Bra med snabb regeringsreaktion på Volvos varsel! Vänsterns ökenvandring.

Av , , Bli först att kommentera 0

De varsel som Volvo personvagnar la härom dagen är både omfattande och kanske inledningen på en ny industriell period i Sverige. Jag skrev i min förra mail att det vi ser nu kan vara början på en ny industriell karta i vårt land. Därför är det mycket bra att regeringen reagerade så snabbt med att öronmärka 1,6 miljarder till arbetsförmedlingen i Göteborg. Det ger möjlighet till snabba insatser med yrkesutbildningar m.m. Göteborg har bra traditioner kring vuxenutbildning. Det ska bli möjligt att bli bilmekaniker, undersköterska eller byggnadsarbetare också efter att man har fyllt 20 år. Stärk alltså satsning på yrkesutbildnar för vuxna. Det får gärna ske med hjälp av lärlingsutbildningar. På tal om jobb: Många kommuner i Norrlands inland behöver arbetskraft.

Landshövding Lars Bäckström och regionutvecklingsnämndens ordförande Kent Johansson till samordningsmän för att kraftsamla och samordna alla insatser i Västra Götaland. OBS! Det går snabbt när regionen får muskler att agera!!

Regeringen står redan tidigare för
- satsning på fordonsforskning på nivån 450 miljoner kronor per år dvs totalt 900 miljoner kronor årligen.
- ekonomiskt utrymme för fler studenter vid exempelvis Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan i Skövde.
- ökat antalet platser inom den gymnasiala yrkesutbildningen
- satsningar 1,7 miljarder på infrastrukturen i Västra Götaland
- i arbetsmarknadspolitiken finns 15 000 platser år 2009 samt för 2008 finns 7 000 helårsplatser kvar.
- särskilda insatser görs för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga bl.a. genom anslag för lönebidrag och Samhall.
- satsning på jobb- och utvecklingsgarantins tre faser.
- sänkt arbetsgivaravgift och bolagsskatt
- lättare att anställa unga under 26 år. Kostnad för att anställa en ung person cirka 12 procent lägre än i normalfallet.

VÄNSTERNS ÖKENVANDRING
Nu rämnar Göran Persson regeringsunderlag.Sanningens minut för Lars Ohly. Vänsterns ökenvandring forstätter. Peter Englund skrev om detta redan den 21 september – kolla http://peterenglund.wordpress.com/2008/09/21/okenvandring/. Göteborg står i fokus för den svenska vänstern på flera sätt. Göteborgskravallerna verkligen blev en vändpunkt för vänstern, men i en allt igenom negativ mening.

Bli först att kommentera

Bra med snabb regeringsreaktion på Volvos varsel! Vänsterns ökenvandring.

Av , , Bli först att kommentera 0

De varsel som Volvo personvagnar la härom dagen är både omfattande och kanske inledningen på en ny industriell period i Sverige. Jag skrev i min förra mail att det vi ser nu kan vara början på en ny industriell karta i vårt land. Därför är det mycket bra att regeringen reagerade så snabbt med att öronmärka 1,6 miljarder till arbetsförmedlingen i Göteborg. Det ger möjlighet till snabba insatser med yrkesutbildningar m.m. Göteborg har bra traditioner kring vuxenutbildning. Det ska bli möjligt att bli bilmekaniker, undersköterska eller byggnadsarbetare också efter att man har fyllt 20 år. Stärk alltså satsning på yrkesutbildnar för vuxna. Det får gärna ske med hjälp av lärlingsutbildningar. På tal om jobb: Många kommuner i Norrlands inland behöver arbetskraft.

Landshövding Lars Bäckström och regionutvecklingsnämndens ordförande Kent Johansson till samordningsmän för att kraftsamla och samordna alla insatser i Västra Götaland. OBS! Det går snabbt när regionen får muskler att agera!!

Regeringen står redan tidigare för
- satsning på fordonsforskning på nivån 450 miljoner kronor per år dvs totalt 900 miljoner kronor årligen.
- ekonomiskt utrymme för fler studenter vid exempelvis Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan i Skövde.
- ökat antalet platser inom den gymnasiala yrkesutbildningen
- satsningar 1,7 miljarder på infrastrukturen i Västra Götaland
- i arbetsmarknadspolitiken finns 15 000 platser år 2009 samt för 2008 finns 7 000 helårsplatser kvar.
- särskilda insatser görs för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga bl.a. genom anslag för lönebidrag och Samhall.
- satsning på jobb- och utvecklingsgarantins tre faser.
- sänkt arbetsgivaravgift och bolagsskatt
- lättare att anställa unga under 26 år. Kostnad för att anställa en ung person cirka 12 procent lägre än i normalfallet.

VÄNSTERNS ÖKENVANDRING
Nu rämnar Göran Persson regeringsunderlag.Sanningens minut för Lars Ohly. Vänsterns ökenvandring forstätter. Peter Englund skrev om detta redan den 21 september – kolla http://peterenglund.wordpress.com/2008/09/21/okenvandring/. Göteborg står i fokus för den svenska vänstern på flera sätt. Göteborgskravallerna verkligen blev en vändpunkt för vänstern, men i en allt igenom negativ mening.

Bli först att kommentera

Konservativ amerikansk bilindustri slår ut jobb även i Sverige. Men arbetskraften behövs i norr!

Av , , Bli först att kommentera 0

Så kom tyvärr det väntade varslet kring Volvo personvagnar. Logiken är enkel när allt färre vill köpa amerikanska bilar. Samtidigt har den amerikanska bankkrisen gjort att bil- och lastbilsköpare inte får loss pengar från bankerna för att betala sina beställningar. Volvo lastvagnars VD Leif Johanssen beskrev förra veckan att augusti varit all-time-high medan september sjönk tvärt. Det finns allså köpare men inga likvida pengar. I detta perspektiv spelar exempelvis det svenska transportstödet ingen som helst roll.

Alltså är den konservativa amerikanska bilindustrin det största problemet för våra svenska bilfabriker. Det bästa som skulle kunna hända är att Volvo PV fick kinesiska ägare och en injektion för en snabb utveckling av nya, miljövänliga bilmodeller. De asiatiska marknaderna har tagit över den amerikanskas roll.

Den kinsesiska marknaden är onekligen den största drivkraften bakom den starka utvecklingen inom vår egen gruvnäring, metallinudstri, skogen, infrastruktur m.m. Arbetskraften behövs i Norrlands inland men nya former och arbetsuppgifter. usten får en ny roll när det gäller att stötta arbetsmarknaden i inlandet istället för att fånga upp en utflyttningarna. Återflyttningen från utbildningsorterna inkl universiteten i Umeå och Luleå behövs än mer för att klara en allsidigare arbetsmarknad i exempelvis Gällivare, Glommersträsk, Västerbottens inland.

Den nya verkligheten har kommmit snabbt och starkt. Jag undrar var de forskare finns som kan hjälpa oss att skapa modeller för nya scenarier för utvecklingen i norr? Samhällsforskare, ekonomer, geografer, ingenjörer m.fl. Detta skulle kuna vara en fråga för Region Västerbotten. Det måste finns makt- och kraftcentra runt om i Norrland. Forskare och politiker måste vända på kepsen!

Bli först att kommentera

Grattis UIK och sjukvårdens kostnader

Av , , Bli först att kommentera 0

GRATTIS UIK
Jag vill som en av många bara gratulera UIK som säkrade guldet i eftermiddag. Många lagsporter kan visa upp exempel på hur överlägsna lag stupar på målliljen. UIK har kämpat sig igenom en kämpis serie med en bra spurt. Vilken rivstart för nya UIK-basen Britta Åkerlund förresten. Hon har ett starkt varumärke att jobba vidare med.

SJUKVÅRDENS KOSTNADER
Många i landstinget sitter med den svåra men samtidigt intressanta uppgiften att diskutera prioriteringar mellan olika insatser inom sjukvården. Utifrån ett arbetet inom nästan alla kliniker jämförs nu beskrivningarna av de verksamheter som bedömts minst angelägna dvs lägst prioriterade. Det kallas för horisontell prioritering och kommer att få allt större uppmärksamhet kommande år. Vi måste kunna skapa utrymme för nyheter och angelägna satsningar.

Det finns kostnader som måste lyftas fram och diskuteras. All misshandel som sker både i de svenska hemmen och ute på gatorna är ett viktigt exempel. Knivar, vapen, annat våld går raka spåret in i sjukvårdens kostnader och tränger ut annat som är viktigt. Trafiken är ett annat område, särskilt den härt drabbade motorcykel och skotertrafiken. Naturligtvis är det mänskliga lidandet bakom alla vålds- och olyckshändelser särskilt viktigt att ta hand om. Men allt våld och onödiga olycker tränger undan andra viktiga sjukvårdsinsatser. Låt mig ta två tidningsrubriker från helgen:

- Två svårt skadade efter rattfylleri. På lördagskvällen körde en personbil genom räcket på Lejonströmsbron i Skellefteå och nedför en slänt. I bilen färdades fyra killar i 20-årsåldern. Alla fördes med ambulans till Skellefteå lasarett.

- Flickor offer för sexbrott. Inom loppet av två veckor har två flickor, 15 och 17 år gamla, utsatts för sexualbrott. Polisen misstänker nu att det är samma gärningsman.

Dessa två klipp är ingenting ovanligt. Men i förlängningen finns både lidande och overkligt stora kostnader.

När det faller domar och skadestånd beräknas borde även frågan om skadestånd till tredje man belysas. Det mesta av sjukvårdens kostnader drabbar tredje mans möjligheter till högst normal sjukvård. När vi diskuterar horisontell prioritering ska panoramat inte beränsas till olika sjukvårdsinsatser utan även andra delar av samhället. Jag hoppas på en bred statlig utredning om horisontell prioritering som tar det vidare perspektivet.

Bli först att kommentera

Kolbäcksbron på Himmelska fridens torg?

Av , , Bli först att kommentera 0

Väl framme på Arlanda är det dags av avrunda mina bloggar från en veckas Kina-resa.. Vi har kunnat genomföra ett professionellt program tack vare våra två svensktalande kineser, som gjort att alla kontakter och resonemang blivit effektiva. Det har imponerat på våra olika värdar. Ingen har kunnat prata bakom ryggen på oss.

Annars är just språket det stora praktiska hindret. Vardagen för en resenär från Umeå är annars väldigt lika en resa i Europa. Ett enda krångel för min del. När jag kom till Jinnan för att flyga tillbaka till Peking visade det sig att min biljett var helt mystiskt avbokad kvällen före. Jag undrar verkligen hur jag klarat situationen ensam. Flygbolagets och flygplatspersonalens engelska var lika dålig som min kinesiska. Förmodligen hade jag ringt resebyrån i Umeå och bett dem kolla och boka en ny biljett men med den tidsskillnad på sex timmar det var mellan Kina och Sverige. Med mobil och internet klarar man sig långt på resa i Kina. Jag skulle även ha kunnat hyra en bil och köra mellan flygplatserna.

Vad blir då summeringen av resan? Några punkter som svar:
- Vi hoppas och tror att vi bidrar till ytterligare några broar för unga i Umeå att genom studier och utbyte få kontakt med Kina. Det är nödvändigt för framtiden.
- Vi har ett undertecknat avtal med staden Qufu om framtida samarbete inom kultur, utbildning, turism och affärsliv och handel.. Qufu har undertecknat en avsikts-förklaring inför Umeås kandidatur att bli kulturhuvudstad 2014. Vi fick bra möjligheter att förklara innebörden.
- Vi har grundlagt för möjligheterna att tillskapa ett Konfuciusinstitut i Umeå, i så fall det andra i Sverige. Det första startade i Stockholm 2005. Det kan få fotfäste både inom gymnasieskola, College och Universitetets utbildning och forskning.
- Vi upplevde en dansteater om Kung Fu som det skulle vara fräckt att ordna en turné för till Umeå och Sverige. Det finns ett omfattande seriöst intresse för kinesisk och japansk kampsport i Umeås föreningsliv.
- Arkitekturen kring Olympiaområdet i Peking är bara hur spännande som helst. Jag instämmer i Pernilla Djärvs förslag att fånga fräcka förslag för Umeås framtid. Ön får inte bli fyrkantig!!
- Tillsammans med tidigare kontakter med Harbin i norra Kina, Xian och Shanghai börjar Umeå ha ett kinesiskt nätverk för framtiden.
- De stora bristerna inom miljöområdet och mänskliga rättigheter är uppenbara.

Skulle kunna berätta om pruthandeln på Pekingoperan, Silk market, andra marknader, hotellen, taxilivet, kinesiska maten, ett besök i en familjs hem, Kinas mamma och ickekommunisten Soon Ching Ling, Himmelska fridens torg och en hel del tröttande kommunistiska ritualer. Men det få bli en annan gång.

Zai Jian!

Bli först att kommentera

Bättre kan du Ågren! Kina behöver mer av Taoism.

Av , , 1 kommentar 0

UMEÅS TILLVÄXT
Jag måste först få reagera på Anders Ågrens senaste blogg där jag hämtar följande citat: ‘att motståndet till Umeås tillväxt verkar vara högst begränsat. Och motståndet verkar vara begränsat framförallt till ett parti.’

Jag läser in att Ågren syftar på Centerpartiet eftersom vi är det enda parti som vågat lyfta frågan över Umeås gränser. Men citatet är ett exempel på politisk falskhet. Centerpartiet liksom alla andra partier står bakom befolkningsmålet 150 000 före 2050. Det är en ordentlig tillväxt. Att beskriva detta som ‘ motstånd mot Umeås tillväxt’ är rena struntpratet!

Jag personligen deltar aktivt i arbetet att utveckla Regionsjukhuset och norra sjukvårdsregionen. Jag har alltför många tecken på att den tillväxtacceleration som (s) och (m) i Umeå nu startat inverkar negativt på det förtroendeberoende arbetet som tillskapandet av Norra Sverigeregionen kräver. Men den regionbildningen har ju moderateran å andra sidan motarbetat. Så mycket luft är det i argu(m)entet att Regionsjukhuset behöver fullmäktiges beslut om ett befolkningsmål på 200 000. Med moderaternas politik i regionfrågan hamnar Universitetssjukhuset verkligen på mellanhand.

Nu är demokratin så funtad att dialogen kan och ska fortsätta om befolkningsmål och Umeås roll. Jag är övertygad om att framtiden kräver mer av gemensamma tag i norra Sverige. Umeå kan riskera att spela bort sina kort om självgodheten övertrumfar ödmjukheten.

TAOISMEN
Kinadagarna börjar närma sitt slut. Namnet Konfucius förekommer väldigt ofta
idag, mest beroende på att den Kinesista staten ofta stödjer sig på Konfucius tankar. Därför är det nödvändigt att nämna Taoismens som genom Lao Zi, en äldre samtida till Konfucius och taoismens grundare. formulerade andra insikter än de som Konfucius skrev ned.

I Sverige blev författaren Harry Martinsson en känd Daoist, eller Taoist som det numer skrivs. Genom Harry Martinsson och hans respekt för naturen, de ändliga sammanhangen och ödmjukheten inför männsikans roll kan man få en bild av vad taoismen står för. Dagens miljöproblem, klimatfrågan och människans övergrepp på naturen kräver andra värderingar. Även frågor om manligt och kvinnligt har filosofikst stöd i taoismen. Det är svårt att upptäcka detta i dagens Kina, som genom att hålla Konfucius i handen ger människan övertag i det mesta. Därför är nog miljökollaps och finansiell bubbla Kinas största hot. Jag ser att ABF i Stockholm ska genomföra ett seminarium om Harry Martinsson och taoismen senare i höst. Jag gratulerar ABF.

1 kommentar