Självvalt livsslut eller aktiv dödshjälp

Medan Umeå firade med Umegalan presenterade Statens MedicinEtiska Råd, SMER, sin skrivelse till regeringen om att se över förutsättningar för bättre vård i livets slutskede. Sverige behöver tydligare regler kring patientens ställning just veckorna innan en svår sjukdom är på väg att avsluta en människas liv.

Det är många års diskussion som nu går vidare. Jag har som ledamot följt den senaste fasen under två år genom det ganska mödosamma arbete rådet genomfört. Ledamöterna har olika synsätt och åsikter. Därför valde SMER att öppet redovisa olika ståndpunkter, majoriteter och minoriteter. Rapporten finns på SMERs hemsida www.smer.se.

Det handlar just självvalt livsslut. SMER använder inte aktiv dödshjälp eftersom det även för tankarna till situationer som inte handlar om just livets slutskede efter en svår, dödlig sjukdom. Självvalt livsslut är den tid när all behandling mot sjukdomen inte längre fungerar eller ger resultat och riskera förlänga lidandet. Det handlar om patientens rätt att få bestämma om en behandling inte ska påbörjas eller avslutas. Det handlar om rätten till palliativ vård för att lindra smärta och annat lidande.

Den fråga som måste diskuteras och som kräver ändringar i lagen är om jag som läkare får tillhandahålla den döende sådana medicindoser att patienten själv kan välja att avsluta sitt liv på samma sätt som patienten har rätt att avsluta en livsuppehållande behandling. Medicinerna finns egentligen bland oss men utskrivna utifrån andra indikationer. Medlen finns att tillgå i andra länder.

Den yttersta frågan som måste diskuteras är om läkare frivilligt ska kunna få hjälpa till vid ett självvalt livsslut? Detta kräver en omfattande lagändring.

Det är de två senatse fårgorna som i media benämns aktiv dödshjälp. Det är kring dessa frågor som även SMER är oeniga. Jag stödjer tanken att patienten själv i det absoluta slutskedet ska kunna välja avsluta sitt liv med hjälp av pålitlig medicin. Jag vill däremot inte se alternativet att läkare och annan medicinsk personal aktivt ska hjälpa till vid för att avsluta en människas liv.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>