Självklart att papperslösa ska ges sjukvård!

Av , , Bli först att kommentera 0

Under förra veckan återkom frågan om sjukvård till s.k. gömda och papperslösa upp i debatten igen. Bland papperslösa ryms dels flyktingar som inte har rätt att vistas i Sverige, dels andra personer vistas olagligt i Sverige. I norra Sverige brukar exempelvis personer från Ryssland och andra östländer räknas in. Det kan utan tvekan handla om personer med kriminella aktiviteter.

Tidigare i år tog riksdagen beslut om att papperslösa personer ska kunna ges akut vård – eller som det betecknas – vård som inte kan anstå. Detta beslut ersatte en gammal överenskommelse som slutat gälla mellan staten och landstingen. Möjligheten till sjukvård som inte är akut skulle utredas. Gränsen mellan akut och inte akut är verkligen inte knivskarp. Varje försök till närmare definition av begreppet ‘vård som inte kan anstå" omöjliggör en uteslutning av särskilda patientgrupper från sådan vård.
Ta exemplen med cancer och kroniska infektioner. TBC och HIV är konkreta exempel. Det finns således bra motiv att sjukvården ska tillåtas arbete med alla former av sjukvård. Det är bra både för individerna och människor i omgivningen.

Denna fråga har jag bloggat om flera gånger: Öppna sjukvården till alla människor, även de som vistas olagligt i Sverige. Möjligheten till sjukvård får aldrig bli ett slagträ i en juridisk process. Jag nämner bara orden människovärdesprincipen, humanism och etiken för medarbetarna inom sjukvården.

De signaler jag fick förra veckan tyder på frågan är på väg att lösas. Det vore mycket bra!Det kan uppfattas som dubbla budskap att samtidigt som polisen jagar en person kan samma person behandlas inom sjukvården. I en logisk analys är det inte lätt att begripa men verkligen i Europa är numer att många länder har lag på att sjukvården ska vara öppen och vägledas av de etiska principer som bl.a. finns i den Lissabondeklaration som vägleder sjukvårdspersonalen. Trots att det samtidigt finns skäl för att avhysa den person som får behandling inom sjukvården.

Min maning till regeringen: Tillsätt utredningen, skriv direktiven, ta beslut! Lös frågan!

Bli först att kommentera