Sonja(s) blogg

Minska personalbemanning?

Av , , 9 kommentarer 6

Vid måndagens fullmäktige diskuterades den ekonomiska rapporten för de 8 första månaderna för året. Där redovisas att Vård och omsorgsnämnden har ett prognostiserat underskott på 6,4 miljoner för 2017. Ett stort underskott som beror på kraftigt ökade behov inom äldreomsorg och individ och familjeomsorg.

Det är en ansträngd situation för hela kommunen vad gäller ekonomin, det finns inget överskott någon annanstans som kan täcka underskottet. Vi är en växande kommun vilket är väldigt roligt men det kostar också att växa.

Vård och omsorg har arbetat för att kunna minska underskottet för 2017 samt påbörjat budgetarbetet för 2018. I det arbetet så landar nämnden i att vi inte klarar att få en ekonomi i balans varken för 2017 eller 2018. Då fick jag som ordförande ett uppdrag från nämnden att lyfta frågan till kommunstyrelsen som sedan lyfte frågan till kommunfullmäktige.

Beslutet i KF blev att det ska göras en handlingsplan med förslag på åtgärder. Den handlingsplanen ska handla om hela kommunens ekonomi. Målet är att hitta åtgärder som långsiktigt ska ge en ekonomi i balans inte bara för vård och omsorg utan för hela kommunen.

Centerpartiet tillsammans med Kristdemokraterna yrkade att vi redan nu på KF skulle föregå den handlingsplan som ska göras och besluta om att inte minska personalbemanningen med 5%. Övriga partier i KF tyckte att vi måste seriöst göra en utredning och se vad den ger innan vi tar beslut.

Precis som vi alltid gör när vi tar beslut. Genomarbetade underlag först med förslag till åtgärder och konsekvensbeskrivningar, sedan beslut.

Det betyder inte att vi vill minska personalbemanning i vården. Det är just för att vi inte vill minska personalbemanningen i vården som jag har lyft frågan till KS och KF. Det är den väg jag som ordförande har att gå när vi ser att vi kan inte göra mera neddragningar utan att kvalitéen blir lidande.

Det är viktigt att vi tar den demokratiska processen på allvar och följer gängse arbetssätt.