. De går tydligen inte att lita på vad gäller överenskommelser.

 

8 kommentarer
Etiketter: , , , ,