Sonja(s) blogg

Ställ sd mot väggen

Av , , 16 kommentarer 18

Varför är det inget ifrågasättande av SD:s agerande vad gäller det som händer, mord på skolbarn och mordbränder? Sd-medlemmar som lägger ut adresser till asylboenden och uppmanar till terror borde ställas till svars mycket mera aktivt av våra ledande politiker och i media än vad jag kan se att det görs. Om det vore någon från ett annat parti så hade det säkert varit på ett annat sätt. Toleransnivån vad gäller svergedemokrater har helt föskjutits till en abnorm nivå.

Media ta ert ansvar och lyft frågan!

Riksdagsledamöter ta ert ansvar och ifrågasätt SD mycket mera!

 

 

 

 

Vi satsar på äldreomsorgen !

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag ska vi justera protokollet från vård- och omsorgnämndens senaste möte där vi bla tog beslut om budget för 2016.

Jag är jätteglad att kunna konstatera att vi i denna budget har lyckats att tillskjuta pengar för att öka bemanning i äldreomsorgen. Det är inte helt lätt att sitta i budgetberedning och veta att vi har många behov som behöver tillgodoses, många verksamheter som man också vill prioritera men med en begränsad budget så måste man bestämma sig för vad man ska prioritera.

Detta år så var vi i budgetberedningen helt överens och också sedan i nämnden att vi måste öka bemanningen i äldreomsorgen. Det gäller både på våra särskilda boenden och i hemtjänsten.

Sedan tidigare har vi ett KF-beslut om att vi ska ta bort alla delade turen senast 2017 och nu tar vi ett steg i den riktningen. Vi tillskjuter 1,3 miljoner som ska användas för att avveckla delade turer i äldreomsorgen. Vi har även delade turer i handikappomsorgen men det blir en fråga för nästa års budget. Vi mäktade inte med det för 2016.

I och med detta så kommer vi att öka antalet personaltimmar så då har vi även sagt att den utökningen ska i första hand användas till att förbättra aktivering för de äldre. Det kan handla om många saker, inte bara utevistelse som det har blivit ett snett fokus på. När man följer debatten så får man en uppfattning om att bara alla våra äldre får komma ut varje dag så är det bra. Jag tycker att det är en respektlös debatt. Vi ska erbjuda aktiviteter utifrån varje persons behov och önskemål. Inte bara utevistelse. Det finns faktiskt äldre som inte vill vara ute, som inte heller var så mycket ute när de var friska, varför ska vi tvinga dessa?

Nej, vi ska vara lyhörda och lyssna på vad varje person vill och orkar när det gäller vilka aktiviteter som ska erbjudas.

Med den prioritering som vi gjort i 2016 års budget så kommer det att märkas i äldreomsorgen.

Vi utvecklar möjligheten till aktiviter, både i grupp och individuellt för våra äldre samt ger en bättre arbetsmiljö för vår personal med ökad bemanning.

 

KD?

Av , , 8 kommentarer 6

KD säger nej till DÖ. De öppnar för ett samarbete med SD. Är frågan så kontroversiell så att det splittrar partiet? Kan Ebba  Busch Thor sitta kvar efter dagens nederlag? Dagens beslut på deras stämma öppnar för många frågor och många spekulationer om vad som kommer att hända. Hur ska någon kunna lita på en överenskommelse som KD har deltagit i? Deras trovärdighet har urholkats för lång tid framöver. De går tydligen inte att lita på vad gäller överenskommelser.

 

8 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Elitsatsning i Vännäs!

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag har vi i Liljaskolans styrelse tagit ett spännande beslut. Vi ska starta en nationell elitutbildning i ridning för gymnasieelever.

Vi har tidigare i samarbete med Vännäs ryttarförening certifierats av Svenska Ridsportförbundet och Skolverket för att bedriva nationell idrottsutbildning i ridsport för sammanlagt 21 elever fördelat på tre årskurser. Så kallad NIU-utbildning.

Efter vi fick beslut om certifiering så har vi haft en diskussion omkring praktiska frågor men nu var det läge att ta beslut i styrelsen att nu startar vi.

De första 7 eleverna startar sin utbildning hösten 2016 och det kommer säkert att vara intressant för elever från hela landet.

Detta tror jag kommer att sätta Vännäs ännu mera på kartan om att vi är en attraktiv kommun vad gäller ridsport. Dessutom att vi är det i kombination med en bra gymnasieutbildning. De ungdomar som vill satsa på ridningen kombinerar det med någon av våra övriga gymnasieutbildningar och där har vi ett bra utbud att välja mellan.

 

Sommarjobben 2016

Av , , Bli först att kommentera 7

Vid gårdagens kommunfullmäktige så säkerställde vi att nästa sommar så kommer vi att erbjuda sommarjobb till våra ungdomar igen. Ett mycket efterlängtat beslut som kommer att ge större möjligheter för våra Vännäsungdomar att hitta sin plats på arbetsmarknaden via den arbetsplatspraktik som nu kommer att erbjudas.

Det är väldigt viktigt att tidigt få en anknytning till arbetslivet och få känna att det man gör har betydelse för andra. I skolans värld är mycket inriktat på den egna utvecklingen, vilket naturligtvis är bra men det behövs också andra perspektiv tidigt i livet.

Att få känna att att man har ett jobb, att tjäna egna pengar ger större frihet och bättre självkänsla och i vissa fall kan det också hjälpa hela familjer till det bättre vad gäller ekonomin.

Därför är jag glad att vi som socialdemokrater la till i nästa års budget 500 000:- för att finansera sommarjobben sommaren 2016, vilket också blev beslutet i fullmäktige.

 

 

 

 

 

Bedrövligt SVT, Skäms!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Av , , 13 kommentarer 12

Bedrövligt av SVT att påstå att vi på Liljaskolan skulle låta någon elev bo i en källare under gräsliga förhållanden. Jag tycker att det är snudd på förtal. Finns det ingen källkritik överhuvudtaget?

 

Nedan finns det pressmeddelande vi skickat ut:

 

”Med anledning av att SVT i ett inslag denna morgon felaktigt hävdar att ”Vännäs fastigheter och Liljaskolan har låtit en person bo under odrägliga förhållanden i ett källarutrymme” vill vi från Liljaskolan lämna följande fakta om det inträffade. Liljaskolan förhyr ett antal lägenheter av Vännäs fastigheter vilka Liljaskolan i sin tur hyr ut till elever vid skolan. Det utrymme personen i fråga vistats i ingår inte i Liljaskolans hyresavtal.

Det inträffade handlar om ett olaga intrång som kommer att polisanmälas av Vännäs fastigheter.

Händelserna i korthet:

  • Den 9:e mars fick rektor Henrik Bolin vetskap om att en elev hade under en tid sovit i källaren. Denna elev avstängdes från skolan vid samma tid på grund av skäl som är sekretessbelagda.
  • Ingen ansvarig på Liljaskolan har efter den händelsen fått vetskap om att någon eller några obehöriga befunnit sig i källarutrymmen i den aktuella hyresfastigheten på Liljas väg.
  • Varken Liljaskolan eller Vännäs fastigheter har gett tillåtelse till någon att bo i källarutrymmet. Det handlar om ett olaga intrång som kommer att polisanmälas av Vännäs fastigheter.
  • Liljaskolan kommer att tillsammans med Vännäs fastigheter se över hur vi kan undvika att obehöriga tar sig in i gemensamma utrymmen.

Henrik Bolin
Rektor och biträdande gymnasiechef”

13 kommentarer

Intryck från denna vecka

Av , , 2 kommentarer 7

Vid en summering av denna vecka så kan jag konstatera att Vännäs åter igen varit i framkant. De som läst VK har kunnat läsa att vi varit bäst i Västerbotten på att höja kvalitéen i vård och omsorg. Vi har fått mest pengar per invånare i hela Västerbotten. För mig är det en bekräftelse till vad jag redan visste.

Att vi har ett bra kvalitetsarbete i Vännäs och otroligt engagerade medarbetare. Men det är jättekul att det uppmärksammas i pressen och att det då blir känt för alla som läser tidningen. De pengar som vi får kommer att ytterligare göra att vi kan förbättra verksamheten för vi ser ju hela tiden nya mål fram för oss. Man ska aldrig sätta sig till ro och vara nöjd utan vi måste hela tiden vara på vår vakt och både bevaka den kvalité vi har och även höja ribban ett snäpp till.

En annan sak som uppmärksammats i tidningen denna vecka är den integrationsdag som Liljaskolan hade för en tid sedan. Elever, duktiga i skidåkning, gav våra nyanlända elever möjlighet att prova på att åka slalom eller snowboard. De måste ha haft en jättekul dag. Både de som fick prova på något nytt men även en naturlig möjlighet att lära känna ungdomar från andra kulturer. Ett utbyte som alla är vinnare i. Jag önskar nästan att jag själv hade varit tonåring och gått på Liljaskolan och fått vara med.

Förutom det som stått i tidningen så har det naturligtvis även hänt andra saker. Vi har tex haft ett välbesökt dialogmöte om kulturens betydelse för Vännäsborna tillsammans med Region Västerbotten. Det var förutom folk från kommunen och Region Västerbotten, många föreningar och studieförbund som var representerade på det mötet.

Det var tydligt att kultur är en viktig fråga som många är engagerade i. Det visades inte minst genom det engagemang och det intresse som alla visade vid diskussionerna. Vi var överens om att det är viktigt att vi kan erbjuda ett rikt utbud av kultur i Vännäs  inte minst för de som kanske har svårt att ta sig till Umeå där det naturligvis finns ett ännu större utbud. Förutsättningar för det finns och att det görs mycket kunde vi konstatera men vi kan naturligtvis bli ännu bättre.

Den lokala kulturen ger så mycket mera än upplevelsen av kultur i sig. Jag tror också den är viktig för vårt sociala liv och den gemenskap vi som Vännäsbor vill uppleva tillsammans med andra Vännäsbor.

Jag är oerhört tacksam över alla ideella krafter som möjliggör att vi har det utbud av kulturaktiviteter som vi har i Vännäs. Utan dem så skulle det se helt annorlunda ut.

Första nämndsmötet för mandatperioden

Av , , Bli först att kommentera 3

Igår var årets första vård- och omsorgsnämnd. Det var första gången som den nya nämnden för denna mandatperiod samlades. Den består av några nya ledamöter och några som varit med förut. Precis som det ska vara. Det ska vara en mix av olika erfarenheter och åldrar för att vi ska kunna ha ett brett perspektiv när vi tar våra beslut.

Denna gång var det inte så många punkter på dagordningen men en som jag vill nämna är att vi valde nytt arbetsutskott. Arbetsutskottet förbereder ärenden till nämnden och tar även en del beslut, framför allt vad gäller individärenden. Vår nämnd har ju att hantera många beslut vad gäller barn och unga samt missbrukare som behöver stöd av olika slag. Många av de besluten tas i arbetsutskottet eller om det är akut, av enskilda ledamöter i arbetsutskottet. Ibland handlar det om beslut som görs mot någons vilja, tex ett tvångsomhändertagande. Det är en uppgift som inte alltid är så lätt men ibland måste sådana beslut tas. Allt för att försöka trygga ett så bra liv som möjligt för de som behöver stöd och hjälp. Det är en viktig del i vår gemensamma trygghet att vi har en instans som träder in när det behövs.

En sak som man blir varse när man sitter i arbetsutskottet är att alla barn och unga har det inte så bra. Det är lätt tror jag, att om man själv lever i en trygg miljö så tänker man inte på att det finns många som inte gör det. Vi ska vara glada att vi lever i ett land som har ett skyddsnät som träder in när det behövs.

När man har varit med ett tag så får man också möjlighet att följa hur det går för de personer som fått hjälp av socialtjänsten via de uppföljningar som görs. Då får man många gånger bekräftat att de beslut som vi tagit har varit bra. Socialtjänstens arbete har gjort skillnad och medverkat till ett bättre liv.

 

 

Dagens KF i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 10

Sitter hemma i soffan och funderar lite kring dagens fullmäktige. En rekordlång dagordning tror jag det var med 60 ärenden. Många av dessa var olika val till uppdrag under nästa mandatperiod. Där har vi haft ett bra samarbete både i mitt parti och med andra partier. Alla förslag klubbades utan diskussion. Det tyder på ett bra förarbete. Det kan vi vara glada för i Vännäs. Det är inte så i alla kommuner har jag förstått.

Jag är också glad över att vi tagit avgörande beslut om att utöka ansvarsområdet för Vännäs Fastigheter. Vi har under lång tid diskuterat att samla alla fastigheter under en hatt och nu är vi verkligen på väg dit. Vi kommer att få en effektivare fastighetsförvaltning med bättre samordning och en tydligare organisation. Allt för medborgarnas bästa.

En fråga som diskuterades var om vi i Bostadsförsörjningsprogrammet skulle skriva in ordet trygghetsboenden. Först var jag benägen att skriva in det men jag ändrade mig sedan.

I Bostadsförsörjningsprogrammet står att vi ska ta hänsyn till äldres behov och önskemål och det är vad som verkligen är viktigt. Den skrivningen räcker. Vi ska i samband med utveckling av vårt samhälle med bla byggande av bostäder arbeta i samarbete med de organisationer som företräder äldre och även med andra grupper i samhället. Det är viktigt. Det kan innebära trygghetsboenden men även andra lösningar utifrån de önskemål som finns och vad vi har råd med. Men i Bostadsförsörjningsprogrammet, som ska vara kortfattat och översiktligt, så räcker det att vi säger att vi ska ta hänsyn till behov och önskemål.

Som avslutning vill jag tacka för förtroendet för de uppdrag som jag valdes till idag. Jag kommer att vara Vård och omsorgsnämndens ordförande, Liljaskolans styrelses ordförande, ledamot i Vännäs Fastighet AB, ersättare i Kommunstyrelsen, Regionfullmäktige och i ViKom under nästa mandatperiod. Jag kommer att göra mitt bästa för att förvalta det förtroende som jag fått på bästa sätt.

Dessa uppdrag gör att jag kommer att vara helt tjänstledig från mitt arbete i Vindeln och all min tid kommer att handla om politik. På något sätt känns det nästan overkligt. Jag, heltidspolitiker. Om någon sagt för några år sedan att jag skulle bli det så hade jag skrattat och sagt att det vore otänkbart. Men desto mer man blir insatt och ju mer man lär sig, desto intressantare blir det. Jag rekommenderar verkligen andra att ta steget och engagera sig i politiken.

 

Skattehöjning

Av , , 4 kommentarer 10

Sitter nu hemma efter kommunfullmäktige. Vi har idag bland annat tagit beslut om att höja kommunalskatten med 50 öre för att kunna behålla en rimlig nivå på välfärden. Det är ett mycket tungt beslut som jag helst av allt hade velat slippa. Om alla miljarder som alliansregeringen sänkt skatterna istället hade gått till välfärden så är jag övertygad om att kommunernas ekonomi hade sett annorlunda ut.

Men nu är det som det är, vi tvingas till åtgärder som har sin grund i en politik som har omfördelat pengar till de som har höga inkomster och det är de med små inkomster som får betala. Det blir ju effekten när skatt överflyttas från statlig nivå till kommunal nivå. Det går från progressiv skatt till platt skatt.

Men vad gör man? Även om man inte vill höja skatten så tvingas man. Vi kan inte se på att all vår gemensamma trygghet urholkas och det som är viktigt för oss försvinner. Det drabbar ännu mera de människor i vårt samhälle som verkligen behöver stöd.

Vi som socialdemokrater har en tanke om hur ett bra samhälle ska vara och där finns en gräns vad gäller trygghet och omsorg som vi inte kan sänka hur lågt som helst.

Nu måste vi sätta stopp, med årets budget och de förslag till effektiviseringar som finns där så har vi nått en gräns som vi inte kan sänka ytterligare.

M, Fp och Kd tycker tydligen att vi har alldeles för hög nivå på det vi erbjuder nedborgarna i Vännäs. De tycker att det finns utrymme att spara ytterligare 8 miljoner. Omräknat i tjänster så bör det bli ca 16-18 årsarbetare.

Jag undrar var de tycker vi har för mycket personal? 

Något konkret heltäckande förslag har de inte kommit med förutom att de tycker vi ska upphandla  personlig assistens, vilket vi vet försämrar arbetsvillkoren för den personal som arbetar där, och att  vård- och omsorgsnämndens buffert för oförutsedda kostnader ska minskas med drygt 700 000. Dessutom vill de lägga ett sparbeting på kommunledningskontoret som skulle innebära att det mesta av vår ungdomsverksamhet skulle försvinna samt det stöd som vi ger till föreningslivet.

Efter de besparingarna saknas ändå 4 miljoner som de inte preciserar var de ska tas. Är det skolan eller äldreomsorgen som de anser har för mycket personal?

Vi socialdemokrater tillsammans med v, mp och c vill inte göra dessa försämringar. Därför måste vi höja kommunalskatten. Även om vi vet att det kommer att drabba även alla med låga inkomster.

Men vi behåller vår välfärd på en rimlig nivå.

4 kommentarer
Etiketter: , , ,