Umeås huvudvärk: Regionen tappar!

Av , , Bli först att kommentera 0

Befolkningssiffrorna för 2007 bekräftar att Umeå kommuns ökning fortsätter att vara lägre än planerat. Högkonjunkturen brukar vara mindre positiv för universitetsorter. Men bortsett från detta verkar benägenheten att flytta från Umeå öka. Umeå håller siffrorna mest med hjälp av barnafödandet samt invandringen.

Centerpartiet har länge pekat på betydelsen av utvecklingen i Umeåregionens kommuner. I praktiken spelar kommungränderna allt mindre betydelse för arbete, boende, fritid m.m. Därför är det ännu mer bekymmersamt att Umeåregionens befolkning stagnerat. Det finns nämligen en viktig faktor som påvekar Västerbottens kommuner och övriga kommuner i norra Sverige nämligen återflyttningen från utbildningsstaden Umeå: Det är viktigt för både Umeå och grannkomunerna. Umeå universitet har avgörande beydelse för att det finns kvalificerad arbetskraft i hela Norrland

Umeå kommun har ökat från 103 151 personer år 1997 till 111 771 personer 2007. Umeå regionens kommuner exklusive Umeå kommun visar en minskning från 33 250 personer år 1997 till 30 839 år 2007.

Planeringen framöver måste sikta på att stärka regionens befolkningstillväxt istället för att bara stirra sig blind på Umeå kommuns befolkning. Vad hjälper det om Umeå ökar om underlaget runt om stagnerar eller minskar. Hur roligt är det att vara huvudstad för ett folktomt omland.

Bli först att kommentera

När får man vara nöjd över en nyhet?

Av , , 1 kommentar 0

I massmedias nyhetsrapportering, i bloggar, i insändare kritiseras ibalnd alliansregeringen för att man gör för lite. Nu innehåller nyhetsflödet nästan dagligen nyheter om stora och varierade satsningar från regeringen. Då är det intressant att följa kommentarerna i media. Jag tar några exempel:

Största satsningen hitills på forskningen – 15 miljarder: För lite!
Arbetsgivaravgifter, bolagsskatter sänks, sammanlagt 15 miljarder: För lite!
Miljö och miljöbistånd: För Lite!
Sysselsättning för riktigt långtids frånvarande: För lite bidrag!
Satsning på lärlings- och vuxenutbildning – 3 miljarder: För sent!
Miljarder till pensionärerna! För lite!
Psykiatrin får tre miljarder! För lite!

Jag undrar lite försiktgt: Får man berätta att man är nöjd med någonting idag i Sverige?

1 kommentar

Nu krävs att Umeå kommun satsar på arbete för unga under 26! (s) regeringstrots måste avslöjas!

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag presenterades regeringens satsningar på arbetsmarknaden. Sänkta arbetsgivaravgifter och bolagsskatter kommer perfekt när konjunkturen mattas. Särskilt unga under 26 år får den utlovade stimulansen dvs det blir betydligt billigare att anställa nyanställa unga. För Umeå kommun minskar kostnader med C.a 60 miljoner varav hälften gäller unga. Arbetslöshetssiffrorna för just unga har minskat kraftigt. Många arbetsgivare följer regeringens stimulans och nyanställer unga.

Men inte Umeå kommun. I Umeå går stimulansen raka spåret via kommuenens överskott till de anställdas pensioner. Umeås politiska ledning trotsar allt vad regeringspolitik heter och tar inte ett enda initiativ till att anställa fler unga. Samtidigt som exmpelvis Lena Sandlin(s) på VFs ledarplats attackerar regeringen för s.k. okänslig politik lägger hon inte två strån i kors som fritidsnämndens ordförande för att skapa nya jobb för unga

Låt mig ta ett exempel. En nysatsning på 50 nya jobb för unga personer med olika funktiionshinder skulle omdelbart rymmas inom den satsning på sänkta arbetsgivaravgifter sokm kommunne får räkna hem. 50 nya jobb skulle vara en vinstlott för såväl de unga, arbetsplatserna som kommunen, som under alla förhållanden bär det yttersta ansvaret. Den politiska ledningen i Umeå bruka ta varje tillfälle att klaga över risken för ökade socialbidrag. Den kritiken är innehållslös så länge kommunen sitter så passiv som den gör.

(s) i Umeå gör allt för att trotsa all regeringspolitik. De stora förlorarna är de unga. Umeå vinner titeln som Sveriges sämsta ungdomskommun.

Bli först att kommentera

VIP-dagen, Umeås anseende och höstjakten

Av , , 1 kommentar 0

VIP-DAGEN
En stor eloge till alla som bidrog till VIP-dagen i lördags. Principen om alla människors lika värde måste hållas levande. Det gäller inte minst hälso- och sjukvården som alltför lätt glömmer människovärdesprincpen. Dessutom är det uppenbart att föreningslivet många gånger kan skapa bra stämningar och attityder kring humanistiska frågor. Öppen gemenskap går som alltid före. Jag hoppas att Umeå får ordning på volontärbyrån snart. Enda vägen tror jag går via föreningarnas engagemang typ som Stockholm jobbar.

UMEÅS ANSEENDE
Vi närmar oss frågor om hur nya regionen i norra Sverige ska jobba. Kulturhuvudstadsfrågan närmar sig sitt avgörande. Näringslivsutvecklingen i inlandet inom basnäringarna är på väg att vända strömmarna. Samtidigt utmanar Umeå kommun med att gå ut med nya befolkningsmål som förutsätter att en redan hög tillväxt måste fördubblas. Detta kan leda till konflikter och gigantiska felsatsningar. Umeå måste vara mer varsam om sitt anseende! Och varsam om den social tryggheten.

HÖSTJAKTEN
Björn- och älgjakten är i full gång. Vi som har öron klring dessa frågor häpnas över hur björntuillgången har exploderat. Numer är det ingen nyhet att björnar vistas varsomhelst. Balansen är på väg att snabbt förändras utan att det finns en jägarkår som egentligen kan jaga björn. Snabba på utbildningen! Ser till sist att Lennart Holmlund vill att jaktlagen helst bör skjuta små tjurar. Jag har uppfyllt hans önskan under alla år i skogen ooch fick en gång en riktig tröst av äldsta sonen – då fem år: Kom ihåg pappa, det alltid svårare att hitta av en liten älg än en jättestor älg.

1 kommentar

Den nya, större läkarutbildningen i norra Sverige ett nytänkande, en framgång!

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu vet vi att regeringen kommer att föreslå sammanlagt 37 nya platser i den nya, större läkarutbildningen i norra Sverige. Jag vill gratulera medicinska fakulteten och Umeå universitet för ett mycket bra arbete.

Jag vill påstå att det nya upplägget med utbildning i alla fyra norra landstingen är en viktig och praktisk pusselbit i den nya norra regionen. Den nya regionen kommer att behöva hitta nya samarbetsformer inom hälso- och sjukvård, utbildningarna, kommunikationer, miljö, kultur m.m. Det medicinska fakulteten nu gör är det första goda exemplet på hur praktiskt, framåtsyftande samarbete kan byggas vidare.

Jag ser fram emot fler sådana samarbeten inom andra vårdutbildningar exempelvis sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, socionomer m.fl. Det behövs inte minst för att skapa en bra tillgång på praktikplatser.

Den praktiska kliniska forskningen kommer att kunna utvecklas.

Samarbetet inom både bassjukvården och den högspecialiserade sjukvården kommer att hitta helt nya vägar om vi dels river en del administrativa gränder, dels utbildar medarbetarna på ett sätt som gör att hela regionen och dess människor känns som ‘min egen’.

Jag hoppas innerligen att detta smittar av sig på många andra sektorer. Jag ska själv vara med om att utveckla kulturområdet i norra Sverige. Vi kanske ska börja med att lära oss av medicinska fakultetens intensiva arbete.

Bli först att kommentera

Umeå kan bocka av nästa satsning: Yrkesutbildningar för vuxna

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår kom så alliansregeringens besked om nya satsningar på yrkesutbildningar för unga vuxna. Den stora bristen på yrkesutbildade unga ställer till det för många branscher. Ytterst är det vi kunder som blir lidande när vi får vänta på hantverkarna. Yrkesutbildning via Komvux samt betydligt mer lärlinsgutbildning kommer att ge många en ny chans efter misslyckade gymnasieår.

Umeå som utbildningsstad vinner alltid när det satsas på utbildningar. För centerpartiet är yrkesutbildning ett självklart instrument när det gäller att ge unga en puff framåt. Partiet låg bakom kunskapslyftet i slutet av 1990-talet, vi ligger bakom den kommande satsningen. Jag vet från olika utvärderingar att satsningen på kunskapslyftet var en viktig metod att bryta 90-talskrisen.

Tyvärr har regeringarna framtill 2006 minskat vuxenutbildningen med 60%. Pengarna fick i stället gå via AMS till dyra, tillfälliga jobbsatsningar som sällan gav någon direkt kompetensökning. T o m den socialdemokratiska AERs rapport från juni 2008 bekräftade det som alla visste: Klyftorna ökade kraftigt mellan åren 1995 – 2006. Allra värst drabbades unga under 26 år. Flera stelbenta ekonomiska system stängde ute de unga från arbetsmarknaden. Och låste in dem bland förtidspensionärerna.

Nu bryts trenden. Umeå kan bocka av ytterligare en klok satsning från alliansregeringen!

Bli först att kommentera