Sonja(s) blogg

Artikel i VF ang personlig assistans

Av , , 1 kommentar 6
I lördags svarade jag i VF på en debattartikel som  Vänsterpartiet i Vännäs skrivit.

 

Länk till deras artikel finns här

http://www.folkbladet.nu/1825330/debatt-fortsatt-kamp-i-vannas

 

Mitt svar blev det här:

DEBATT

V i Vännäs är frånvarande sen 2015

Publicerad i fredags kl 20.59

När Vänsterpartiet i Vännäs skriver om budgetprocessen och gör olika påståenden kan det vara bra att känna till att de inte varit närvarande på nämndsammanträden sedan oktober 2015. Det skriver Sonja Eriksson (S).

Vänsterpartiet i Vännäs skriver i en debattartikel (den 14 april) om budgetarbetet i vård- och omsorgsnämnden i Vännäs.

Att de överhuvudtaget beskriver hur budget­arbetet i nämnden sett ut är intressant då Vänsterpartiet inte varit representerade i något nämndsammanträde sedan oktober 2015. De har alltså inte ens varit med i de budgetdiskussioner som förts i nämnden inför 2018, som de nu beskriver i sin ­artikel.

Jag vill här beskriva hur verkligheten sett ut vad gäller vårt budget­arbete.
I förarbetet med budget 2018 så visade beräkningarna att vi har för stora kostnader i förhållande till de inkomster som kommunen har.

Vi insåg att vi tidigt måste börja diskutera åtgärder för att kunna få en budget i balans. Därför gjordes en preliminär beräkning av hur mycket vi måste spara och utifrån det så får våra förvaltningschefer i uppdrag att arbeta fram förslag på minst 50 procent av den förväntade besparingen. I det arbetet är inte vi politiker inblandade.

De förslag som tjänstemännen arbetar fram ska vi politiker sedan ta ställning till. Vad gäller vård- och omsorgsnämnden så presenterades ett förslag som innefattade ett antal förslag, bland annat den upphandling av personlig assistans som Vänsterpartiet hänvisar till.

Vid nämndmötet den 14 mars i år var vi social­demokrater inte nöjda med det lagda tjänste­mannaförslaget som bland ­annat innebar att personlig assistans skulle upphandlas.

Vi föreslog därför att nämnden skulle ge förvaltningschefen ytterligare uppdrag att arbeta fram fler alternativ till nästa nämndmöte. Det blev också nämndens ­beslut.

Politiken tog alltså inte ställning till något förslag vid detta sammanträde utan vi ville ha fler alternativ. De som är intresserade kan läsa protokollet på Vännäs hemsida.

Jag ställer mig därför frågande till hur Vänsterpartiet kan påstå att vi ­socialdemokrater drivit frågan om att privatisera den personliga assistansen? De uppgifterna är ­direkt felaktiga och Vänsterpartiet väljer att inte hålla sig till fakta.

Vi har alltså diskuterat ett flertal alternativ vad gäller besparingar men det betyder inte att man driver en fråga.

Det betyder att man ­väger fördelar mot nackdelar och vad gäller personlig assistans så anser vi socialdemokrater att nackdelarna är fler än fördelarna med att lägga ut det till privata alternativ. Därför blev beslutet på nämndmötet den 11 april ett helt annat alternativ till besparing.

Det beslutet togs utan påverkan av vare sig Vänsterpartiet eller Miljöpartiet då inga ledamöter från dessa partier närvarade vid sammanträdet.

Sonja Eriksson (S)
Ordförande Vård- och ­omsorgsnämnden Vännäs