Sonja(s) blogg

Vårt trygga Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 2
Ett socialdemokratiskt styrt Vännäs gör skillnad. Vi vill fortsätta att utveckla Vännäs.
Använd din rätt att rösta i valet 9 september.
Nästa mandatperiod,2019-2022, vill Socialdemokraterna i Vännäs:
  • Anställa fler i välfärden
  • Färdigställa ett nytt särskilt boende för äldre
  • Färdigställa ett trygghetsboende
  • Att välfärd ska drivas i offentlig regi och efter behov – inte utifrån vinstintressen
  • Fortsätta utveckla välfärden utifrån medborgarnas behov
  • Stärka stödet till personer som lider av åldersrelaterade sjukdomar
  • Öka kompetensen i vården
  • Vara i framkant när det gäller digitala hjälpmedel
  • Att barnets perspektiv ska komma först i åtgärder som rör barn
  • Att inga barn ska kunna vräkas från sitt hem